РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Първи отчет за изпълнение на управленската програма на правителството

Правителството представи първия си отчет, свързан с изпълненията на управленската си програмата.

С отчета можете да се запознаете тук