РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Цветан Цветанов: Българските роми могат да бъдат част от икономическия подем и развитието на странат

Вицепремиерът и председател на Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет Цветан Цветанов откри днес двудневна конференция с международно участие, посветена на прилагането на приетата от правителството Национална стратегия за интегриране на ромите. Форумът, организиран от НССЕИВ и Световната банка, е посветен на ефективния мониторинг и оценка на документа и постигането на резултати от прилагането му.

„Подобни дискусии могат да дават добрите модели и да ни убедят във възможността българските роми да са част от икономическия подем и развитието на страната”, каза вицепремиерът Цветанов. Той посочи, че с експертизата на Световната банка, която може да бъде предоставена по подписания вчера Меморандум за разбирателство, ще позволи да се приложат модели, дали резултати в други европейски държави.

Като особено важно Цветан Цветанов определи внасянето на Стратегията за обсъждане в Народното събрание и изрази надежда тя да бъде приета с широк консенсус от парламентарно представените партии. „Когато говорим за реализиране на национална стратегия, това не трябва да бъде стратегията на едно правителство, на един министър или дадена НПО”, каза той и посочи, че успех и резултати могат да бъдат постигнати само в партньорство с местната власт и законодателния орган.

Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Филип льо Уру поздрави правителството за документа, който определи като знак за силен ангажимент от изпълнителната власт за решаване на проблемите. Той изрази позицията на своята институция, че инвестирането в ромско образование и включване означава разумна икономика, особено като се има предвид, че 23% от трудовата сила на пазара е от ромски произход.

„Днес предприемаме много важна стъпка – преминаваме от правене на стратегия към нейната реализация и измерване на резултатите. Световната банка може да предложи своя изключителен опит за мониторинг и оценка и се радвам, че има такава хубава коалиция от отдадени партньори – правителството, UNDP, Европейската комисия. Мисля, че всички заедно можем да превърнем стратегията в реални, конкретни, измерими резултати”, посочи г-н Льо Уру.

По думите на посланика на Дания у нас Коре Янсон, чиято страна председателства Европейския съюз, много държави-членки все още не са разработили достатъчно средства за конструктивно подобряване положението на ромите и България може да служи като вдъхновение за тях с впечатляващите промени, които прави.

В рамките на работните сесии представители на изпълнителната и на местната власт, на Европейската комисия и Световната банка, на неправителствения сектор, на държавите от инициативата „Десетилетие на ромското включване” ще обсъждат методите за ефективно прилагане на Националната стратегия, мониторинговите инструменти, както и начините за оценка на резултатите.