РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит празник народни будители!

Поздравителен адрес от областния управител Мариян Костадинов по повод  Деня на народните будители

 

На днешния светъл празник – Денят на народните будители, бих искал да поздравя всеки един от вас - преподаватели, изследователи, дейци на словото и културата-  всеки, който в някакъв смисъл е будител, макар и времето, в което живеем да изисква будителската дейност да се проявява по коренно различен начин отколкото през Възраждането.

Денят на народните будители е  повод, както да си припомним делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал, така и да погледнем напред - в бъдещето, където ще видим реализираните си мечти.

Пред всички нас стои огромната отговорност традициите и новаторството да се съчетаят в един общ стремеж към развитие. Нека начинанията ни да са изпълнени с онзи пълноценен смисъл, който влагаме в представата за българския просветител-онзи който живее във всеки един от нас и ни  вдъхва желание да промени себе си към по-добро, да бъдем по-целеустремени, да променим и битието си и  да сътворим утрешната история.

Накрая бих искал да изразя уважението и благодарността си към всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и общонародно.

Честит празник  народни будители!

Областният управител присъства на Областното пълномащабно учение „Янтра 2010”

Областният управител Мариян Костадинов присъства на Областното пълномащабно учение „Янтра 2010”


Областният управител Мариян Костадинов беше сред официалните гости на Областното пълномащабно учение „Янтра 2010”, което се проведе вчера във Велико Търново. То беше открито от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Целта му е да се проиграе и провери областният план за спасителни и неотложни работи при възникване на големи инциденти с химически вещества, катастрофи в обекти от критичната инфраструктура и при терористични актове. В учението участват служители на различни структури в ОД на МВР – В. Търново, Областно пътно управление, РИОСВ, Център за спешна медицинска помощ, БЧК, БДЖ, летище – Г. Оряховица и други.

Учението ще продължи два дни.

Подготвяме се за националното преброяване

Подготвяме се за националното преброяване

На 28 октомври 2010 г в Областната администрация се проведе Областна преброителна комисия, съгласно Заповед на председателя на Националния статистически институт от м. август, с което се даде старт на дейността по национално преброяване 2011 на територията на област Габрово. Председател на комисията е заместник областния управител Пламен Недков, а секретар – директорът а ТСБ – Габрово – Георги Цветков. Членове са представители от: община Габрово,  Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово, ОД на МВР – Габрово и главният секретар на Областната администрация.

На заседанието преброителната комисия прие правила за работа и организационен план на дейностите. Преброяването ще бъде извършвано по електронен път и чрез преброители, които ще трябва да посетят всяко едно домакинство в областта. За всеки четирима  или петима преброители ще отговаря по един контрольор, който ще приема работата им и  ще поема отговорността на информацията която получава.

Към момента се предвижда официалният старт на преброяването  да бъде даден на 10 март 2011 година.

 

Областният управител номинира проф. Минчо Минчев

Областният управител изпрати до Министър Вежди Рашидов номинацията си за държавната награда  ″Св. Паисий Хилендарски″ 2010 г.

През изминалата седмица областният управител Мариян Костадинов изпрати до министърът на културата Вежди Рашидов мотивирано предложение за отличаване с престижната награда ″Св. Паисий Хилендарски″ на виртуоза Минчо Минчев.

Във връзка с искане на Министерството на културата, Мариян Костадинов изпрати покана да всички общини в региона да представят в областната  администрация свои кандидатури за годишната награда – такива бяха получени от Габрово, Дряново и Трявна.   Предложенията са изпратени до министър Рашидов като областният управител, възползвайки се от разпоредбите на Постановление 149/28 юли 2000г.  на Министерски съвет,  подкрепи кандидатурата на община Габрово и лично номинира проф. Минчо Минчев.

″Номинацията ми е знак на признателност за неговия юбилей и затова, че е една от емблемите на Габрово. Смятам, че неговите заслуги за българската култура и традиции са неоспорими. Името на проф. Минчо Минчев е познато в музикалните среди и сред почитателите на класическата музика в цял свят, за което нашата държава му дължи искрено признание и уважение. Искрено се надявам нашият съгражданин да стане почетен носител на една от най-престижните награди  за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения свързани с българската история и традиции″ каза Мариян Костадинов.

