РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Иван и сърничката

       Имало едно време момче на име Иван. Той бил много добър и имал голямо и златно сърце. Обичал да помага на всички изпаднали в беда.

       Един ден Иван отишъл в гората за дърва. Вкъщи нямало и било много студено. Изведнъж нещо изшумоляло в храстите. Иван погледнал и видял малка сърничка със счупено краче. Сърничката го погледнала с големите си тъжни очи и казала с човешки глас:

- Моля те, помогни ми!

Момчето взело сърничката на ръце и я занесло вкъщи. То й превързало крачето и се грижело денонощно за нея. След месец сърничката оздравяла и казала на Иван:
- Благодаря ти за грижите, Иване! Ти ми спаси живота. Какво искаш в замяна?

-         Бих искал да направиш, така че всички деца без родители да отидат в приемно семейство, в което ще получат обич и грижи.

Сърничката изпълнила желанието на Иван. Всички заживели щастливо до края на дните си.

 

 

                                                                                               Ивана Мешева – ІІ клас  

ОУ „Васил Левски” гр. Плачковци