РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството предлага преструктуриране на заемното споразумение с МБВР за ускоряване реализацията

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира изменението на заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 май 2011 г. и 17 май 2011 г.

Общата стойност на проекта е 101 199 375 евро, като 81 млн. евро са заем от МБВР, а останалата част от сумата – национално съфинансиране.

С реализацията на проекта ще бъдат завършени язовирите „Нейковци”, „Пловдивци” и „Луда Яна”, както и пречиствателните станции към тях. Съоръженията ще осигурят качественото водоснабдяване на Трявна, Мадан, Рудозем и Панагюрище. Ще се извърши и рехабилитация на язовир „Студена”, който е основен водоизточник за Перник и е в експлоатация повече от 60 години.

Друг компонент на проекта включва изготвянето на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитието на водоснабдяването и канализацията. Документите са необходимо условие за подобряване на планирането при реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. Предвидени са и средства за подготовката на проекти и тръжни документи, извършване на строителен надзор, одити и консултантски услуги.

Основните причини, налагащи изменението на Заемното споразумение, са свързани с промените в Закона за водите през 2009 г., когато за първи път се въвежда изискването за планиране развитието на ВиК системи и съоръжения чрез изработването и приемането на регионални генерални планове на ВиК. Поради обема и обхвата на дейностите, които следва да се извършат за успешната реализация на проекта, е необходимо към част А на проекта – помощ за изпълнение на проекта, да бъде включена и подготовката на регионалните планове.