РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Утвърдено е споразумението за трансгранично изпълнение на санкции, наложени за пътни нарушения

Правителството утвърди подписаното през октомври м. г. споразумение относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението има за цел да осигури практическо изпълнение на наложените финансови санкции за пътни нарушения, извършени в държава, различна от държавата на регистрация на автомобила. Нарушенията, за които ще се събират глоби по реда на споразумението, са превишена скорост, неизползване на предпазен колан или шлем, неспиране на червен сигнал на сфетофара, управление на МПС след употреба на алкохол или упойващи вещества, използване на забранена лента за движение, незаконно използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране.

Съгласно разписания механизъм, държавата, в която е извършено пътното нарушение, си сътрудничи с държавата на регистрацията на МПС за установяване на извършителя, ако той не е известен, и му изпраща информационно писмо, с което го приканва да заплати глобата или да посочи кой е управлявал автомобила при извършване на нарушението. При изясняване на фактите и издаване на административен акт, той се изпраща на държавата по регистрация за изпълнение. По този начин се постига реално налагане на санкциите за пътни нарушения, извършени в чужбина.