РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Проходът Шипка отново е отворен

Движението през прохода Шипка е възстановено. По-рано днес четири тира затрудниха преминаването през прохода, което даведе до затварянето му за около час. От Областно пътно управление информираха, че са предприети необходимите действия и към момента прохода е отворен и движението е нормализирано.

Остава забраната за тежкотоварни моторни превозни средства.

Регионално състезание „Най- добър млад строител” 11-12 март 2011 г.

На 11 и 12 март ще се проведе регионалния етап от Националното състезание по професионално направление „строителство” - „Най- добър млад строител”.

Организатор на събитието е Министерството на образованието, младежта и науката, а домакин на състезанието е Професионалната гимназия по строителство – гр. Габрово.

Целите на това съревнование са насочени, както към учениците, така и към професионалните гимназии като цяло.

Състезателите трябва да демонстрират теоретична подготовка, практически умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление Строителство; да изявят формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества - комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип, трудова етика и др. От своя страна състезанието дава възможност на професионалните гимназии за организиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование.

Състезанието се състои в приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности, както и в това учениците да работят с най-новите материали, инструменти и технологии на спонсорите, които са наложили на българското строителство европейски облик.

Учениците ще се състезават в следните дисциплини

№ 1 – МАЗИЛКИ, ШПАКЛОВКИ и БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

А. Нанасяне на силиконова мазилка

Б. Нанасяне на ефектно бояджийско покритие - изпълнение на задължителен и свободен

№ 2 - ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ-Облицовка с фаянсови плочи 1 кв.м

№ 3 – ЗИДАРИЯ

А. Теоретичен тест

Б. Изпълнение на зидария с газобетонни блокчета YTONG

№ 4 – СУХО СТРОИТЕЛСТВО

А. Теоретичен тест

Б. Изграждане на преградна стена, система КNAUF

В състезанието ще участват ученици от строителните гимназии от В.Търново, Видин, Враца, Тетевен, Монтана, Плевен, Свищов и Габрово.

Победителите от този кръг  ще участват в Трети – Национално състезание, което ще се проведе на 21 и 22 април 2011.

 

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СТРОИТЕЛСТВО”

„НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ”

учебна 2010/2011 година

 

П Р О Г Р А М А - РЕГИОНАЛЕН КРЪГ

 

ДОМАКИН НА СЪСТЕЗАНИЕТО: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР. ГАБРОВО

 

11 март 2011 година - петък

 

11.00 часа – 13.00 часа

Настаняване в хотел „Балкан”

13.00 часа – 14.00 часа

14.20 часа – 15.00 часа

Обяд в ресторант „Габрово” /под Общината /

Техническа конференция в ПГ по строителство

15.00 часа – 15.30 часа

Инструктаж на учениците

15.30 часа – 17.00 часа

 

17.30 часа

Обучителни занятия и провеждане на теоретични тестове

Обявяване резултатите от тестовете

18.30 часа

Вечеря за учениците

 

 

12 март 2011 година - събота

 

7.00 часа – 7.40 часа

Закуска за ръководители и ученици

8.00 часа – 8.30 часа

Откриване, обявяване регламента на състезанието и заемане на работните места, инструктаж на учениците

8.30 часа – 11.00 часа

Провеждане на състезанията

11.00 часа – 12.30 часа

Оценяване на отборите

11.00 часа – 12.30 часа

Обяд за ученици

12.30 часа – 13.00 часа

Награждаване и закриване

 

 

Представяне на Програмата за хуманитарна помощ

На 9 март /сряда/ от 10,00 часа в заседателната  зала на Областна администрация –Габрово областният управител Мариян Костадинов ще бъде домакин на представянето на Програма за хуманитарна помощ.

Срещата се организира по инициатива  на Отдела за военно сътрудничество към Посолството на САЩ в България. Програмата е насочена към предоставяне на хуманитарна помощ и подпомагане извършването на ремонтни дейности на сгради държавна собственост. Крайни бенефициенти могат да бъдат детски градини, социални домове за деца или възрастни, болници, училища и др.

На представянето ще присъстват областните управители от Северен централен район – Русе, Разград, Велико Търново и Силистра,  кметовете на общините в областта, както и представители на социалните служби и неправителствени организации от региона.

 

ОБЯВИХА НАГРАДЕНИТЕ В ДЕТСКИТЕ КОНКУРСИ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” - ГАБРОВО

Изключителен интерес проявиха габровските деца и ученици към конкурсите, обявени от РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово.

Рекорден брой (352) участници: 170 участници в конкурса ”МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА” и 182 участници в конкурса за мартеници ” МАРТЕНИЦАТА- СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ”.  

