РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро

Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" - Габрово през третото тримесечие на 2017г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд беше представена на членовете на Областния съвет по условия на труд, които заседаваха под председателството на заместник областния управител Мария Пенева. 280 са извършените проверки за отчетния период, а проверените предприятия са 276 като най-голям процент са с до 9 работещи - 183 предприятия или 66%.

„С цел разширяване на инспекционната дейност, Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През третото тримесечие на 2017 г. за първи път са проверени 78 предприятия, което е 28% от проверените през периода предприятия.“ – са казва в информацията от директора Катя Колева.

Констатирани са общо 1146 нарушения, от които по здравословни и безопасни условия на труд са 668, а по трудови правоотношения - 478. Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 63% от установените нарушения Те се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, периодични прегледи и ремонти на машини и съоръжения, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др.

През третото тримесечие на 2017г. са извършени 25 проверки на строителни обекти в област Габрово. При тези проверки са констатирани общо 162 нарушения.

Данните, установени при контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда" със седалище Габрово през третото тримесечие на 2017г. показват, че изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро - 66 % за нашата област при средно за страната 52%.


Информационни събития за Българското председателство и в Дряново и Трявна

Поредните информационни събития за региона, организирани от областния управител по повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведоха в общините Дряново и Трявна. Основната им цел е да насочат вниманието на аудиторията върху ползите за България от членството й в ЕС и подготовката на страната ни за предстоящото председателство. Именно това е и темата на презентацията, която областният управител Невена Петкова представи пред участниците в срещите. Така например като икономически и социални ефекти от пълноправното ни членство в съюза тя посочи присъединяването на страната ни към единния европейски пазар, достъпа до европейски средства, трайната тенденция по нарастване на инвестиционния интерес. Представени бяха европейските институции, както и ключовите послания в програмата на ротационното председателство на България на Съвета на ЕС.

Изборът за аудитория, а имено младежка, която участва в събитията в общините не е избрана случайно, защото развитието на младите хора е един от четирите основни приоритета, върху които е насочен фокусът на българското председателство. Те имаха възможност да се запознаят и с информация за реалните ползи на България от членството й в ЕС, какво на практика се е случило през тези 10 години, как са се променили условията ни на живот, какво означава да си гражданин на Европейския съюз. Това беше представено от управителя на Областния информационен център в Габрово Маринела Събева, която посочи и конкретни данни. В Трявна ученици от СОУ „Петко Р. Славейков“ представиха европейски проект, в който са участвали – от кандидатстването, одобряването им до финала в Брюксел.

Пътуващата изложба на тема „Нещо българско и родно…в ЕС“ беше акцент във втората част от информационните събития, които продължават в три читалища в селата Съботковци, Гостилица и Кисийците.

С информация за българското Председателство на Съвета на ЕС, дискусия с евродепутата Андрей Новаков и изложба премина първото от поредицата комуникационни събития за областта

Областният управител Невена Петкова откри в град Севлиево първото от поредицата комуникационни събития във връзка с отбелязването на Десетата годишнина от членството на България в Европейския съюз и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха народният представител Иглика Иванова, двамата зам.областни управители, заместник - кметове, началникът на РУО - Габрово, представители на Училищно настоятелство - Севлиево, на неправителствени организации, ученици.

„Целта на информационната кампания е да представи приоритетите на българското Председателство на Съвета на ЕС. Публичността и широката информираност са основа за успешното ни развитие като страна член на Европейския съюз”, каза при откриването на форума областният управител и представи ключовите послания в програмата на България и основните тематични измерения, върху които ще бъде фокусирано председателството на страната ни. "Това е възможност да покажем страната, която обичаме - една Проевропейска България, имаща своя цивилизационен принос към културно-историческото наследство на Европа, интегриран член нужен за бъдещото развитие на Европа." - заяви Невена Петкова и допълни, че водещият принцип на работа по време на нашето Председателство ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите - членки, ще насърчава партньорствата и ще бъде отворено към гражданите.

Областният управител сподели още, че в период, когато ЕС е изправен пред множество предизвикателства и възможност, България има уникален шанс да участва в процесите на формиране и реформиране на ЕС такъв, какъвто биха искали да го видят европейските граждани и за какъвто мечтаят и младите хора.

"Председателството е отговорност на цялото общество и всички можем да допринесем за успеха му и за представянето на България по начина, по който страната ни заслужава. Девизът му е "Съединението прави силата" и е отражение на историята на страната ни и държавността, а същевременно и на идеята за обединена и солидарна Европа." - допълни още по време на презентацията си Невена Петкова.

