РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ

 

Днес от 14.00 часа в заседателната зала на областната администрация ще се проведе второто поредно заседание на Областния съвет по етнически и демографски въпроси, на което ще бъде представено обобщено становище по конкретните мерки, предприети от институциите  от областта за интегриране на ромите в региона. Областният план се изготвя във връзка с Рамковата програма за интеграция на ромите в българското общество 2010-2020 г.