РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Директорът на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” е определен за ръководител на НКЗ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Правителството определи директора на дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет за ръководител на Националното координационно звено по програмата за сътрудничество „България – Швейцария”. Този пост досега се заемаше от министъра по управление на средствата от ЕС.

Целта на Българо-швейцарската програма е да допринесе за намаляване на социалните и икономическите различия между България и ЕС, както и между различните региони вътре в страната. Тя е своеобразен принос на Швейцария към кохезионната политика на ЕС.

Национално координационно звено по програмата е дирекция „Управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС.