РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Организаторите на седмицата на кариерното ориентиране се събраха да обсъдят как е преминала

Работна среща във връзка със седмицата на кариерното ориентиране се проведе в Областната администрация. Директорите на средните училища, представителите на фирмите - домакини и областният управител Невена Петкова обсъдиха положителните и отрицателните страни от инициативата, която се проведе под надслов „Дойдох. Видях. Избрах.“ от 13 до 17 ноември. „Преди всичко искам да благодаря на всички, които съдействаха тази първа инициатива на областно нива да се случи. Смятам, че всички можем да отчетем слабостите, но нека гледам положителните страни. Разбрахме, фирмите са готови да отворят вратите си не само за ученици от техните направления, а за всички, които искат да се запознаят с работата им. Още нещо положително е, че вече се заговори за подписване на споразумения за сътрудничество между институции и гимназии, както и се установиха нови връзки с фирми. Вярваме, че полза има и всеки е отнесъл по нещо от мястото, което е посетил.“ – коментира областният управител Невена Петкова и допълни, че инициативата ще продължи в Севлиево в началото на следващата година, след което ще се проведе и в общините Дряново и Трявна. Участниците в срещата споделиха своите впечатления от срещите на учениците с различните работни места. Всички са категорични, че трябва да се провокира интересът у децата към различните професии. Да се организират постоянни дни на отворените врати във фирмите. „Ние самите не познаваме потенциала, който имаме в региона ни“ – споделиха от бизнеса и декларираха готовност за съдействие, ако има и по-сериозна ангажираност от страна на учениците и преподавателите. Отправено беше предложение да се рекламират фирмите на борси или под друга форма, за по-голяма информираност и на родителите, от които да голяма степен зависи професионалното ориентиране на децата. Диалогът между всички страни – фирми, директори, преподаватели да се задълбочи е другото, което поискаха от бизнеса, както и подобни инициативи да се превърнат в традиция за областта ни. Представен беше заснетия клип, който отразява посещенията на част от децата в различните фирми и организации.

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание

Заместник областният управител Мария Пенева ръководи заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. В дневния ред беше включен анализ на състоянието на пазара на труда в област Габрово през 2016 г. и първото деветмесечие на 2017 г, информация от „Статистически изследвания – Габрово“ за наетите и средната работна заплата за третото тримесечие на 2017 г, както и пазара на труда през погледа на Габровската търговско - промишлена палата.

Подробен анализ на пазара на труда беше направен от директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово г-жа Лена Енева. В края на декември 2016 г. равнището на безработицата за областта е 4,76 %, което е с 0,96 % по-ниско от предходната 2015 г, когато същата е била 6,19 %. За настоящата година, в края на м. септември данните сочат 4,16 %, което показва една колеблива тенденция за снижаване на официалната безработица през последните няколко години. Въпреки благоприятните тенденции, които се формират от редица фактори, от Бюрото по труда считат, че Пазарът на труда продължава да се характеризира със структурни проблеми по отношение на уязвимите групи. Отново беше коментиран проблемът с несъответствието на квалификацията на работната сила с изискванията за свободните работни места. Един от акцентите в анализа е младежката безработица, която е 14 % от общия брой безработни лица. Констатирано беше, че основен фактор за успешната реализацията на младите хора е тяхната лична мотивация. Това беше коментирано и от директора на Габровската търговско - промишлена палата Галина Михнева, която с тревожност отбеляза тези тенденции и най-вече нежеланието на младите хора нито да учат в професионални гимназии, нито да работят в сферата на структуроопределящите за региона фирми. Тя е категорична, че проблем е нагласата на обществото за работа, както и тенденциозните слухове по отношение на работодателите. Засегнат беше и въпросът за планиране на професионалното образование в Габровска област, балансът между професионални и общообразователни гимназии в Габрово, ролята на ТУ - Габрово.

Всички членове на Съвета смятат, че трябва да се набележат краткосрочни мерки за изпълнение. Институциите и бизнесът трябва да имат общи цели в усилията си, защото всеки е загрижен и се старае да намери решение по проблемите, но резултатът би бил по-голям и устойчив ако има обединение – считат още от Областния съвет за тристранно сътрудничество.