По време на срещата участниците в нея имаха възможност да разговарят с евродепутата Андрей Новаков, който представи различни аспекти от работата си в Европарламента. Говори за възможностите за младите хора и отговаря на различни въпроси свързани с Евросъюза.

В края на информационната среща областният управител Невена Петкова откри изложба с фотографии на тема „Нещо българско и родно…в ЕС“. Изложбата е от проведен конкурс в рамките на инициативата за популяризиране на БГ Председателството. В десет табла са подбрани снимки, които представят България по различен начин. Прави впечатление, че онова „нещо“, което най-много напомня на хората, които са извън родината ни за нея са българските народни танци, защото получените такива снимки са преобладаващи. „Хорото е символ на цялост и на обединението ни навсякъде по света“, споделя областният управител Невена Петкова и допълни, че за конкурса са участвали снимки от Испания, Италия, Румъния, Литва, Германия,Австрия, Белгия, Великобритания, както и в изложбата е включена една провокация, която показва, че България не е само в рамките на ЕС, а стига и до …Антарктида. Символична награда беше връчена на Георги Анадолов, който изпрати снимка с дълбока символика – в сърцето на Лондон красотата на българските народни танци. Анадолов е организатор на Събор „Древно наследство“, който представя и популяризира богатството на българските традиции и фолклор в британската столица.

Изложбата предстои да бъде представена в Дряново на 23 октомври, от 16:00 часа в Ритуалната зала на Общинската администрация. Това е и началният час на информационното събитие там. За Община Трявна събитието ще се състои на 25 октомври отново от 16:00 часа в заседателната зала.

На 20 октомври в Севлиево ще се проведе първото от трите информационни събития за региона, посветени на десетата годишнина от членството на България в ЕС и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС

Стартират информационни събития, посветени на десетата годишнина от членството на България в ЕС и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС. Събитията са част от предвидените дейности по реализацията на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г. и ще се проведат в общините Севлиево, Дряново и Трявна. Целта е обществеността да бъде информирана за ползите на Република България от членството в ЕС, да се провокира интересът на гражданите от различните населени места към представените теми, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС

Събитията стартират на 20 октомври от 18:00 часа в зала 300 на Общинската администрация – Севлиево. В първия панел областният управител Невена Петкова ще представи презентация на тема „10 години България в Европейския съюз и Председателство на България на Съвета на ЕС“. Във втората част на срещата ще участва евродепутатът Андрей Новаков, който ще представи европейската програма за младежко предприемачество ALECO и ще дискутира с участниците в срещата различни въпроси, свързани с Европейския съюз. Срещата ще завърши с откриване на изложба на тема „Нещо българско и родно… в ЕС“. Тя представя фотографии, които не претендират да бъдат професионални, а по-скоро да въздействат емоционално, докато откриваме кое е онова нещо, което ни напомня за България извън нейните териториални граници. Изложбата ще е пътуваща и ще бъде представена и по време на следващите две информационни събития - в Община Дряново на 23 октомври и в Община Трявна на 25 октомври.

Културни инициативи, свързани с 10-та годишнина от членството на България в ЕС и предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС са предвидени и в читалищата на с. Съботковци, с. Гостилица и с. Кисийците, съответно на 26, 27-28 и 31 октомври.

В събитията са поканени да участват граждани, представители на бизнеса, неправителствените организации, ученици в гимназиален етап.

Областният управител участва в обсъждане на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България

Областният управител на област Габрово Невена Петкова и главен експерт ОМП в Областната администрация Валентин Станков участват днес в обществено обсъждане на актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Домакини на събитието са НВУ „Васил Левски“ Велико Търново .

Представянето на Актуализирания документ направи д-р Георги Кръстев, съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността, който акцентира върху новите моменти в стратегията и разясни стъпките в процеса на актуализация на документа, както и поясни, че документът е отворен за препоръки и допълнения.

Участниците в срещата са представители на държавната власт, висши училища и неправителствени организации, работещи в сферата на националната сигурност.

Проектът на стратегията е разработен от Междуведомствена работна група съгласно заповед № P-128 от 6 юли 2017 г. на министър-председателя Бойко Борисов. Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност ще изпълнява функциите на секретариат на Междуведомствената работна група и подпомага нейната работа.

Снимка: Дарик - Велико Търново

Още статии...