РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Фото-конкурс на тема „Нещо българско и родно в ... ЕС“

По повод 10 години от членството на България в Европейския съюз и предстоящото председателство на Съвета на ЕС, Областна администрация – Габрово организира
Фото-конкурс на тема
„Нещо българско и родно в ... ЕС“
Цел на конкурса: в обектива да попадне онова нещо, което ви е напомнило за България и за родния край, докато сте били на екскурзия, по работа, на гости в страна-членка на ЕС. Снимките могат да отразяват различни аспекти на българските традиции, бит, култура и начин на живот, в контекста на европейските ценности през последните 10 години.
Изисквания към снимките: Снимките трябва да бъдат в електронен формат, тип на файла TIF или JPEG, с размер повече от 6 мега пиксела. Файловете със снимките не трябва да бъдат по-големи от 15MB. Всеки автор има право да участва с максимум два кадъра. Снимките трябва да бъдат озаглавени и придружени от обяснителен текст с място, ситуация, история на снимката, година на заснемане. Участниците гарантират, че са автори на изображенията, с които участват във фотоконкурса и са носители на авторските права за тях. С участието си в този конкурс, участникът дава съгласие снимките му да бъдат използвани от Организатора на конкурса в електронни или печатни издания.
Начин на участие: Снимките можете да изпращате на създадения за целта имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. от 19 септември до 17 октомври 2017 г., като посочите трите имена на участника и контактна информация – адрес и телефон за връзка .
Награди: Жури с членове фотограф и представители на организатора ще избере три снимки-победители, които ще получат награда – дигитална фоторамка. Конкурсът ще завърши с пътуваща изложба в общините от Област Габрово.

Областният управител беше гост на церемония по откриване на обновени сгради на образователната инфраструктура в Севлиево

Девет обновени сгради на образователната инфраструктура бяха официално открити днес в Севлиево от заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кмета на община Севлиево д-р Иван Иванов.

Гости на церемонията бяха областният управител Невена Петкова, народните представители Иглика Събева и Николай Сираков, председателят на Общински съвет – Севлиево, директори на детски и учебни заведения, изпълнители. В приветственото си слово зам.-министър Николова заяви, че „фокуса на правителството са инвестициите в бъдещето, а това е образованието на децата в модерна и качествена среда. Тя добави още, че Община Севлиево разполага с близо 10 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обновяване на сгради не само на образователната инфраструктура, но и на многофамилни жилища, които предстои да се санират и допълни: „За нас е много важно да правим така, че средата на живот, обкръжаващото ни пространство, да бъдат все по-добри. Да имаме по-висок стандарт и по-качествен начин на живот. Това са инвестициите, които правим благодарение на ОП „Региони в растеж“ и се надявам, че с тях и с всички вложени усилия от централната и местна власт, даваме възможности за развитие на градовете, за техния просперитет и така караме хората да се чувстват по-добре там, където живеят“.

Обновените сградите на СУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Стефан Пешев“, ДГ „Радост“ 1, ДГ „Слънце“ 3, ДГ „Щастливо детство“ 1, ДГ „Щастливо детство“ 2, ДГ „Слънце“ 1 и ДГ „Пролет“ 2 са основно ремонтирани по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на стойност над 4,6 млн.лв.

Информация за предприетите мерки и осигурени средства от държавата за решаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево

От години водоснабдяването на населените места в община Севлиево е в центъра на вниманието на държавната политика, провеждана в сектора, за територията на област Габрово. Всички заинтересовани институции – държавна и общинска администрации работим за една цел - подобряване качеството на живот на хората. Ето защо за осигуряване на дългосрочно планиране на действия и мерки за управление на ВиК системите с държавно финансиране бе изработен генерален план за развитието им.

Трябва да е ясно, че към този проблем винаги е подхождано с разбиране и загриженост и е оказвано съдействие по всякакъв начин за решаването му. Затова беше важно и решението на Общински съвет - Севлиево за присъединяване към ВиК Асоциацията, за да имаме една Асоциация с един оператор, което да даде възможност да кандидатстваме за средствата от ЕС не само по ОП „Околна среда”, но и по Програмата за развитие на селските райони.

Отделно държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира поетапно три проекта, които да ограничат водозагубите, тъй като те са основна причина за недостига на вода, да подобрят капацитета на помпените станции за добив на питейна вода и да извадят няколко Габровски села от водоснабдителната мрежа на Севлиево и така да се облекчи водоснабдяването на населените места в Севлиевска община.

