РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Информационен ден

Областният управител Мариян Костадинов съвместно с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури организира информационен ден за популяризиране на отворени мерки 2.1  «Производствени инвестиции в аквакултурите»; 2.6 «Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура»; 3.1 «Колективни дейности»; 3.4 «Развитие на нови пазари и промоционални кампании» и 3.5 «Пилотни проекти» по Оперативна програма «Рибарство» 2007-2013 г.

Семинарът е насочен към всички заинтересовани лица от бранша – кметове на населени места, ловно-рибарски дружества, басейнова дирекция и хидромелиорации, концесионери на язовири, собственици на пазари, браншови организации или такива, които искат да стартират собствен бизнес в областта на рибарството и аквакултурите.

Гост на събитието ще бъде началник отдел „Управление на приоритетните оси” при ИАРА - г-жа Таня Ръсовска, която ще презентира оперативната програма и ще отговаря на въпроси по отворените мерки.

Семинарът ще се проведе на 18.10.2010 г. /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Габрово.