РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Втора национална среща за транспортните проблеми в България

Втора национална среща за транспортните проблеми в България

На 2 Септември 2010 г. в гр. Бургас в сградата на областна администрация Бургас ще се проведе Втората Национална кръгла маса  на тема „Транспортните проблеми в България – подобряване на националната пътната инфраструктура и превръщането на транспорта в икономически стабилен, удобен и екологично-устойчив. Законодателни рамки и казуси”.

Кръглата маса се провежда под егидата на областния управител на Габрово- Мариян Костадинов, с любезното домакинство на областния управител на област Бургас г-н Гребенаров и с организационното съдействие на „Агенция за транспортни проучвания и прогнози” София, „Лирекс БС”, АОЮЦР Хебър и община Белово.

Ще бъдат представени доклади относно: „Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.” и предложение за изменение на „Закона за движение по пътищата”; „Наредба № 2/15 Март 2002г. на Министерство на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили”; Състоянието на пътните съоръжения и пътните сигнализационни табели и маркировки. В края на срещата ще  бъде представено и предложение за събиране и анализиране на данни по области чрез анкетна карта.

В мероприятието ще вземат участие 17 областни управители и представители на МВР, МРРБ, МТИТС, АПИ и ИААА.