РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Закрива се Съветът за икономическа политика към МС

Правителството реши да бъде закрит Съветът за икономическа политика към МС. Причината е дублирането на част от неговите функции с тези на Съвета за развитие към кабинета. С промените в Постановление №110 на МС от 2010 г. се допълват функциите на Съвета за развитие в областта на хоризонталните политики и публичните инвестиции.

Дирекция „Стратегическо развитие и координация” поема основната част от функциите на секретариат на Съвета за развитие като ще подготвя експертни становища по целесъобразността на внесените за разглеждане в МС проекти на стратегии, програми и актове, свързани с икономическото, инфраструктурното и социално развитие на страната. Дирекцията ще подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност и ще координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране. Експертите ще подпомагат дейността на администрациите по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, концесиите и инвестициите.