Честит презник на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" - Севлиево

Поздравителен адрес и цветя от името на областния управител на Габрово Невена Петкова за 55-годишнината, която отбелязва ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ връчи днес нейния заместник Росен Цветков. Ученици и учители се събраха заедно в Дома на културата на тържествен концерт, по време на който заместник областният управител отправи поздрав и като бивш възпитаник на гимназията. Специално внимание той обърна на един „достоен“ човек за него – Иван Томев, който е посветил живота си за това професионалната гимназия да е това, което е тя днес. „През годините училището е преминало през различни периоди, но днес виждаме, че е успяло да изгради и поддържа връзката между старото и новото поколение в лицето на своите ученици.Попивайте уроците, които ви преподават вашите учители, защото те ще ви извадят от бездната на бездуховността. Те са хората на които вярвате, а вие учители - бъдете онези вдъхновители, от които днешните деца имат нужда.“ – каза Цветков и пожела на всички устрем към познание и развитие, търпение и всеотдайност на преподавателския колектив.

Купуването на мляко от нерегламентирани пазари е риск за потребителите

Членовете на Областна епизоотична комисия проведоха днес заседание, по време на което обсъждаха инфекциозната зараза Ку-треска. Каква е ситуацията към момента, какви са симптомите, как се разпространява и какви са взетите мерки информираха директорите на РЗИ – Габрово и ОД по Безопасност на храните. Обяснено беше, че резервоар на инфекцията са различни диви бозайници и птици, а сред домашните селскостопански животни-крави, кози и овце. Животните по - често прекарват заболяването леко, но отделят причинителя на треската чрез фекалиите, млякото и околоплодните течности. Заболяването при хората започва остро с висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката. Много често се развиват пневмонии. Възможно е и да се появи суха непродуктивна кашлица с кървави жилки. По-често случаите са единични, но при повишена заразеност сред животните може да има и ограничени епидемии.

Начините за заразяване са : чрез вдишване на инфектиран въздух; чрез консумация със заразени продукти, добити от болни животни , особено които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко, масло , месо и др.; чрез обработване на вълна и кожи от болни животни или при обслужване на болни животни (клане, обработка на животински суровини), когато причинителят проникне през наранена кожа или конюнктива; чрез ухапване от кърлежи.

Важно да се знае е, че хората, които отглеждат животни, трябва да ползват защитно облекло, маски и ръкавици, както и да правят текуща дезинфекция на оборите, кошарите и други обслужващи помещения, а при аборт или мъртво раждане - заключителна дезинфекция с последващо изгаряне на плаценти, околоплодни ципи и останки.

Всички, които не са изложени професионално на риск от заразяване, трябва да избягват консумацията на непастьоризирано мляко и млечни продукти, приготвени от такова мляко, както и контакт с необработена вълна, кожи и други продукти от животински произход.

От РЗИ отправиха препоръка ако някой има контакт със съмнително болни животни или е консумирал продукти, които не са подлагани на термична обработка: сурово мляко,масло, месо и др. и започнат оплаквания, като висока температура, отпадналост, главоболие и болки в мускулите на краката, незабавно да потърси лекарска помощ.

Заместник областният управител участва в откриването на Международната научна конференция УНИТЕХ 20

Заместник областният управител Росен Цветков участва в откриването на Международната научна конференция УНИТЕХ 2017, която се провежда за 17 поредна година. „За нас е огромна чест този форум да се провежда в областта ни. Поздравявам организаторите за професионализма и за всичко, което правят, за да може десетилетия наред Габрово да е центърът, който обединява хората на науката по това време. Доказателство за това са днешните участниците от толкова много страни от Европа.“ – каза в приветствието си заместник областният управител. Той акцентира върху направленията технологии, икономика, наука , които са перспектива за нас и които допринасят за развитието на по-екологична и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, базирана на знания и иновации. „Не случайно предните дни имахме възможност да се убедим колко важно е Науката да срещне регионите като предпоставка за тяхното развитие.“ – сподели още Росен Цветков и заяви, че е радостен фактът, че представители на местната власт, бизнеса, образованието, науката и развойната дейност са обединени днес, тъй като това дава възможност на кадрите да се развиват, а с това и регионът ни. Цветков пожела успех на форума, в който малко по-късно взе участие с доклад на тема „Проектиране на високочестотни мрежи в градска среда.

„Съвременният технологичен свят изисква коопериране между научните направления, институциите и бизнеса. Такъв научен форум е УНИТЕХ, в който има 17 научни секции и. Тук е мястото, където могат да се родят нови проекти, идеи и дори методи за обучение. Така ние изпълняваме европейската стратегия „Европа 2020“ и създаваме условия за нови научни изследвания, иновации и технологии.“ – каза по време на откриването на форума проф. Райчо Иларионов, ректор на Технически университет - Габрово.

Още статии...