РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит 24 Май

Уважаеми дейци на културата, науката, изкуствата,

Скъпи учители и ученици,

Скъпи габровци,

Чест е за мене да Ви поздравя с празника на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май!

Нека, както поколения българи преди нас, да ценим високо културата, просветата и науката и да опазим своята писменост, извисен дух и стремеж към знания.

Нека този най-светъл български празник ни изпълни с гордостта на народ, носител на непреходни духовни ценности и самобитна култура.

Пожелавам Ви здраве, успехи и вяра!

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител на област Габрово

Въвежда се забрана за движение на тежкотоварни автомобили по републиканската мрежа от 20.V. до 30.ІХ

Правителството въведе забрана за движението на тежкотоварни автомобили, селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника от 20 май до 30 септември т. г. магистралите и републиканските пътища първа категория. Забраната за движение е за времето от 16 ч. до 22 ч. за последния работен ден на седмицата или предпразничен ден, както и за последния почивен или празничен ден.

Изключения се правят само за камиони, превозващи бързо развалящи се храни и живи животни.

По изрично настояване на премиера Бойко Борисов, въвеждането на забраната става от 20 май, а не както беше предвидено първоначално от 1 юни. Отлагането с 10 дни не би било оправдано, ако за това време се загуби дори един човешки живот заради тежкотоварните автомобили, посочи премиерът.

Х-ти юбилеен фестивал на хумора ,,Смехоранчета”

За десета поредна година в  деня на Габрово ще се проведе Национален детски фестивал на хумора ,,Смехоранчета”. Той е продукт на ЦРД ,,Габровските смехоранчета”, Община Габрово и Дом на културата ,,Емануил Манолов”.

Фестивалът е сцена за деца от 6 до 17 години от цяла България и се е утвърдил като празник на детския хумор и сатира. С него организаторите целят да стимулират интереса към хумора, сатирата, да съхранят ценностите и традициите, като дадат шанс във всички градове и села да опознаят габровските уникални шеги и традиции, да изучат най – веселите произведения на велики български и световни хумористи.

,,Смехоранчета” е фестивал на смеха, настроението, на богати и разнообразни карнавални костюми, а участниците се представят в три раздела:

,,Смях с танци”, ,,Смях пред завеса”и ,,Пеем и се смеем”.

В юбилейния десети фестивал ще участват 231 деца от 20 града в страната– София, Силистра, Разград, Шумен, Варна, Славяново, Севлиево, Горна Оряховица и 65 деца от Габрово.

За девет години на смехоранска сцена са взели участие 2 160 деца от страната и града домакин. Участниците получават габровски нетрадиционни награди – Орден на смеха и виза за следващата година.

 

Заповед на областния управител за пожароопасния сезон

Областният управител Мариян Костадинов издаде заповед, с която определи за пожароопасен сезонът в горите за времето от 16.05.2011г. до 30.10.2011 г. В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии, а изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на регламентираните за целта места/контейнери за смет и сметища/.

Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в горските територии. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селско стопански земи в близост до горски територии са отговорни да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

Органите на пожарна безопасност и защита на населението и служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури трябва да спрат дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникването на горски пожар, а кметовете на населени места - да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението по места за своевременно информиране в случай на пожар.

Настоящата заповед е изпратена до Кметовете на общините в областта, Областното управление „Пожарна беозпасност и защита на населението“, Регионална дирекция по горите – Велико Търново, ОД „Земеделие“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Габрово, ДПП „Българка“, НП „Централен Балкан“, СЛРД „Чардафон“ и ТД „Узана“.

Пълният текст на Заповедта може да прочетете на интернет страницата на администрацията в раздел „Областна администрация“, секция „Заповеди на Областен управител“П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 17-18 май 2011 г. в Конферентната зала на „Интерхотел Велико Търново”, гр. Велико Търново, ще се проведат двудневни обучения на администратори от 12 областни и 50 общински администрации – целеви групи по дейност 3 на проекта "По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране", изпълняван от Областна администрация – Плевен, като бенефициент, в партньорство с областните администрации на Ловеч, Габрово и Добрич.

Финансовата подкрепа за проекта е на Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма «Административен капацитет".

Администраторите ще бъдат обучени за работа модулите за връзка между порталите и АИС по държавна и общинска собственост - под-дейност 3.8 на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ”. Изпълнител на обществената поръчка е Гравис България.

В рамките на проекта са разработени, доставени и внедрени модули за връзка между порталите и АИС.

В първия ден на обучението администраторите ще се запознаят с използваните технологии за разработка: Java, PostgreSQL, Application server Appache Tomcat.

През втория ден ще бъдат показано предназначение на модулите, основни принципи на електронното управление, архитектура на системата, Изграждане на VPN свързаност с ЕСОЕД, Конфигурация на модулите за работа с ЕСОЕД, Работа с потребителския интерфейс на модула, Работа със справки за проследяване на всички придвижили се съобщения. Работа с ръководството на администратора и ръководство за инсталация.

Обучението е предназначено за администратори и ще запознае специалистите с архитектурата на модулите, основни положения и начин на инсталиране, начин на обновяване. Ще бъдат разгледани и различни казуси от практиката.

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.

Още статии...