РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Партньорството между местните и регионални власти и младежката общност- гарант за решаването на проблемите на младежта

Заместник областният управител Пламен Недков откри днес третата Национална младежка среща в Дряново.
В обръщението си към младите хора, участници в проекта „Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог", Недков наблегна на партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност, което да стане гарант за решаването на проблемите.
  „Убеден съм, че ако Вие, младите хора, заедно със своите приятели, потърсите начин да повлияете върху вземането на решения по проблемите, които Ви заобикалят, то ежедневието Ви ще бъде по интересно, по-красиво и средата, в която живеете ще бъде не враждебна и грозна, а уютна и полезна” – каза още заместник областният управител и допълни, че една от гаранциите за успех на политиката към младежта е изграждането на младежки представителен орган – в случая областен младежки съвет, което ще даде възможност на младите хора да се интегрират истински в разработването и прилагането на секторните политики. Така ще се активизира и участието им в обществено-политическия живот в областта.
„Смятам, че осъществяването  на този проект е една голяма стъпка  по пътя към реализирането на младежката политика в област Габрово” – завърши Пламен Недков.
Целта  на днешния форум е да се привлекат младежки групи, ученически съвети, неправителствени организации от цялата страна, както и местните власти от Дряново и областта като по този начин се подобри диалогът помежду им.