РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител извърши проверка във връзка с Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на Централната избирателна комисия

На 17 март 2017 г. беше извършена проверка от областен управител - Габрово, съвместно със служители на областната администрация, при която се установи, че на територията на област Габрово не са налични агитационни материали (билбордове), с посочените характеристики в Решение № 4523-НС от 16.03.2017 г. на Централната избирателна комисия. Решението постановява незабавно премахване от областните управители на територията на цялата страна на агитационни материали (билбордове) с изписано: „ПП „ГЕРБ“, на които кандидатът за народен представител Бойко Борисов е в генералска униформа и на които няма задължителния текст, предвиден в чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

Бюлетините за предстоящите парламентарни избори пристигнаха в Областна администрация Габрово, откъде ще бъдат предадени на общините

124 800 бюлетини за предстоящия парламентарен вот на 26 март 2017 г., пристигнаха преди обед в Областна администрация Габрово. Броят им е определен съгласно предварителния брой на избирателите от област Габрово.

Упълномощен представител на Областна администрация Габрово и двама упълномощени представители на РИК - Габрово получиха тази сутрин бюлетините от печатницата на БНБ. Съпроводени бяха с охрана от ОД на МВР Габрово при транспортирането им до областния град. След разтоварването на бюлетините в Областна администрация те ще бъдат разпределени на четирите общини, където ще се съхраняват в определено за целта помещение под денонощна охрана.

Периодът от 01 април 2017 г. до 31 октомври 2017 г., включително е определен със Заповед на Областния управител за пожароопасен сезон

Периодът от 01 април 2017 г. до 31 октомври 2017 г., включително е определен със Заповед на Областния управител Иванка Баева за пожароопасен сезон в горските територии на област Габрово.

По време на определения пожароопасен сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да се извършва само на регламентираните за целта места /контейнери за смет и сметища/.

Директорите на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие – гр. Габрово, кметовете на населени места в област Габрово, директорът на ДПП „Българка” – гр. Габрово, ръководителите на обекти, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии; да проверят състоянието на противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправностите.

Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.

Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали; да кастрят клоните от дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението; да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.

Органите за пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие - гр. Габрово да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и предотвратяване на горски пожари.

Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и недопускане на пожари, а при възникване на горски пожари – да предприемат действия за своевременното им потушаване.

Сдруженията на ловците, риболовците и туристите, чрез своите управителни органи, да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии, преди всяко пребиваване в тях.

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

Кметовете на населени места в областта да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

При възникване на пожар в горски територии директорите на териториалните поделения към Северноцентрално държавно предприятие - гр. Габрово и ръководителите на структурите на Изпълнителна агенция по горите незабавно да предоставят информация, съгласно утвърдената схема за оповестяване.

Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Габрово в раздел „Администрация“ – „Актове на Областния управител“

Апел за събиране на детски книги по повод Международния ден на детската книга

Във връзка с наближаването на 2-ри април – Международен ден на детската книга ръководството на Областна администрация Габрово отправя апел за събиране на детски книги, които ще бъдат дарени на децата от SOS Детски селища Трявна. Всеки един родител, баба или дядо има книга в дома си, от която е чел на децата. Нека животът на тази книга продължи и тя да допринесе за личностното развитие на едно дете в нужда.

Нека всеки, който има желание неговата детска книга и послание да стигне до децата в SOS Детски селища Трявна, да се включи в инициативата. Книгите ще се събират в кабинет на зам. областен управител до 31 март.

Благодарим предварително.

Баева: В област Габрово винаги са се провеждали честни избори, така ще бъде и на настоящите за народни представители

Областният управител Иванка Баева гостува в предаването „Часът на Мина“ по радио Бумеранг тази сутрин. Темите за разговор бяха различни от това какво е властта и как се усеща тя, до избори и инициативи. Случайно или не, гостуването на Баева при журналистката Минка Минчева съвпадна точно с отбелязването на един месец от встъпването в длъжност на областния управител. Баева сподели, че е приела тази работа като едно ново предизвикателство, като отговорност пред жителите на област Габрово. „Удовлетворена съм ако съм изпълнила своите задачи, записани за всеки ден в тефтера ми.“ - каза още тя и допълни, че никога властта не я е привличала и не смята, че да се облечеш във власт е някакво постижение. Напротив, за човека и за областния управител Иванка Баева, постижение е да дариш любов, надежда или вяра на хората. В никакъв случай не може да определиш като свой успех това, че имаш власт и управляваш хората, защото е точно обратното - хората управляват политиците. „Смятам да изпълним с екипа всички важни задачи, поставени пред мен към този момент, като една от най-важните приоритети е провеждането на честни и прозрачни избори“ – каза още областният управител. По този повод тя акцентира върху това, че областна администрация няма контролиращи функции върху дейността на Районната избирателна комисия, а по-скоро оказва съдействие за тяхната работа. Коментарът на Баева е провокиран от различни изказвания в медийното пространство по повод това, че областният управител оказва някакво влияние върху Районната избирателна комисия, било то за това кой например ще отиде да вземе бюлетините или за други съвсем незначителни дейности на РИК. „Смело мога да кажа, че никога нито Областната администрация, нито областният управител, в мое лице сега, не са се намесвали в работата на РИК.“ – категорична е Баева, която смята, че всичко това вероятно се дължи и на факта, че много хора не са запознати със самия изборен процес, който за тях е нещо съвсем имагинерно и те не могат да разберат каква роля играе всеки един в този процес. От ефира на радио Бумеранг областният управител отново изрази своите уверения, че в област Габрово винаги са се провеждали честни избори, така ще бъде и на настоящите за народни представители.

Още статии...