РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Започват проверки на пешеходните пътеки в областта

Комисия определена със Заповед на областния управител Невена Петкова започва проверки на пешеходните пътеки. Инспекциите са по разпоредба на Главния прокурор заради зачестилите пътно транспортни произшествия, ще обхванат цялата страна и следва да приключат до края на м. февруари. Проверките ще се извършват по определени критериите като точно ли е мястото на пешеходните пътеки, сигнализирани ли са със светлинни знаци, отговарят ли всички те на съответните Наредби, има ли ясно видимост на съществуващата маркировка и др. Особено внимание ще се обърне на състоянието на пешеходните пътеки в близост до училища и детски градини. Целта на възложените проверки е да се оцени съответствието на пешеходните пътеки с нормативните изисквания. В случай на констатирани нарушения ще бъдат отправени писмени предложения за отстраняването им.

Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Уважаеми жители на област Габрово,

Коледните и новогодишните празници са времето, в което всички ние таим надежди за идващата Нова година. Забравяме за трудностите, които всеки е изпитал, за различията помежду ни и се стремим да бъдем по-одухотворени, смирени и единни. Нека се научим да бъдем отговорни към себе си, за да можем да очакваме същото и от хората около нас. Да бъдем внимателни в мислите и в делата си през новата 2018 година.

Пожелавам спокойствие, щастие, споделеност и обич в домовете за Вас и семействата Ви.

От мое име и екипа на Областна администрация Ви пожелавам Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Невена Петкова

Областен управител на област Габрово

С „Послание към Европа“ отправихме поглед към предстоящата 2018 година

„Изложбата „Скулптори“ на Адриан Новаков ще бъде едно от габровските послания по време на Българското председателството на Съвета на ЕС“ – обяви областният управител Невена Петкова. Това стана вчера по време на коледно събитие, което събра кметове на общините от областта, председатели на Общински съвети, директори на териториални структури, представители на бизнеса от региона и ценители на изкуството. „В края на 2017 година, когато всички правят равносметка за свършеното бих искала да благодаря на всеки един от Вас за неуморната и отдадена работа, за постоянството и старанието в името на това жителите на област Габрово да имат по-добър и качествен начин на живот. Нека всички обединим усилия и продължим да работим заедно и занапред.“ – каза в словото си областният управител и подчерта, че предстои една важна за всички година. Година, в която освен че страната ни ще председателства Съвета на ЕС е обявена и за Европейска година на културното наследство 2018 год. Ето защо коледното събитие, което областният управител домакинства, премина под надслов „Послание към Европа“, а основен акцент в него бяха бронзовите пластики на скулптора Адриан Новаков. Те ще бъдат изложени следващите шест месеца в хотела, където ще бъдат настанени делегатите от Председателството. Гостите на събитието имаха изключителната привилегия преди всички тях да видят „Отвличането на Европа“ - специално изработена пластика по повод Председателството. „Културното наследство определя кои сме и създава чувство на принадлежност. Трябва да го ценим високо и да го съхраним за следващите поколения.“ – каза още Невена Петкова, а Адриан Новаков представи своите творби и говори за непреходността на изкуството. Поканата към него като творец за това събитие е естествено продължение на работата му с администрацията през годините. Голяма част от творчеството му е посветено на държавните символи. Не за първи път той свързва произведенията си с Европа, още преди 10 години при приемането ни в Европейския съюз неговото изкуство представя страната ни с „Препускащи послания на кирилица“.

Валидираха пощенска марка, посветена на Дан Колов

Областният управител Невена Петкова участва в официалната церемония по валидиране на пощенска марка, посветена на 125 годишнината от рождението на един от най-успешните български спортисти за всички времена Дан Колов. В церемонията в Къщата-музей „Дан Колов“ в с. Сенник се включиха и д-р Иван Иванов, кмет на община Севлиево, народният представител Иглика Иванова – Събева, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки, роднини на Дан Колов.