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Областният управител изпрати Доклад до Министерството на вътрешните работи

Във връзка със Заповед на Министъра на вътрешните работи – г-н Цветан  Цветанов  и проведеното в понеделник заседание на областния щаб за координация при СНАВР Областният управител Мариян Костадинов изпрати доклад до Министерството на вътрешните работи за резултатите от подготовката на териториалните звена и ведомства от област Габрово за работа при зимни условия за сезон 2010-2011 година. След изнесената информация на заседанието стана ясно, че в четирите общини от област Габрово са открити процедури за възлагане на снегопочистването и опесъчяването на общинските пътища. В общините Дряново и Трявна са сключени договори с избраните фирми. Извършена е проверка на снегопочистващата техника. В община Габрово и община Севлиево са обявени резултатите и в момента тече срок за обжалване.

В доклада си до министерството Костадинов изказва безпокойството си относно  зимното подържане на републиканската пътна мрежа в община Севлиево, тъй като за извършването на тази дейност има сключен договор с ф-ма „Пътстрой”ЕАД – Ловеч, който изтича на 09.12.2010г., а до този момент няма отговор от фирмата относно направеното предложение за продължаване на дейността по снегопочистването.

С оглед цялостната подготовка за нормални условия за живот и работа през зимния сезон Областния щаб направи  анализ на резултатите от организирането на СНАВР при възникналите бедствени ситуации за изминалата зима.

Актуализирани са щабовете за координиране на спасителните и неотложни аварийно – възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на областта. Създадена е организация за надеждно свеждане на информацията за евентуално предстоящо усложняване на метеорологичната обстановка и набиране на актуална информация за обстановката на територията на областта, своевременното и обобщаване и анализиране.

Актуализирани са и приети нови планове за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както следва:

-                     В ОД на МВР - гр. Габрово  е изготвен и утвърден „ПЛАН  за въвеждане варианти за временна организация на движението при влошени метеорологични условия по първокласната пътна мрежа на територията на област Габрово през зимния период на 2010 - 2011 година.

-          Утвърден е от Областен управител на област Габрово „ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за зимно поддържане на пътната мрежа в областно пътно управление Габрово сезон 2010/2011 год.”. Същият е изготвен на основание на действащата „Инструкция за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа” и е съобразен с конкретната обстановка на територията на област Габрово.

-                     Утвърдена и приведена в изпълнение „ПРОГРАМА за привеждане в готовност обектовите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно – възстановителни работи в зимни условия във „В и К” ООД - Габрово през периода 2010-2011 година”.

-                     Електропреносните и електроразпределителните дружества в област Габрово, са готови за работа и преодоляване на възникнали усложнения през зимния период. Във връзка с подготовката за предстоящият зимен сезон, се  изпълняват предварително планирани и утвърдени ремонт и профилактика на мрежата.

-                     В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Изготвени и утвърдени са планове за действие при усложнена зимна обстановка през сезон 2010-1011 г. на РЦЗ, РИОКОЗ, ЦСМП. Актуализиран е (към 30.09.2010г.)  списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа, като дейността по транспортирането е възложена на ЕТ”М-ТРАНС – Даниела Манева”. Лечебните заведения  имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка.

-                     Във всички училища от областта са разработени и представени в РИО – Габрово планове за действия през зимния сезон 2010/2011г. с цел осигуряване на нормален учебен процес. Извършена е проверка на единадесет училища, притежаващи ученически транспорт. Автобусите са технически изправни и годни за експлоатация при зимни условия. В училищата няма проблеми с осигуряването на горива за отопление в началото на зимния сезон. Във всички училища има осигурено присъствие на медицинско лице по определен график.

-                     В срок до 05.11.2010г. ще бъде организирано провеждането на есенен технически преглед на хидротехническите съоръжения и състоянието на речните корите след тях. Възложено е поддържане на ретензиращи обеми на всички водни обекти.

Прецизирана е организацията за аварийна готовност на екипите на “Севлиевогаз 2000” АД.