РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Страните от ЮИЕ договарят дългосрочно сътрудничество по отношение на е-инфраструктурата

Правителството одобри Меморандум за разбирателство за е-инфраструктурата в Югоизточна Европа между министерства и ведомства от Гърция, Албания, Босна и Херцеговина, България, Република Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Турция.

Страните от ЮИЕ разглеждат е-инфраструктурата като ключов фактор за провеждане на съвременни научни изследвания, предоставящ основополагащи мрежови и компютърни услуги за изследователската и образователната общност. Те от десетилетие си сътрудничат на техническо ниво чрез редица проекти на Европейската комисия и други донори. Меморандумът, който ще бъде подписан, надгражда съществуващото сътрудничество и на ниво политики, като предлага дългосрочна визия за трайно взаимодействие по отношение на е-инфраструктурата.

Подписването на меморандума от страна на България отразява политиката на правителството като част от отговорностите му по отношение на стратегическото развитие на страната. Целта е да се подпомогне развитието на науката в България за превръщането й във фактор за развитието па икономика, базирана на знанието и иновационните дейности.