РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна администрация представя работен проект на Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово (2009-2013)

Съгласно решение на Областния съвет за развитие на област Габрово през м. ноември 2009 г. стартира процес по актуализиране на Областната стратегия за развитие  на област Габрово с планов период до 2013 година. Със заповед на Областен управител беше определена управляваща група и експертен екип. В процеса по актуализация се включиха представители на общинските администрации, териториалните звена на държавната администрация, неправителствени организации и други институции. За актуализиране на социално-икономическия профил е използвана основно наличната статистическа информация към м. януари 2010 г., административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации.

Актуализацията на плановия документ е съобразена с изискванията на Закона за регионалното развитие, Методическите указания на МРРБ, проектите на актуализирани документи за изпълнение на: Националната стратегия за регионално развитие, Регионалния план на Северен централен район, програмата на Правителството, Оперативните програми и приоритетите на ЕС.

Проектът на актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013 е публикуван на сайта на Областна администрация Габрово – www.gb.government.bg в раздел „Документи – Стратегии и планове”.

Всички заинтересовани организации и граждани могат да изпратят своите аргументирани коментари, препоръки и становища по документа на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. най-късно до 19 юли 2010