РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Главният секретар на МОМН на посещение в НАГ и ПТГ „Д-р Никола Василиади”

Днес на посещение в Габрово е Главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката г-н Красимир Вълчев и директорът на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки” към същото министерство – г-н Диян Цветков. Те са тук по покана на Областния управител Мариян Костадинов и заместник - председателя на комисията по младежта и науката към Народното събрание - Галина Банковска.

Срещата е провокирана от идеята професионалните училища да преминат на подчинение на общините. В тази връзка представителите на държавната власт, които по Закон имат грижата по стопанисването и разпореждането с имоти публична държавна собственост ще обсъдят текущото им състояние, както и перспективите за тяхното използване.

След срещата е предвидено посещение на място на Националната Априловска гимназия/ строителство ново крило/ и запознаване със сградния фонд на ПТГ „Д-р Никола Василиади” /бивша собственост на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн/, а също така и на Основно оздравително училище „Ангел Кънчев”, гр. Плачковци, община Трявна.