РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Мариян Костадинов възобновява провеждането на приемни дни извън администрацията

Мариян Костадинов възобновява провеждането на приемни дни извън администрацията

Тази седмица на 11 декември /събота/ от 11 часа всички жители на кметство Лесичарка имат възможност да се включат  в изнесената приемна на Областния управител, която се организира в ритуалната зала на кметството в Лесичарка.

Причината да се организират такива изнесени приемни дни е, че много хора от малките населени места искат да се срещнат с Областния управител в приемния му ден и да споделят въпросите, които ги притесняват и вълнуват. За да може да се срещне с повече от тях Костадинов реши да ги посети на място по селата в региона. Изнесените приемни дни ще продължат по график и през следващата година.

Шесто заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Проведе се шесто  заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него

На 03 декември 2010 г. в Габрово се проведе Шестото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район /СЦР/ и Регионалния координационен комитет към него /РКК/.На основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е областният управител на област Габрово Мариян Костадинов .

Членовете на Съвета приеха Годишна индикативна програма за дейността на РСР на СЦР през 2011 г.

Представител на Агенция „Стратегма” – София информира участниците в Регионалния съвет за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.

На заседанието бе представена Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с акцент върху бъдещото развитие на района в контекста на стратегическия документ. Представителите на управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северния централен район.

На заседанието за заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район беше избран г-н Драгомир Николов, представител на общините от област Габрово. Също така поради настъпили промени, Регионалният съвет определи за представител на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” г-н Николай Сираков, на мястото на досегашния титуляр г-н Томислав Дончев.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от петте области в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и представителите на управляващите органи на оперативните програми.

Граждани на Севлиево връчиха подписка на Областния управител

Подписка с 3387 подписа против Решението на Общински съвет – Севлиево за поемането на общински дълг в размер на близо 2 млн. лв за благоустрояване на централната градска част, беше предадена днес лично на Областния управител Мариян Костадинов от представител на гражданите на общината.

В писмото към подписката се казва „Изразявам своето, както и на много други граждани от община Севлиево несъгласие с решението на общински съвет – Севлиево за поемане на Дългосрочен общински дълг за финансиране реализацията на Проект „Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево”, гласувано на сесия на общински съвет на 23.11.2010 г. Същото решение не е в обществен интерес, което е видимо и от подписката”.

Припомняме че, съгласно своите правомощия- да упражнява контрол над законосъобразността на решенията на общинските съвети, Областният управител върна спорното решение за ново обсъждане. На следващото си заседание севлиевските общински съветници отново гласуваха „за” поемането на дълга.

500 деца се включиха в инициативата

Близо 500 деца от цялата област се включиха в двудневната инициатива на Областния управител, посветена на Европейския ден за здравословно хранене и готвене с децата.

 

Инициативата „Европейски ден за здравословна храна и готвене“ цели да насърчи здравословното хранене при децата, като важна стъпка в борбата срещу все по-широкото разпространение на затлъстяването сред децата Близо 22 милиона са децата, страдащи от наднормено тегло или от затлъстяване в ЕС днес, у нас техния процент е близа 80 % , затова на дневен ред е задачата да се създаде у децата интерес към храната, която консумират, и да бъдат осведомени за основните принципи на правилното хранене.

 

Инициативата за борба със затлъстяването беше разделена на две части - първата част беше отредена за спортни игри, а втората – почерпка с приготвено от учениците на ПГТ „Пенчо Семов” здравословно меню.

Победителите в игрите получиха по една кошница”Здраве” пълна със здравословни продукти, които трябва да присъстват в менюто на всички деца в ранна възраст.

 

За осъществяването на първата за региона инициатива посветена на борбата със затлъстяването при децата съдействаха  Europe Direct – Габрово, верига магазини Пикадили, Mall Gabrovo и Ники пласт – Севлиево.

Ден на здравословно хранене и готвене с деца

Ден на здравословно хранене и готвене с деца
На 29 и 30 ноември 2010 г./понеделник и вторник/Областен управител – Габрово организира инициатива посветена на Европейския ден на здравословното хранене и готвене с деца, която ще се проведе в контекста на дейността на Европейската комисия за насърчаване на по-балансиран хранителен режим и здравословни хранителни навици у децата.
Инициативата включва спортни игри за деца от начална степен на образование/І-ІV клас/, демонстрации на приготвяне на здравословно меню от ученици от Професионалната гимназия по туризъм - Габрово, беседа за здравословното хранене с експерт по храненето от РИОКОЗ – Габрово. Подготвени са брошури за здравословно хранене за децата и техните родители и учители.
Събитието ще се проведе в спортна зала Орловец, където ще участват ученици от Габрово и Трявна и в спортна зала „Дан Колов" за учениците от Севлиево и Дряново.
Съорганизатори на мероприятието са
  , верига магазини и Mall Gabrovo – които подсигуриха наградите за победителите.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
На 29 и 30 ноември 2010 г./понеделник и вторник/Областен управител – Габрово организира инициатива посветена на Европейския ден на здравословното хранене и готвене с деца, която ще се проведе в контекста на дейността на Европейската комисия за насърчаване на по-балансиран хранителен режим и здравословни хранителни навици у децата. 
Инициативата включва спортни  игри за деца от начална степен на образование/І-ІV клас/, демонстрации на приготвяне на здравословно меню от ученици от Професионалната гимназия по туризъм - Габрово, беседа за здравословното хранене с експерт по храненето от РИОКОЗ – Габрово. Подготвени са брошури за здравословно хранене за децата и техните родители и учители. 
Събитието ще се проведе в спортна зала Орловец, където ще участват ученици от Габрово и Трявна и в спортна зала „Дан Колов” за учениците от Севлиево и Дряново. 
Съорганизатори на мероприятието са Europe Direct Gabrovo, верига магазини Пикадили и Mall Gabrovo – които подсигуриха наградите за победителите.