РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Постоянната комисия по заетост гласува предложения за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“

Заместник областният управител Мария Пенева ще изпрати мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за промяна в утвърдената методика за подбор и оценка на заявките от работодатели, кандидатстващи по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучение и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Това стана ясно днес по време на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Членовете на съвета единодушно подкрепиха направените предложения от четири общините в област Габрово методиката за подбор и оценка по проект „Обучения и заетост за младите хора“ да бъде разделена на два компонента – единият да е приложим за работодатели от реалния сектор, вторият – да е приложим за работодатели в лицето на общинските администрации. В тази връзка общините предлагат и критериите за оценка да бъдат обособени за различните компоненти и да има равнопоставеност на работодателите по отношение на работните места. Предложенията идват в следствие на това, че определените до този момент критерии не могат да бъдат изпълнени от общините, за да получат съответния брой точки и да попаднат в по-предни позиции в класирането. „Наемането на млади хора, включването им в допълнителни обучения и квалификация, с цел задържането им в малките населени места е един от основните приоритети на общините. Улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които получават първи или втори шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални умения и знания, придобити на работното място, както и придобиването на квалификация помага за по-успешното им включване на пазара на труда. В същото време в общините има дейности с местно значение като почистване и облагородяване на териториите за обществено ползване, за които биха могли да бъдат заети безработни лица от приоритетните целеви групи“ – аргументират се представителите от общините в региона.

Освен това решение, членовете на Комисията приеха и предложението направено от директора на Бюрото по труда, което да дава възможност неусвоените средства по „Обучения и заетост за младите хора“ да бъдат пренасочени към „Обучение и заетост“ съобразно необходимостта в нашата област. Това предложение беше обосновано с данни, според които от 2 337 регистрирани безработни лица 2016 лица са над 30 години, 929 лица са над 50 години, 705 лица са над 54 години, а с регистрация над 12 месеца или това са така наречените продължително безработни са 418 лица.

Жители на Дряново, Трявна и Севлиево поставиха проблемите си пред областния управител и неговия екип

Три изнесени приемни проведоха областният управител Невена Петкова и нейният заместник Мария Пенева. „За да сме по-близо до хората всеки първи понеделник от месеца ще се разпределяме с моите заместници и ще се срещаме с жителите на Дряново и Трявна, а всеки първи петък – един от нас ще е в Севлиево.“ – това коментира Невена Петкова по повод новия график за приемни дни. „Наясно сме, че не всеки може да дойде до областния град, за да изложи своя проблем, затова предприехме ние да ходим при хората, допълни още областният управител.

Четирима души от севлиевско потърсиха съдействие от Петкова и нейния екип за разрешаване на инфраструктурни проблеми. Поставен бе въпросът за изграждане на отводнителни канавки в с.Градище, тъй като при валежи по централната улица на селото се смъква земна маса, покриваща асфалтовия път, достигаща и до къщите. Подаден бе и сигнал за лошо състояние на пътя към с.Крамолин, след разклона за с.Кормянско. Пред областния управител беше дошъл и представител от с.Богатово, който изрази недоволството на голяма част от населението там поради бездействието на кмета на селото.

Поставени бяха и няколко въпроса от обществено значение, които касаят секторите здравеопазване и водоснабдяване, както и липсата на електронен имотен и кадастрален регистър за област Габрово.

Проблеми с рушащ се имот постави жител на община Дряново, който помоли за съдействие от страна на местната администрация. Почти подобен казус споделиха и от Трявна, но във връзка с новострояща се и незавършена сграда, което води до имуществени вреди на обитателите на имота в съседство.

Отправена бе молба за съдействие да бъде изграден каптаж в с.Бангейци, защото настоящият е недостатъчен особено през летния период.

Всички поставени въпроси бяха обсъдени с експерти от Областната администрация, обърнато е внимание за разрешаването им и на компетентните институции.

МРРБ очаква от Асоциациите по ВиК предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла

altОбластният управител Невена Петкова участва в среща, инициирана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова с областните управители, в качеството им на председатели на асоциациите по ВиК. На нея бяха дадени указания по конкретни казуси и бяха коментирани основни въпроси и предизвикателства пред реализирането на приоритетите в отрасъла. На какъв етап от изпълнението е заявеното намерение от страна на министерството за ползване на консултантска и правна помощ за съответните дейности касаещи ВиК – сектора и какво се случва с активите след направената консолидация на ВиК дружествата на съответната територия са въпросите отправени от областният управител на Габрово. В тази връзка е обсъдена и възможност за работна среща в Габрово с кметовете на общините и заместник – министър Малина Крумова. Според нея към момента „сме достигнали такъв етап на изпълнение на реформата, който изисква активни действия както от страна на държавата, така и на Асоциациите по ВиК“.

От страна на министерството е предложено асоциациите по ВиК да дадат предложения за промяна в законодателството по отношение на ВиК отрасъла с цел оптимизиране на прилагането му. „Отворени сме за Вашите предложения, за улесняване дейността, както на самите асоциации, така и във връзка с администриране на процесите“, заяви зам.-министър Крумова по време на срещата. Вървим в посока консолидация, стратегическо планиране на инвестициите, ефективност при изграждането им и предоставяне на ВиК услуги с добро качество, подчерта тя. Ние сме на етап, в който се прилагат текстове на закона, стоящи в основата на реформата. Вече има практика, тя е при Вас. Разчитаме на Вашата обратна връзка, за да подобрим процеса, да го направим по-ефективен и адекватно да отговорим на законовите пропуски. Процесът зависи от вече изградения практически опит и желанието на всички участници. Разчитам на активност, идеи и предложения от Ваша страна, каза още заместник-министърът.

