РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Проф. Вергил Войнеагу: „Искаме да ни предадете Вашия опит и силните Ви страни“

„Искаме да ни предадете Вашия опит и силните Ви страни, както и да научим как да избегнем трудностите свързани с предстоящото ни преброяване“ така председателят на Националния статистически институт на Румъния мотивира решението си да бъде в Габрово за обмяна на опит. Основната цел на визитата на румънската делегация е да проучат как сме синхронизирали работата на преброителните участъци- как са си съдействали преброители, контрольори, експерти статистици и разбира се регионалната и местна власт. В тази връзка заместник областният управител на Габрово и председател на областната преброителна комисия - Пламен Недков направи подробно описание на дейностите,които комисията е извършила и кампанията, която областният управител проведе в подкрепа на електронното преброяване. Той подчерта, че е важно хората да знаят в какво участват, за да може да приемат преброяването като своя лична задача, а не просто като - държавна . Проф.Войнеагу сподели, че в Румъния има добра установена синхронизация на националната статистика с общността, т.е. местните структури и местната власт, което е една важна предпоставка за добра организация и значителен прогрес.

Председателя на българския статистически институт доц. Мариана Коцева сподели впечатленията си от представените експресни данни от Преброяване 2011 и очерта 3 основни проблема като тенденции, които се оказаха общи за двете страни- негативният естествен прираст, урбанизация и миграция.

В края на срещата доц. Коцева призна, че двамата с нейния румънски колега са „прегърнали“ каузата „ Да се чува повече гласът на новите страни членки в ЕС“. След като приключи преброяването ще бъде организирана голяма конференция, която ще включва публикация за населението на Балканите, защото „Ако не направим правилно Преброяване и Европа няма да знае вярната бройка“ пошегува се проф. Войнеагу.