РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

МАРИЯН КОСТАДИНОВ: „НАГРАДАТА Е ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА”

 

“Наградата е признание за работата на нашата администрация през годината. Тя е символ на добрата воля за промяна към прозрачност и откритост в действията на всички нас, както и „отварянето” ни към гражданите. Само допреди година не покривахме критериите за участие в този конкурс, днес, в третото му издание, сме втората най-прозрачна областна администрация от всички в страната.  Удовлетворен съм от резултата и мисля, че това е оценка и признание за всички служители, които работят в администрацията.” – така областният управител Мариян Костадинов коментира наградата от конкурса на Фондация за прозрачни регламенти.

Областна администрация-Габрово получи високото отличие заради въведените в ежедневната работа на администрацията практики и модели, осигуряващи прозрачност, което води до повишаване на интереса и доверието на гражданите към дейността на администрацията. За непрекъснатото подобряване на информираността на обществеността Областна администрация-Габрово въведе нов  интернет сайт, обслужва гражданите на принципа „Едно гише”, поддържа непрекъснат контакт с медиите, създадено е и информационно табло, осигуряващо на гражданите постоянен достъп до информация относно конкурси и търгове, организирани от администрацията.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година,  цели да стимулира прилагането на принципите на добро управление и по-конкретно на законността на действията на администрацията и оптималното и целесъобразно използване на ресурсите за постигане на поставените цели. Целта на наградата е да идентифицира и да покаже пред широката общественост, пред отговорните институции в нашата страна и ЕС добрите практики от дейността на българската администрация.

В категорията бяха номинирани още Областна администрация-Ловеч и Областна администрация на Софийска област. Първото място за втора година грабна Областния управител на Варна.