Пощенско–филателното издание се състои от една пощенска марка с номинал 0.65 лв. и специален пощенски печат. Тиражът на марката е 11 000 бр. Проектът е дело на световноизвестния български художник акад. Иван Газдов.

Областният консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата заседава

Анализ за дейността по опазване на горските територии, дивеча и рибните ресурси за периода 01.01.2017-30.11.2017 година при Регионална дирекция по горите Велико Търново - област Габрово беше основната точка за обсъждане по време на заседание на Областния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата. Докладът по дейността представи директорът на РДГ Велико Търново инж. Николай Николов. Той обясни, че Дирекцията заема части от Средна Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина на територията на Великотърновска и Габровска области с надморска височина от 16 м. до 1971 м.

Общата площ на горските територии в териториалния обхват на РДГ - Велико Търново към 31.12.2016 г. е 218 264 ха, от които 93 979 ха / или 43% / от общата площ са в област Габрово. От началото на годината до 30 ноември на територията на област Габрово са извършени 2173 бр. проверки, съставени са 193 бр. АУАН . Издадени са 149 бр. наказателни постановления и са влезли в сила 115 бр . По тях са наложени глоби в размер на 12 790 лв, имуществени санкции - 1450 лв, обезщетения - 53,30 лв. и парична равностойност на предметите на нарушението - 1047,98 лв.

През ревизирания период на 2017 година за територията на дирекцията са влезли в сила 300 бр. НП , за сумата от 26 914, 43 лв. Към момента е събрана сумата от 5307, 27 лв по общо 76 бр. НП, като от тях няма събрани суми от НАП. Събираемостта по влезли в сила наказателни постановления за 2017 г. в РДГ - Велико Търново е 19.72 %.

По време на заседанието беше коментирано още, че в повечето случаи глобите, имуществените санкции и паричната равностойност не се изплащат, което от своя страна води до необходимостта от изпращане на преписките по компетентност на НАП. Това стартира една бавна и тромава процедура по събиране на вземанията, която в много случаи продължава с години, което от своя страна води до погасяване по давност на вземането. „Определено това създава проблеми и води до ниския процент събираемост. Това е предпоставка за създаване усещане за ненаказуемост на нарушителите и не може да бъде осъществявана превенцията, предвидена в закона.“ – каза инж. Николов пред членовете на Съвета.

Отчетено беше, че една от причините за ниската разкриваемост на нарушенията за количества на незаконно добитата дървесина са разпръснатите маломерни частни гори, в които се извършва ползване едновременно в няколко имота в охранителния участък, появата на много фирми ползватели по едно и също време, на които се издават превозни билети. Трудовите договори на горските надзиратели са сключени съгласно изискванията на Кодекса на труда, поради което не е възможно да се подсигури 24-часово присъствие в горите, а нарушителите действат по всяко време на денонощието.

Като най - успешни бяха посочени проверките с Районните управление на МВР в трите горски и едното ловно стопанство. Обекти на проверките са превозните средства транспортиращи дървесина, обектите за добив на дървесина в държавния горски територии и в гори на физически и юридически лица, дървопреработващите цехове, ловци и риболовци.

Дейността по опазване на горите в РДГ Велико Търново в частност в Габровска област е добра. Регионалната дирекция като контролен орган, а СЦДП Габрово като стопански субект е безкомпромисна към служителите си допуснали нарушения. Прилагат се всички мерки и нормативни документи към недисциплинираните служители.

Инж. Николов допълни още, че съвместната работа по опазването на горите, рибата и дивеча трябва да продължи с нестандартните форми и начини на действие, противодействащи на нарушителите по незаконната сеч и транспорт на дървесина от горските територии. Необходимо е да продължат проверките и в дървопреработващите цехове и складове от всички институции имащи пряко отношение.

„Чрез обединени усилия и системни проверки трябва да запазим максимално зеленото богатство на Габровска област.“ – каза в заключение директорът на Регионалната дирекция по горите Велико Търново.

Още статии...