РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Днес от 14 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе заседание на Областния съвет по етнически и демографски въпроси.
Заседанието е по инициатива на националния координатор на програмата за ромско включване в Министерството на труда и социалната политика, който ще представи новата рамкова програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество.