РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

Акт за създаване:

ПМС №

 

Правилник/правила за работа:

Заповед № 02-01-103/13.07.2011 г.

 

Председател:

Росен Цветков, Заместник областен управител

Секретар:

Виктория Петрова

 

Общи документи

 

Документи 2013 г.

Документи 2014 г.

Документи 2015 г.

Материали от заседание 14.07.2016 г.