РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Създава се Инициативен комитет за Шипченските празници през август

По настояване на областния управител Мариян Костадинов от 2011 година честването на Шипченската епопея през август е включено в националния културен календар на Министерството на културата. По този повод утре ще бъде учреден Инициативен комитет на мероприятието, който ще включва всички заинтересовани страни – Министерство на културата, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, областният управител на Стара Загора, кметовете на общините Габрово и Казанлък, директорът на Национален исторически музей - София, както и на Регионалния в Габрово, неправителствени организации и медиини партньори в лицето на БНТ и БНР.

„Областна администрация е с амбицията да организира Национално честване като се надявам с това да успеем да отдадем необходимата значимост и признателност и в национален план“ заяви Костадинов по повод намеренията си.

Областно пълномащабно учение „Янтра - 2011"

По заповед на областния управител на 28 юни ще се проведе областно пълномащабно учение „Янтра - 2011" на тема: "Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за прозеждане на СНАВР при възникване на земетресение, наводнение, пожар и инцидент с химически вещества, в обекти от критичната инфраструктура".

Целта на учението да се проиграят и проверят областния план за провеждане на СНАВР при възникване на земетресение, наводнение, пожар и инцидент с химически вещества, областния и общинските планове за защита при бедствия; Да се повишат знанията, уменията и практическите навици на участниците по оповестяване, събиране на информация, подготовка на предложения за организация на защитата на населението и ръководство за повеждане на СНАВР; Да се провери функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПОБ) и комуникационно - информационната среда при възникване на земетресение, наводнение, пожар и инцидент с химически вещества; Да се подобрят и усъвършенстват координацията и практическите умения на органите за управление и силите от Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на СНАВР; Да се отработят въпросите на взаимодействие със средствата за масово осведомяване при информиране на населението при извънредни ситуации.

Предвидени са демонстрационни мероприятия със следния график:

10.30– 11.20 часа извънредна ситуация в СОУ „Отец Пайсий“ Габрово

11.30– 12.15 часа извънредна ситуация във фирма „Брама“ ООД

10.00 – 11.00 часа извънредна ситуация във фирма „Паралел“ ЕООД Севлиево

10.00 – 11.00 часа извънредна ситуация – Централна градска част Трявна

Демонстрационните мероприятия са открити за медии.

12.30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Габрово ще се проведе пресконференция за обявяване на резултатите от тренировъчното учение.

АПИ отпусна милион и половина за обходен път Поповци

 

Областния управител Мариян Костадинов информира, че след поредната си работна среща и разговори с УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ има отпуснати милион и половина лв за започване на довършителни дейности по обходен път Поповци. „Това е резултат от близо половин година работа в тази посока-коментира Мариян Костадинов, и допълни че това не е цялата сума, която е необходима за довършване на обхода, но все пак е показателна за сериозността на намеренията на АПИ“

Припомняме, че обходният път е бил разделен на два етапа - първото разрешение за строеж е от април 1984 г., като от тогава до 2006 г. променливо през различен период са извършвани различни строително-монтажни дейности. През последните пет години Пътното ведомство не е отпускало никакви средства за довършване на обекта.

 

Мариян Костадинов подписа Споразумение за сътрудничество между регионите Габрово и Сисак-Мославина

Областният управител Мариян Костадинов подписа Споразумение за сътрудничество между регионите Габрово и Сисак-Мославина по време на официалното си посещение в Хърватия. До подписване на споразумение се стигна след като бяха проведени приятелски консултации за обмен и сътрудничество в търговско-икономическите и културно-образователните и други области.

 

По време на официалната церемония Костадинов подчерта,че са необходими действия, които да издигнат на ново качествено равнище регионалните отношения. „За нас е много важно тези отношения, които ще имат своя европейски облик, да рефлектират преди всичко върху развитието на икономическите и културните връзки. Вярвам, че и двете страни ще се постараем да дадем своя принос според възможностите си, ще стимулираме отношенията в икономическата сфера, в това число и с провеждането на различни бизнес форуми, туристически борси и културен обмен. Считам, че имаме добра основа, върху която да градим нашето партньорство, имам предвид, че диалогът в отношенията на нашите Правителства е особено активен през последните години и само преди месец беше подписана Програма за сътрудничество в областта на културата между двете ресорни ведомства за периода 2011-2013. А министрите ни на икономиката енергетиката и туризма обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на туризма за същия този период. В тази връзка следвайки линията начертана от Правителствата на двете страни мисля че едно от нашите усилия в частност трябва да се насочи именно към активизиране на туристическите връзки между двата региона, културно-историческото наследство,както и СПА туризмът са дадености, които имаме и трябва да насърчаваме.“- това заяви областният управител пред местните и регионални власти и представителите на медиите в Сисак-Мославина минути преди да положи подписа си под Споразумението.

 

Областният управител присъства и на тържествената сесия на празника на жупанията, на която беше и президентът на Република Хърватия Иво Йосипович.

В Габрово ще се проведе информационен ден по ОП „Конкурентоспособност”

На 17 юни 2011 г. Габрово ще е домакин на информационен ден по оперативна програма «Конкурентоспособност», който Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) организира съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Семинарът ще започне в 10 ч. в ритуалната зала на Община Габрово – ул. «Възраждане» № 3. Регистрацията е от 9.30 ч.

Дискусията е част от поредната информационна кампания по „Конкурентоспособност“, която МИЕТ и агенцията провеждат до 22 юни 2011 г. в осем града. Тя е по 6 отворени процедури за подбор на проекти от Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина за кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

2. „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

3. „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

4. „Подкрепа за създаване на технологични паркове”;

5. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

6. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Лектори са експерти от ИАНМСП, която е Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма. Ще участват и специалисти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ – управляващ орган на оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани.

Участието е безплатно.

Още статии...