РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

Заседание на Областен щаб за координация при СНАВР

 

Днес, 25.10.2010 г.,  от 13.00 часа в заседателната зала на областната администрация ще се проведе заседание на Областния  щаб за координация при СНАВР във връзка с готовността за нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Заседанието ще премине при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад за готовността на общинските администрации за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:  Кметовете на общини Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна;

 

2. Доклад на ведомства и дружества за готовност за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия.

Докладват:     -    ВНД Началник  на ОУ “Гражданска защита” –  Габрово;

-          Директор на ОД на МВР – Габрово;

-          Началник на ПБС при ОД на МВР – Габрово;

-          Директор  на ОПУ – Габрово;

-          Ръководител на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – мрежови експлоатационен под район Габрово;

-          Управител на Е.ОН България-регионален център Габрово;

-          Управител на  “В и К” ООД – Габрово;

-          Директор на РИОКОЗ – Габрово;

-          Директор на РЦЗ – Габрово;

-          Директор на ЦСМП – Габрово;

-          Директор на РВМС – Габрово;

-          Началник на РИО на МОМН.

3. Разни.