„Идеал Стандарт – Видима“ АД отбеляза 25 години от създаването си в България

Областният управител Невена Петкова участва в среща със съвета на директорите на„Идеал Стандарт – Видима“ АД заедно със заместник министъра на труда и социалната политика Ивайло Иванов, зам.-председателят на Българска стопанска камара Димитър Бранков, Добри Митрев, зам. главен секретар на БСК и Пепа Сомлева, секретар на Стопанска камара – Габрово, а поводът бе 25 години от създаване на фирмата в България.

По време на срещата Ярослав Дончев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ АД, говори за развитието и постиженията на фирмата през изминалите 25 години. „Инвестициите, които до момента са направени възлизат над 130 млн. евро“ – обясни Дончев, а в средносрочен план е предвидено придобиване на нови машини и оборудване, инструментална екипировка за нови гами изделия. Компанията планира инвестиции насочени и за промяна организацията на производство в заводите за санитарна арматура в съответствие с принципите на LEAN философията. „Когато има много успехи, желанието ни за развитие става още по-голямо“ – категоричен е изпълнителният директор. От фирмата са категорични обаче, че планът за развитие, който имат без човешки капитал – няма как да се случи. Това е едно от предизвикателствата, които откроиха по време на срещата, а имено необходимостта от квалифицирани кадри. За пореден път темата бизнес-образование се превърна в един от основните акценти за такива срещи, обмениха се и конкретни предложения за съвместни действия в тази насока, защото всички участници в срещата са категорични, че нито държавата, нито местната общност или бизнес могат сами да се справят с това предизвикателство, напротив – необходими са общи усилия и конкретни действия. „Основата и добри примери за дуалното обучение в област Габрово ги има, трябва да се продължи да се работи в тази посока и да се надгражда направеното до момента“ – каза областният управител Невена Петкова.

Срещата, която беше предвидена за отбелязване на 25-годишнината на фирмата всъщност се оказа и началото за последващи срещи и дискусии.

След кратки обиколки и запознаване с производството на завода за керамика и на арматура официалните гости участваха и в пресконференция. На нея областният управител отправи поздрав към домакините и акцентира върху значимостта на компанията за развитието на региона ни. „Добрите ви взаимоотношения с бизнес-партньори превърнаха Севлиево в притегателен център за чуждестранни инвестиции. Доставчици на компанията прехвърлиха бизнеса си или част от него в България и откриха нови работни места, а развитието и постиженията на „Идеал стандарт – Видима” допринасят както за благополучието на хората в региона, така и за неговото икономическо развитие. Всичко това е резултат от стремежа ви непрекъснато да се развивате и инвестирате, както в нови технологии, така и в безопасна работна среда.“ – каза Невена Петкова. Тя пожела интелигентно развитие на фирмата, както и да продължават да бъдат лидери на пазара. Като знак на признателност за социално отговорната политика, която фирмата провежда и разбира се за годишнината, която отбелязва областният управител подари на Ярослав Дончев бронзова пластика – реплика на Ритон от Панагюрското златно съкровище.

Обстановката в областта към момента е нормална

Към този час на деня обстановката в област Габрово е нормална. Областният управител на Габрово Невена Петкова е в контакт с всички служби, отговарящи за защита на населението от бедствия и получава периодично информация от тях за ситуацията в областта.

Пътищата са проходими, няма населени места без ток, както и не са постъпвали сигнали за бедстващи хора. Състоянието на реките и язовирите е задоволително, няма възникнали бедстващи ситуации. Въпреки това областният управител напомня на собствениците и ползвателите на язовири, че е необходимо стриктно да се изпълняват предписанията на Междуведомствената комисия от извършената последна проверка.

Прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология

За 04 юли 2017 г.

През нощта в Централна и Източна България ще продължи да се развива мощна купесто-дъждовна облачност. Ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. В Западна България валежите ще отслабват и до сутринта ще спрат. Утре преди обяд все още на места в Източна България ще има превалявания, но вече по-слаби и в процес на спиране. Над останалата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява в следобедните часове до предимно слънчево време. В източната половина от страната ще духа умерен и временно силен север-северозападен вятър. Максимални температури между 21° и 26°.

Времето през следващите 3 дни

През следващите дни времето ще е предимно слънчево, с развитие на купеста облачност след обяд, но вероятността за валежи е малка. Още в сряда вятърът и в Източна България ще отслабне. Бавно ще се затопля и в петък максималните температури ще са между 29° и 34°.

Прогноза за очаквани валежи

За 03 и 04 юли 2017 г.

Днес и през нощта ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има интензивни валежи, придружени със силни гръмотевични бури и градушки. Значителни количества ще има в Северозападна и Централна България, привечер и през предстоящата нощ и в Източна. Очаквани количества между 20-40 л/кв.м, в отделни райони от Централна Северна и Източна България 80-100 л/кв.м./за денонощие. Утре валежите ще отслабват и спират най-късно в източните райони.Количества до 5-10 л/кв.м

За 05 и 06 юли 2017 г. - В сряда и четвъртък - без валежи.

Още статии...