РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Иван Недков е директорът на новото Северноцентрално държавно горско предприятие в Габрово

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов връчи днес договорите за назначаване на директорите на шестте държавни горски предприятия след проведен конкурс, съобщават от пресцентъра на министерството.

Северноцентралното държавно горско предприятие, което ще бъде в Габрово, е оглавено от Иван Недков. Припомняме, че след приетите промени в Закон за горите, стопанската дейност в държавните гори ще се извършва от шест държавни предприятия. Досегашните държавни горски стопанства и Държавните ловни стопанства остават да съществуват като техни клонове. Държавните предприятия ще оперират на териториите на шестте района за планиране, на които е разделена България със Закона за регионалното развитие - Северозападен, Североизточен, Северен централен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен. Те ще се управляват само от управителен съвет и всички ще са под контрола на земеделския министър. Предприятията няма да могат да извършват разпоредителни сделки с горски имоти, да осъществяват ипотеки и залози върху тях, да участват в други фирми, да бъдат приватизирани или пък техни дейности да бъдат отдавани на концесия.

На събитието са присъствали още  зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов, зам.-председателят на Комисията по земеделие и гори към Народното Събрание г-н Емил Димитров, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Бисер Дачев и главен секретар инж. Валентина Маринова.