В началото на календарната година с целево финансиране от МРРБ за сметка на капиталовите разходи по бюджета на Министерството за 2017г. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и Споразумение с община Севлиево започна реализирането на проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2017г., включващ реконструкция и подмяна на участъка от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките”. Обща дължина на преносния водопровод, подлежащ на реконструкция и подмяна в настоящия инвестиционен проект е 676,31м. Избраният изпълнител на строително монтажните работи (СМР), след проведена обществена поръчка, е „Консорциум Севлиево 2017г.“ Стойността на СМР е около 300 000 лв.

Следващ инвестиционен проект, финансиран от МРРБ чрез Община Севлиево е "Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Проектът е на стойност над 360 000 лв. - в това число строителство, строителен надзор, авторски надзор и управление на проекта. Целевото финансиране от МРРБ е в размер на 240 000 лв. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и е съфинансирано със 120 000 лв. от бюджета на Община Севлиево. Предназначението му е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите четири шахтови кладенеца и бункерните помпени станции към тях за добив на питейна вода от подпочвени източници в сухите летни периоди. Избраният изпълнител след проведена обществена поръчка е „Консорциум Севлиево БПС 2017“. Обектът е от първостепенно значение за общината.

В началото на 2017г. беше подписано и споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Габрово, чрез което бяха осигурени част от средствата за финансиране на реконструкцията на съществуващия водопровод за захранване от яз. „Христо Смирненски“ на населените места: кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Янковци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Новаковци, Враниловци, Драгановци, Смиловци, Драгиевци, Гъбене, както и махалите Николчевци и Божковци, които към момента се водоснабдяват от Севлиево. След проведена обществената поръчка за избор на изпълнител за реконструкцията на водопровода, СМР ще се извършват от фирма „Северни води“ ООД гр. Бургас. Стойността на СМР за 2017год. е над 400 000 лв. Общата стойност на инвестицията ще е около 1,5 мил. лв.

След приключване на планираните инвестиционни проекти значително ще се облекчи водоснабдяването на населените места от община Севлиево и ще се подобри водоподаването към населените места от община Габрово. Това е дълъг и сложен процес, но виждаме, че когато има ясна визия и когато системно се работи от всички заинтересовани институции – държавни и местни, проблемът поетапно се решава.

Невена Петкова подкрепи Европейската седмица на мобилността

Областният управител Невена Петкова се включи в мероприятията по повод Европейската седмица на мобилността, които се организират от община Габрово. Започвайки с нетрадиционно „Ходене по габровски“ и участвайки в различните демонстрационни спортни игри в парк „Маркотея“ Петкова категорично заяви своята подкрепа за кампанията, чиято цел е „да обърне внимание върху алтернативните форми на придвижване, опазване на околната среда и постигане на устойчива градска мобилност“.

Европейска седмица на мобилността е кампания на Европейската комисия, която дава възможност да се представят алтернативни начини за устойчива мобилност на жителите на европейските градове и да се предизвика промяна на поведението към устойчиво придвижване. Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно от 16 до 22 септември и има за цел да ангажира общинските власти и други организации в търсене на въздействие върху проблемите на мобилността и градския транспорт, както и да подобри общественото здраве и качеството на живот.

Ръководството на Областната администрация присъства на официална церемония по откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево

Ръководството на Областната администрация присъства на официална церемония по откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево. Лентата на реновираната сграда прерязаха Министърът на вътрешните работи Валентин Радев, главният секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов и директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов. В словото си министър Радев заяви, че амбициите на министерството са в рамките на програмата да бъдат реновирани общо 22 сгради. Тези дейности не са и не могат да бъдат самоцел, допълни гл. комисар Николов. Те са важната стъпка за подобряване на условията на труд, за да изпълняват служителите от пожарните служби своите служебни задължения още по-отговорно и качествено. Вътрешният министър и гл. комисар Николай Николов благодариха на кмета на Севлиево Иван Иванов за доброто партньорство в името на общата цел – подобряване средата за сигурност на населението в общината.

Сградата на РСПБЗН, която е построена през 1954 година, бе основно реновирана със средства по програма „Региони в растеж“ и с финансово участие на Община Севлиево. Стойността на извършените строително-ремонтни дейности възлиза на над 320 хил. лв., 30 хил. от които са осигурени от Община Севлиево. Реализирането на проекта допринася за подобряване на работната среда на служителите, които се грижат за пожарната безопасност в общината, постигнато е намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики на сградата.

Преди церемонията официалните гости се запознаха с работата на новооткрития Общински координационен център, който в случаи на необходимост, при възникване на критични ситуации от различен характер, осигурява отлична възможност за бързо взаимодействие между община, полиция и пожарна служба.

Още статии...