РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Съобщение

Съобщение

На 23.09.2010 година/ четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Областната администрация ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие.

Изготвена е Областната здравна карта

Изготвена е Областната здравна карта

На 20.09.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Габрово се проведе заседание на Съвета по здравеопазване, председателстван от Областния управител Мариян Костадинов.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването беше назначена работна група, която  да  изготви  Областната здравна карта. На вчерашното заседание се представиха основни параметри и разпределение на броя на лечебните заведения в областта. Беше разгледано сегашното състояние на здравната система, както и предложения по отделните нива на системата.

В първичната извънболнична медицинска помощ за Област Габрово се предвиждат 89 лекарски практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1461 души и 114 лекарски дентални практики със среден брой обслужвано население на една лекарска практика 1140 души

В специализираната извънболнична медицинска помощ се предвижда минимален брой лекари специалисти – 90 по отделните специалности разпределени в индивидуални, групови практики, Медицински центрове и Диагностично консултативни центрове, и 38 лекари специалисти по дентална медицина разпределени в индивидуални и групови практики.

Спешната медицинска помощ ще се осъществява от досега съществуващите четири филиала на ЦСМП.

Болничната медицинска помощ се преструктурира на базата на методика с параметри за минимален и максимален брой легла съобразно населението на областта. Дейността ще се осъществява от досега съществуващите лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Направени са конкретни предложения за преструктуриране на за всяко едно от тях в зависимост от определените нива на компетентност на отделните структури, както и отчетената дейност на същите за 2009 г.

Конкретните предложения общия брой на леглата е както следва:

МБАЛ Габрово – 304 легла за активно лечение

МБАЛ Севлиево – 61 легла за активно лечение и 10 за долекуване

МБАЛ „Акта Медика” Севлиево – 41 легла за активно лечение и 19 за долекуване

МБАЛ Трявна – 46 легла за активно лечение и 14 за долекуване

МБАЛ Дряново – поради не покриване на нива на компетентност на повече от 50 % от структурите, лечебното заведение се преобразува в Болница за долекуване , продължително лечение и рехабилитация с 40 легла

СБАЛББ Габрово – 90 легла за активно лечение и 30 за долекуване

ДСБДПЛББ Трявна – 60 легла за долекуване

ДПБ Севлиево 60 легла за активно лечение и 55 за долекуване

Основната цел на актуализираната Областна здравна карта е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и ефективно разпределение на финансовите средства

Следва Документът да бъде изпратен на Министъра на здравеопазването.

Международен ден на мира и в Габрово

Международен ден на мира и в Габрово

Областният управител Мариян Костадинов, кметът на Габрово – Николай Сираков и представители на Областния съвет на ветераните от войните ще отбележат заедно Международния ден на мира - 21 септември. Тази година честването ще бъде свързано с важната роля, която се определя на младежта за изпълнение целите на хилядолетието - развитието и значението на мира, както и за тяхното бъдещето.

Празникът ще започне в 15 часа в до Драматичен театър „Рачо Стоянов”, където ще има организирани различни забавления за деца. Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово ще бъдат модератори в игрите, а пред сградата на Национална Априловска гимназия ще има специални изненади за всички, които проявят интерес.

Всеки ще може да напише своето „послание за мир” на определените за целта места, които ще бъдат публикувани на интернет страниците на Областна администрация и Община Габрово. Ветераните от войните ще разказват своите истории, а детски състави при Народно читалище „Габрово” ще радват минувачите с изпълненията си. Към инициативата ще се присъедини и Младежката формация на ГЕРБ – Габрово.

Официалната част на празника ще бъде от 17.30 часа на Братската могила до храм „Успение на пресвета Богородица”.

ИАРА получиха съдействие от Областният управител

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури  получи  съдействие от Областния  управител

Около 100 кг шаран и каракуда са задържали инспектори от сектор "Рибарство и контрол" към ИАРА Габрово при  акция на язовир "Александър Стамболийски"вечерта рещу 17-ти септември. Половината от конфискуваната риба инспекторите предадоха в Областната управа, от където беше разпределена и дарена на Дневния център за възрастни с увреждания, Дома за деца лишени от родителски грижи „Христо Райков”, Дома за възрастни хора „Маркотея”, както и за децата от Центъра за настаняване от семеен тип.

Втора национална среща за транспортните проблеми в България

Втора национална среща за транспортните проблеми в България

На 2 Септември 2010 г. в гр. Бургас в сградата на областна администрация Бургас ще се проведе Втората Национална кръгла маса  на тема „Транспортните проблеми в България – подобряване на националната пътната инфраструктура и превръщането на транспорта в икономически стабилен, удобен и екологично-устойчив. Законодателни рамки и казуси”.

Кръглата маса се провежда под егидата на областния управител на Габрово- Мариян Костадинов, с любезното домакинство на областния управител на област Бургас г-н Гребенаров и с организационното съдействие на „Агенция за транспортни проучвания и прогнози” София, „Лирекс БС”, АОЮЦР Хебър и община Белово.

Ще бъдат представени доклади относно: „Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.” и предложение за изменение на „Закона за движение по пътищата”; „Наредба № 2/15 Март 2002г. на Министерство на транспорта за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили”; Състоянието на пътните съоръжения и пътните сигнализационни табели и маркировки. В края на срещата ще  бъде представено и предложение за събиране и анализиране на данни по области чрез анкетна карта.

В мероприятието ще вземат участие 17 областни управители и представители на МВР, МРРБ, МТИТС, АПИ и ИААА.

Още статии...