Участваха 12 училища: НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГР. ГАБРОВО, ОУ „РАН БОСИЛЕК”; ОУ ”Н. РИЛСКИ”; ОУ ”ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ”; ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО; ОУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”; СОУ ” РАЙЧО КАРОЛЕВ”; СОУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”; ПТМСС „МАРИН ПОПОВ”- ГР. СЕВЛИЕВО; СОУ” ПЕТКО.Р. СЛАВЕЙКОВ”- ГР. ТРЯВНА; СОУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ”- ГР. ДРЯНОВО; ОУ ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”- С. ГОСТИЛИЦА, читалища: НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО; НЧ „ПРОБУДА-1907”-С. РЯХОВЦИТЕ; ДЕТСКИ ГРАДИНИ: ЦДГ „ЯВОР”;ЦДГ „МИКИ МАУС”;ЦДГ „МЛАДОСТ”;ЦДГ „РАДОСТ”;ЦДГ „ПЕРУНИКА-1”;ЦДГ „ПЪРВИ ЮНИ”;ОДЗ”ДЪГА”;ЦДГ”СЛЪНЦЕ” и РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ГАБРОВО.

Журито беше затруднено в отличаването на най-добрите, тъй като децата и тийнейджърите бяха изработили уникални творби, затова в някои категории бяха дадени по две награди.

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА” МАЙСТОРИ НА ПРИКАЗКАТА”-РИСУНКИ ПО ПРИКАЗКИ НА БРАТЯ ГРИМ”

 

Възрастова група до 6 години:

1.КРАСИМИРА МОМЧИЛОВА ТРАШЛИЕВА - ОДЗ „ДЪГА”-ГР. ГАБРОВО

2.МИКАЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА- ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

3.ЕЛИЦА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”- ГР. ДРЯНОВО

 

Възрастова група 7-15 г.:

  1. ЙОАНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА-  СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

2.  ТЕОДОР ХРИСТОМИРОВ БАРДАРОВ- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-ГР.     ГАБРОВО

  1. РАДИНА ПЛАМЕНОВА КРЪСТЕВА- ОУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. ГАБРОВО
  2. МОНЬО ЛИМОНКОВ МИХАЙЛОВ- ОУ”ВАСИЛ АПРИЛОВ”-С. ГОСТИЛИЦА,ОБЩ. ДРЯНОВО

3.  ЛЮБОМИРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-СОУ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”

 

НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА

” МАРТЕНИЦАТА –СИМВОЛ НА МИР И ЛЮБОВ, ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ

Възрастова група – 4-15 години:

КАТЕГОРИЯ МАРТЕНИЦИ:

1.НИКОЛАЙ ГАЛИНОВ ГАНЧЕВ - ЦДГ „ЯВОР”- ГР. ГАБРОВО

1.ГАЛЯ ИСКРЕНОВА АНТОНОВА- ОДЗ „ДЪГА”- ГР. ГАБРОВО

2.ЯНА АТАНАСОВА МИНЧЕВА- НЧ „ДРЯНОВСКА ПРОБУДА-2008”-ГР. ДРЯНОВО

2.ЕЛИЦА ХРИСТОВА ПЕНЕВА- СОУ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.ВИКТОРИЯ ЧОЛАКОВА- ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

3.РАЯ ВЕСЕЛИНОВА - ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”- ГР. ГАБРОВО

 

КАТЕГОРИЯ КАРТИЧКИ:

1.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЙОНОВ- ОДЗ „ДЪГА“-ГР. ГАБРОВО

2.ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕНГЕЗОВА- СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”-ГР. ГАБРОВО

3.КАТРИН КОЛЕВА И ВЕРОНИКА ДЕЧЕВА - СОУ ”РАЙЧО КАРОЛЕВ”-ГР. ГАБРОВО

 

ГРУПОВИ НАГРАДИ

НЧ ”ПРОБУДА-1907”- С. РЯХОВЦИТЕ,ОБЩ. СЕВЛИЕВО

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО

 

Поздравление по случай Националния празник на България

Уважаеми съграждани,

Приветствам Ви по случай Националния празник на България –
Трети март - една от най съкровените дати в календара на българската национална история.

И днес 133 години от героичната епопея, в която знайни и незнайни родолюбиви българи със своята саможертва проправиха пътя на нашата свобода, изразяваме огромната си признателност и преклонение пред апостолите, революционерите, възрожденците и строителите на следосвобожденска България.

Историята ни учи, че няма по-свято от свободата и независимостта. Затова нека пазим и предаваме на поколенията славата, величието и заветите на предците ни. Нека отдадем необходимата значимост и признателност на „нашто недавно”, защото

„…има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично…”

Нека днес изживеем отново свободата на духа  със заслужено национално самочувствие.

Дълбок поклон пред паметта на всички, загинали за свободата на България!

Честит празник!

 

 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ

Областен управител

Още статии...