РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Зелена инициатива за Седмицата на гората

4500 фиданки бяха залесени близо до с. Тодорчетата в Габрово. В залесяването на площ от 9 декара се включиха близо 70 приятели на гората – това са служители на различни институции - Областна администрация – Габрово, Пожарна безопасност и защита на населението, ЕНЕРГО – ПРО, Областна дирекция „Земеделие“, Регионална дирекция по горите – Велико Търново, НП „Централен Балкан“, Парк „Българка“,Държавно горско стопанство – Габрово. Зелената инициатива е на Северноцентрално държавно предприятие и е по повод Седмицата на гората, която тази година се провежда под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. Целта на инициативата е възстановяване на горския участък, който преди няколко години е бил поразен от заболявания на дърветата. В залесяването днес участваха и заместник областните управители на Габрово – Мария Пенева и Росен Цветков, които споделиха: „това е един своеобразен начин да покажем, отношението си към природата и че всички сме съпричастни в общата кауза за по-чиста околна среда“.

Стотици лесовъди за един ден в област Габрово

„Лесовъд за годината“ официално стартира днес от Габрово. Стотици деца от цялата област се включиха в националната инициатива, която се провежда за трета поредна година в навечерието на професионалния празник на лесовъдите. Инициативата цели по интересен и интерактивен начин учениците да разберат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и процесите, които протичат там. Заедно с децата бяха и зам.-министърът на земеделието и храните Атанас Добрев, областният управител Невена Петкова, директорът на Северноцентрално държавни предприятие Цветелин Миланов, началникът на РУО – Габрово. „Радвам се, че днес виждам толкова много деца, които избраха не да стоят пред компютрите вкъщи, а да бъдат тук днес. Благодаря ви, че проявихте желание да научите повече за една много важна професия, надявам се, че ще се забавлявате много, ще се запознаете с „пазителите“ на гората. Присъствието ви е показателно за това какво е отношението ви към гората, пазете я и използвайте всяко свободно време да бъдете сред нашата прекрасна природата.“ – каза областният управител по време на откриването на инициативата. Заместник – министър Добрев подчерта, че това е кауза за цял живот, а директорът на СЦДП изрази надежда, че сред тези стотици деца растат бъдещи лесовъди. Всички участници засадиха различни видове дръвчета. За всяко училище организаторите на мероприятието предоставиха 30 фиданки, които да бъдат засадени в избрани от тях пространства.

Започна рехабилитацията на пътя Севлиево-Драгановци

Започна рехабилитацията на пътя Севлиево-Драгановци. 14,6 - километровата отсечка ще бъде ремонтирана по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойността на проекта е 12 902 797 лв. с ДДС като 85% е европейско финансиране, а националното - 15%.

Гости на символичната първа копка бяха инж. Светослав Глосов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, областният управител на Габрово Невена Петкова, кметът на община Севлиево д-р Иван Иванова, директорът на ОПУ – Габрово инж. Диян Георгиев, кметът на с. Яворец Койчо Коев. На събитието присъстваха и представители на фирмата изпълнител. С тържествен водосвет, отслужен от отец Цонко, стартира изпълнението на новия обект. „Това е най-краткият път от София до Габрово, но и най-натовареният“, коментира инж. Светослав Гласов. Той допълни, че през тази година предстоят да бъдат рехабилитирани 570 км. пътища в страната. Ще бъдат обявени обществени поръчки за над 3 млрд. лв до края на годината и всичките те са за Северна България. Гласов допълни още, че днешният участъкът на Лот 11 от проекта обхваща и част от републиканската мрежа, улици които са в Севлиево, няколко кръстовища и мостове. „Свидетели сме за волята на Правителството да развива инфраструктурата и в Северна България. Важно е държавата да се грижи и да осигурява добри условия за живот на своите жители“ – подчерта и областният управител Невена Петкова в обръщението си. Тя допълни, че стартира поредният проект, важен за развитието на област Габрово, след реализирането на който пътят между Габрово и Севлиево вече ще има своя европейски облик. „Рехабилитацията му е важна, както за икономиката, така за развитието на туризма, но най-вече за сигурността на всички онези, които пътуват в този пътен участък.“ – каза още Петкова и пожела качествено и в срок да бъдат изпълнени дейностите.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 11 от проекта е ДЗЗД „Хоталич“, с участници: „Инфрастроежи“ ООД и „Автомагистрали – Черно море“ АД. Строителният надзор ще осъществява Обединение „Пътища НРТС“, в което са: „Научно -Технически съюз по строителство – Консултинженеринг“ ЕООД, „Т7 Консулт“ ЕООД, „Стройнорм“ ЕООД и „Рафаилов консулт“ ЕООД. Авторският надзор е на „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ООД.

Седмицата на гората ще бъде открита в Габрово на 2 април

На 2 април в Габрово ще бъде даден официален старт на Седмицата на гората. Тя се чества още от 1925 г, а тазгодишното издание ще премине под мотото „Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа“. Гости на събитието ще бъдат представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, държавни предприятия, дирекции и стопанства от цялата страна, браншови организации. Ще бъдат раздадени ежегодните награди за „Лесовъд на годината - 2017“ и „Служител по контрола и опазване на горските територии за 2017 година“. Предвидено е традиционно залесяване, в което ще участват служители в горската система, представители на институции.

Програмата за Седмицата е утвърдена от министъра на земеделието и храните и ще започне още на 30 март, когато стартира Националната инициатива „Лесовъд за един ден“. За област Габрово са предвидени мероприятия в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие. С беседи и интерактивни игри ученици от Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна ще бъдат запознати с дейността на горските служители, ще могат да научат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и процесите, които протичат там.

Организатори на събитието са Изпълнителна агенция по горите, Северноцентрално държавно предприятие, със съдействието на Областна администрация – Габрово и Община Габрово.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район проведе заседание

Заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на ОПРР 2014-2020 Деница Николова представи определените 3 варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 (NUTS 2) в РБългария. Това беше една от темите включени в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се свика от Невена Петкова - областен управител на област Габрово и председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Новото статистическото райониране на страната е свързано както с изпълнението на заложените от правителството политики за развитие на регионите, така и с изискванията на ЕС за броя население, което ще се възползва от бъдещите европейски програми след 2020 г. „Дисбалансът и диспропорциите между регионите налага да се търсят нови решения по отношение бъдещето на регионалната политика“, заяви зам.-министърът и допълни, че новото райониране на страната цели да даде тласък в устойчивото й развитие в дългосрочен период като се използва максимално потенциалът на всеки един от регионите Подходът, който е използван, при разработване на вариантите е за интегрирани инвестиции в районите, спрямо природните и географски дадености в тях, ползвайки изградените връзки и партньорства. Според зам.-министър Николова т.нар. Вариант 2, където страната е разделена на четири статистически района, би бил най-добър за развитието на Габрово и страната като цяло, защото залага на териториалните особености. Тя сподели още, че този вариант към момента среща най-голяма подкрепа в рамките на обществените обсъждания.

По време на заседанието беше представена за обсъждане и разработка от „Национален център за териториално развитие” ЕАД в изпълнение на обществена поръчка на ГД СППРР „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените Проекти на Актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на областите: Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.

В заседанието взеха участие представители на министерства, депутати, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Още статии...