РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията започва информационна кампания сред младите

Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията /ОСППК/ започва информационна кампания сред младите. Това стана ясно по време на проведеното заседание на съвета под председателството на заместник областния управител Росен Цветков. Една от мерките, които предизвика дискусия сред членовете бе предложението за срещи с ученици и студенти, с които да се обсъждат въпроси като „Какво е корупция и как можем да й противодействаме?“ „Считам, че превантивната роля, която имаме в този съвет, трябва да започне от младите хора. Живеем в демократично общество, но все още има липса на информация в това направление.“ – заяви Росен Цветков и допълни, че най-важното е изграждането на доверие в обществото, а липсата на сигнали може да подскаже само, че то все още не вярва достатъчно на институциите. Според него трябва да се чува гласа на младите хора, които често пъти могат да дадат много по - интересни и различните мнения дори и предложения, които биха могли да се включат в работата на този съвет.

Предложението за информационните срещи беше подкрепено от всички представители на институции, които членуват в Съвета. За това се сформира и малка работна група, която ще включва председателя и секретаря на ОСППК и по един представител от РУО и ОД на МВР. Те ще подготвят темите и материалите за срещите, а резултатите ще се обсъждат по време на заседания. Ще бъдат подготвени и анкетни карти, които ще се попълват от различните институции на територията на област Габрово.

Областният управител се поклони пред гроба на Васил Априлов

Областният и заместник областният управител уважиха възпоменателното тържество по повод 170 години от смъртта на Васил Априлов и 120 години от пренасяне тленните останки на Благодетеля от Галац в Габрово.“Като възпитаник на Априловото школо и човек, който завинаги ще помни завета на неговия благодетел считам за мой дълг да бъде днес на това място. Вярвам в неговия поход към знание, всеотдайност и добродетелност.“ – каза Невена Петкова след церемонията по поднасяне на цветя на гроба на Априлов. Веднага след това Национален музей на образованието и Национална Априловска гимназия представиха съвместно тържество за живота и делото на благодетеля, което продължи с фотодокументална изложба и тематично подредени витрини в арт коридора на НМО. По този повод директора на музея Мая Карагьозова представи своя идея за експозиция на открито „Алея на знанието“. Този проект се състои от информационни табла, ситуирани в дворното пространство на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието, които да бъдат динамични и отворени към партньорите на музея, но така също да бъдат израз на европейските тенденции за експониране и социализиране на културно наследство в публичното пространство.

Цветя в знак на признателност по време на възпоменателното честването поднесоха още председателят на Общински съвет – Габрово Лена Георгиева, народните представители Кристина Сидорова и Николай Сираков, зам. - кметът на Община Габрово Нела Рачевиц, представители на политически партии, културни и неправителствени организации, учители и ученици.

"КАК ЩЕ ГИ СМАЕМ ЕВРОПЕЙЦИТЕ“ - така започнаха културно-информационните събития в област Габрово по повод Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Първото събитие във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС в област Габрово организира НЧ "Христо Ботев 2008" в с. Гарван.

В центъра на дискусията по повод 10-годишнината на читалището и 10-годишнината от членството на България в ЕС бяха въпросите „ Кое е по-сладко  габровският шоколад или белгийските бонбони и как Селският МОЛ стъпи в Брюксел?“ . За да е всичко обективно и прозрачно отговорът потърсиха малчугани от ДГ Явор, които дегустираха пестил – известен на всички като габровски шоколад и луксозни белгийски бонбони. Разбира се ясно е, че от нашенското по-вкусно няма, затова и участниците в Селския МОЛ през изминалата година настъпиха и в Брюксел, където с изделия като гаванки, беленици и терлици смаяха всички посетители на габровския щанд.

Събитието продължи с демонстрации на инициативи на местните културни и кулинарни традиции, което е изключително важно за устойчивото развитието на регионите и малките населени места. Това каза и областният управител Невена Петкова, която благодари на всички, които пазят традициите и ги предават на поколенията, а малко по-късно и тя се включи в приготвянето на габровски пърленки на пещ . Бабите от читалището в с. Гарван й подариха избродирани гривни с логото на българското председателство, а местни ентусиасти започнаха изрисуването на старото школо, провокирани от инициативата и съвсем скоро всички жители на селото ще видят българска шевица на него.
Събитието се организира с подкрепата на Областен управител - Габрово в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС

Невена Петкова изпрати писмо за подкрепа до министъра на образованието за създаване на Център „Музейно училище“ в Габрово

Областният управител Невена Петкова проведе работна среща с директора на Националния музей на образованието – Габрово Мая Карагьозова, по време на което беше запозната с предстоящи инициативи на музея, а така също и с идеен проект за създаване на Център „Музейно училище“. По този повод Невена Петкова изпрати писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с което заявява своята категорична подкрепа за усилията на Националния музей на образованието – Габрово, Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - София и Регионалното управление на образованието - Габрово за създаване на този център имено в Габрово, чиято цел е координация между музея и училището в помощ на учителите и педагогическите специалисти за представяне и ползване на културното наследство в образователния процес. Дейността на Центъра ще се изразява в създаване на съвместни образователни програми за иновативни училищно-музейни практики; организиране и провеждане на различни практически мероприятия в музея и изграждане на Национална платформа за добри училищно-музейни програми и практики. Наред с това дейността на Центъра „Музейно училище” следва да бъде обвързана с процеса на кариерното развитие на педагогическите кадри и нормативното регламентиране на уроци в музея и музейни уроци в училище. „Считам, че в основата на възпитанието и на качественото образование на нашите деца трябва да стои връзката между училищата и детските градини и родители, от една страна и културните институти от друга. Ето защо, представлявайки институцията Областен управител на област Габрово смятам, че наш дълг е да намираме подходящи начини да стимулираме сътрудничеството между културните и образователните институции с цел повишаване на грамотността и качеството на образованието.“ – заявява Петкова в писмото до министъра и допълва, че общ приоритет между родители, учители, представители на културни институции местна и държавна власт трябва да бъде изграждането на национални и европейски ценности в бъдещите поколения.

Изложба по повод Международния ден на белия бастун ще бъде открита в Габрово на 13 октомври

Областният управител Невена Петкова ще открие изложба от уникални изделия на приложно изкуство по повод Международния ден на белия бастун, който се отбелязва на 15 октомври. През изминалата седмица Невена Петкова и нейният заместник Мария Пенева участваха в среща на незрящи млади хора от седем Балкански страни, по време на която бяха коментирани добри практики от държавите по отношение на заетост на хора с увреждания, законодателни промени и др. По този повод председателят на регионалната организация на слепите в Габрово изпрати благодарствен адрес, в който се казва: „Вашите послания за равнопоставеност и равен шанс за активно социално включване на хората със зрителни затруднения в живот на обществото изцяло съвпада с мисия на Съюза на слепите – да бъде точен коректив и надежден партньор на публичните в реализиране на държавната политика за интеграция на хората с нарушено зрение.“ Това е началото на работещо партньорство за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания, смятат и двете страни.

Изложбата от ръчно изработени предмети ще бъде експонирана в Клуба на регионалната организация на слепите – Габрово и ще бъде официално открита на 13 октомври.

Още статии...