РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Акт за създаване:

Писмо № 02-19-169/01.09.2004г.на Министъра на ДА и въз основа Програма за изпълнение на Национална стратегия за противодействие на корупцията 2004-2005

 

Председател: Росен Цветков, Областен управител
Секретар: Веселин Радков, Главен секретар в Областна администрация - Габрово

 

Общи документи

Състав

 

Документи 2010 г.

Документи 2011 г.
Документи 2012 г.

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Документи 2016 г.

Документи 2017 г.