РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

С една година се удължава срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни и общи

Срокът за спиране на придобиваната давност по отношение на държавни и общински имоти да бъде удължен с още една година, предлага правителството с одобрените на днешното заседание изменения в Закона за собствеността. Съгласно решението, сега разписаният срок „31 декември 2011 г.” се заменя с „31 декември 2012 г.”

Чрез промяната ще се даде възможност за индивидуализиране на имотите, с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти и съответно предприемане на действия по актуване. Целта е постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и стопанисването на тези имоти от страна на държавата и местното самоуправление. Това от своя страна ще доведе до пълноценното им използване, кореспондиращо с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.