РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.

Акт за създаване:

§ 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на ОКБДП

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева – заместник областен управител

СЕКРЕТАР:
Десислава Гълъбова – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:
1. Мариана Драганова – Община Габрово, главен експерт в дирекция „Инфраструктура и екология“
2. Светла Здравкова-Цонева – Община Дряново, директор на дирекция АСОС
3. Николай Лалев – Община Севлиево, главен експерт „Транспортно строителство и безопасност на движението“ в отдел „Строителство и ремонти“, дирекция ТСУ
4. Представител на Община Трявна
5. Пенчо Пенчев – началник на сектор "Пътна полиция"
6. Деян Георгиев – Областно пътно управление, директор
7. Фьодор Леонтиев – главен инспектор в Областен отдел "Автомобилна администрация"
8. Георги Маринов – РИО на МОН, началник
9. Стефан Стойчев – Областен съвет на БЧК, директор
10. Любен Симеонов – Съюз на българските автомобилисти


Основание за създаване:
§ 1 а, ал.2, във връзка с ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата

Съставът е актуализиран със Заповед № ОСК-14-01-102 от 31.05.2017 г.

 

 

 

Протокол 2 от 08.11.2013 г.

Протокол 3 от 29.04.2015 г.

Отчет 2012 - 2014 г.

Отчет 2015 г.

 

Протокол 4 от неприсъствено заседание септември 2016 г.

 

Покана

Протокол №5 от 26.07.2017 г.

Протокол 6 - 30.03.2018 г.

Протокол 7 - 18.07.2018 г.

Протокол 8 - 13.11.2018 г.

Протокол 9 -12.03.2019 г.

 

Годишен доклад по БДП 2018
План-програма по БДП 2019-2020
Мерки за предпазване на служителите в ОА-Габрово от ПТП
Отбелязване на 18.11.2018 - Габрово