РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща на областния управител в АПИ

Костадинов: „Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” 

На 15 октомври 2010 г. В Агенция пътна инфраструктура се проведе работна среща между Лазар Лазаров, член на Управителния съвет на АПИ и областния управител Мариян Костадинов. Повод за срещата са инвестициите на агенцията за м. Ноември за подготовка на пътищата от републиканската пътна мрежа за зимния период.  За област Габрово са предвидени  дейности  свързани с изкърпване на нарушени настилки и възстановяване на вертикална и хоризонтална маркировка на пътищата, както и изсичане на храсти. От АПИ са отпуснати 600 хил. лв, като крайния срок за извършването на тези дейности е 15 ноември 2010 г.

На срещата Костадинов постави въпрос  по отношение на готовността на АПИ за възлагане на проектиране с цел рехабилитация на пътищата от РПМ в област Габрово. В тази връзка стана ясно, че до този момент АПИ е възложила проектиране на пътен участък Кормянско – Крамолин – единствения включен в ОП „Регионално развитие” за третия етап на изпълнение 2012-2013 г. Областният управител изрази своето безпокойсто или по-скоро възмущение от факта, че за целия програмен период на област Габрово са отделени толкова малко инвестиции в един единствен път. „Не търся причините защо и как се е стигнало да тук. Факт е обаче, че към днешна дата няма проектиран нито 1 метър за рехабилитация” – коментира  Костадинов.

За следващата инвестиционна година 2011 Лазар Лазаров  лично пое ангажимент да бъде проведена процедура по ЗОП с цел възлагане на проект за рехабилитация на път Габрово – Трявна, Габрово – Узана и  Трявна– Дряново. Особено внимание беше обърнато на пътен възел Трявна – Дряново с оглед прилагането на новата здравна реформа. Основния аргумент, който Костадинов изтъкна за спешната необходимост от рехабилитация на този път е осигуряването на добър и равен достъп на всички жители на Дряново и селата до болнична медицинска помощ.

Поискана е рехабилитация на пътни участъци на главен път І-5 и на Габрово – Шипка, чиито лотове всъщност са с изтекъл гаранционен срок и всяко забавяне на тяхната рехабилитация би влошило качеството на пътя в годините на експлоатация.

По отношение на друг инфраструктурен обект с 15- годишна история, а именно обходният път Поповци, Лазаров е уверил областния управител, че веднага ще започнат действия по прекратяване на договорните отношения със сегашния изпълнител, съставяне на Акт 10 за консервиране на обекта, довършване на отчуждителните процедури от Пътинвест и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на строително-монтажни работи по довършване и окончателно въвеждане в експлоатация. Крайния срок за извършване на всички тези дейности, по уверението на Лазаров, е краят на 2011 година.

Самият той е разпоредил присъствие на всички контролиращи органи във връзка с изброени обекти до момента.

В хода на срещата е обсъден и напредъкът по процедурите за Западния обходен път и тунела „Шипка”, макар и  отговарящия орган за тези обекти да е друг.

В края на срещата Областния управител изрази благодарности към г-н Лазар Лазаров за компетентността му и за разбирането му относно проблемите на републиканската пътна мрежа в областта.

„Оставам обнадежден, че всички приказки за безхаберие, което цари в АПИ и компетентността на служителите – са само мит” – каза още Мариян Костадинов.