РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе заседание, водено от областния управител на Габрово Невена Петкова, по време на което бяха обсъдени предстоящи задачи, във връзка с отчитане изпълнението на дейности, имащи отношение към политиката за интеграция.

Мониторинговият доклад за 2018 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. отново ще обхване сферите образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Новото е, че отчитането ще се случва електронно. Събраната информацията трябва да обрисува картина на случващото се към момента, макар и да не е напълно всеобхватна, защото събирането на данни за етническата принадлежност, майчин език и вероизповедания става на доброволен принцип, коментираха членовете на Съвета.

Обсъдени бяха и промените в Наредбата за приобщаващо образование. Областният управител Невена Петкова акцентира върху изпълнението на Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците за изминалата учебна година като акцентира върху стопроцентовия обхват на ученици от севлиевските училища от малките населени места и ефекта, който е имало посещението в големите фирми в общината.

В хода на дискусията беше обсъден и резултатът с обучението и ограмотяване на възрастни хора от малцинствени групи като възможност за последващо професионално ориентиране. Зам.- кметът на Община Дряново сподели пред членовете на Съвета, че предстои изпълнение на проект „Заедно в различието“, който предвижда дейности в сферата на образованието, здравеопазването и културата.

Промени в Наредбата за приобщаващо образование бяха обсъдени с представители на общините

Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на учениците, разработена от Областна администрация и Регионално управление на образованието, е насочена с дейности визирани в Наредбата за приобщаващо образование. Изминенията в наредбата са от декември 2018 г, приети с Постановление на Министерски съвет. Именно тези изминения бяха обсъдени на среща на областния управител Невена Петкова и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов с представители на общините от региона. „Програмата „Дойдох. Видях. Избрах!“ беше разработена съобразно нуждата от кадри в различни направления“ – поясни Невена Петкова и изрази надежда, че изпълнението на тази наредба ще обедини общини, училища, стопански организации, така че да има действиетелно едни разнообразни дейности по интереси за учениците, но съобразени с развитието на региона ни. Тя отчете програмата като добра основа, и за общините, които според влезлите промени в Наредбата ще осъществяват обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, ще могат да надграждат или променят в зависимост от това какъв резултат искат да постигнат. „Изключително щастливи сме, че за пореден път направеното в област Габрово е един добър пример, работещ модел, който през месец февруари ще можем да представим на национално ниво пред образователни институции тук в Габрово.“ – каза още областният управител.

Програмата беше реализирана през изминалата учебна година с ученици от 7 и 10 клас от Габрово и Севлиево. През настоящата година обхватът й е разширен в две възрастови групи, като първа възрастова група включва ученици обучаващи се в 6 - 7 клас, а втора възрастова група включва ученици обучаващи се в 10 и 11 клас.

До момента близо 1700 ученика от първата възрастова група имаха възможност да дбият впечатления от посещения на място в здравни институции, пожарна, полиция, НАП – Габрово, музеи и фирми. Предстои големите ученици да се включат в програмата съобразно техните интереси като посетят различни фирми от региона.

Евродепутатът Андрей Новаков ще представи първата българска социална мрежа за села и градове – Selovoditel

На 18 януари Евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП/ГЕРБ) ще представи първата българска социална мрежа за села и градове – Selovoditel. Той ще гостува по покана на областния управител Невена Петкова, която смята, че „във времена, когато цифровите технологии и социални мрежи са водещи за човешката комуникация, присъствието на малките населени места в интернет пространството е от съществено значение за тяхното популяризиране и възраждане“.

Интернет платформата е по идея и разработка на евродепутата и неговия екип. Вместо профили на хора, ако я разгледате, ще откриете профили на български села, тъй като те притежават изключително голям потенциал, който към момента остава неразкрит. Основната цел е да се рекламират българските селища из цяла България, Европа и САЩ. Още за платформата и как на практика работи тя, може да научити от създателя й – Андрей Новаков.

Представянето ще бъде на 18 януари 2019 г. от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово и от 15:00 часа в зала 300 на Община Севлиево.

Поканени са кметове и кметски наместници на всички населени места от област Габрово, представители на администрации, неправителствени организации и всеки, на който Selovoditel представлява интерес.

Нова услуга в Областната администрация

Областна администрация - Габрово вече предлага нова административна услуга заверка - апостил. Считано от 01.01.2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, ще се извършва от областните администрации в Република България. До сега заверката се правеше само от Министерство на външните работи, но това утежнява процеса за всички, които имат нужда от тази услуга.

Дейностите по приемане и предаване на документите на гражданите се осъществява по реда за административното обслужване, определен в Областната администрация. В Центъра за услуги и информация се подава заявление по образец за издаване на удостоверение APOSTILLE на приложен към заявлението документ.

Настоящата промяната е в резултат на една от мерките, инициирани през 2017 г за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

Апостилът е специално удостоверение с печат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

 

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Заради открити археологически обекти срокът за завършване на фаза 1 от обходния път на Габрово се удължава до края на 2019 г.

Министерският съвет изменя свое постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на гр. Габров“ - фаза I. Постановлението предвижда с размера на неусвоените средства по чл. 1, ал. 1 от Постановление № 197 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. Така ще се открие акредитив за обезпечаване на 100% изпълнението на проекта през 2019 г.

През 2018 г. за изпълнението на обект „Обход на гр. Габрово“ на база фактически извършени разходи са разплатени средства в размер на 9 744 612,48 лв.

Обектът се очаква да завърши през 2019 г. поради закъснение в изпълнението на строително-монтажните работи и поради възникването на непредвидени обстоятелства. При изпълнение на изкопни работи на обекта е регистриран неизвестен археологически обект - част от късно антична църква и съгласно Закона за културното наследство и Протокола на експертната комисия, назначена от министъра на културата, е необходимо провеждане на спасително археологическо проучване. Строителните работи по трасето на пътя в рамките на археологическия обект са преустановени до извършване на пълно спасително проучване на новооткритата недвижима културна ценност.

Изграждането на „Обход на гр. Габрово“ - фаза I ще доведе до намаляване условията за възникване на ПТП, газовото и шумово замърсяване на урбанизирана територия и ще намали времето на пътуване на транзитните потоци. Разглеждан в съвкупност с Тунел под връх Шипка, проектът след неговата цялостна реализация ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общо европейски коридор № IX.

Още статии...