РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Вицепремиерите Зинаида Златанова и Даниела Бобева проведоха среща с представители на международните институции, които оказват техническа помощ на България

Днес се проведе координационна среща на вицепремиерите Зинаида Златанова и доц. Даниела Бобева с представители на Европейската комисия (ЕК), Световната банка (СБ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Инициативата Jaspers и българските институции, получаващи техническа експертиза от тяхна страна.

По време на срещата беше представено изпълнението на дейностите от Плана за действие през 2013 г., включващ мерки и интервенции, по които международните финансови институции оказват техническа помощ. Беше подчертана ключовата роля на банките и инициативата Jaspers при подготовката на проекти и изготвянето на стратегически документи, необходими за получаване на европейско финансиране през следващия програмен период. Същевременно бяха определени и областите на интервенции през 2014 г., като основните акценти са опазване на околната среда, развитие на транспортната инфраструктура, здравеопазване и управление на хидромелиорациите в селските райони.

С оглед продължаване на съвместната работа с международните финансови институции беше посочена необходимостта от подготовката на нови меморандуми за разбирателство през следващия програмен период. Доброто сътрудничество с финансовите институции ще подпомогне усилията на българското правителство за повишаване на доходите и подобряване на жизнения стандарт на българското население.