РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител отправи приветствие на форум за учене през целия живот

Областният управител Невена Петкова откри работна среща на тема „Придобиване на умения за анализиране и програмиране на областната политика за учене на възрастни“. Двудневният семинар е за членове на Областната координационна група за учене през целия живот и се провежда в Габрово - като пилотна област.

„За мен като Областен управител е важно да съдействам за осигуряване на условия за разработване и прилагане на политиката за учене на възрастни на областно ниво, а лично като гражданин на Габрово – инициативата е важна за популяризирането на възможностите, които всеки би могъл да ползва, за да развие собствените си умения и знания и да получи по-добра реализация.“ – каза в приветствието си към участниците в семинара Невена Петкова и изрази увереност, че съвместните усилия на институциите ще да доведат до прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни на национално, областно и местно ниво.

„Ученето през целия живот не случайно е сред европейските приоритети. Живеем в динамично време, в което миграцията и урбанизацията са често срещани процеси. В същото време, демографската ситуация чертае все по-лоши прогнози - това неминуемо налага хората на по-зряла възраст да бъдат все по-адаптивни и да се включват активно в различни сфери на дейност. Квалификацията, преквалификацията, допълнителните знания и умения са ключови за развитието на нашата икономика.“ – каза още в изказването си областният управител.

По време на семинара представители на Министерството на образованието и науката ще презентират какво е състоянието на сектора за учене на възрастни в България и в отделните области, кои са основните показатели за измерване на напредъка в сектора, каква е същността и структурата на областната програма за развитие.

Три публични събития ще бъдат проведени в област Габрово по повод Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Три публични събития ще бъдат проведени в област Габрово по повод десетата годишнина от членството на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство в Съвета на ЕС. Това стана ясно по време на обучение на представители на Областните администрации, в което участие взе областният управител Невена Петкова. Събитията, които трябва да бъдат организирани извън областният център, ще са от два панела – в първия ще бъдат представени мултимедийни презентации, а вторият ще е част от съпътстваща програма – фотоконкурс, изложба и други .

По време на обучението, във връзка с изпълнението на дейностите по провеждане на комуникационните инициативи от Националния план за Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г., министър Лиляна Павлова представи ключовите послания на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. В срещата участваха още заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Моника Панайотова и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова.

Постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово

Заместник областният управител Росен Цветков председателства заседание на Областната епизоотична комисия в изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на тема “Изисквания към регламентираните пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”. Основание за провеждане на заседанието е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

След обсъждане членовете на комисията решиха: Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Габрово да разпореди със заповед извършване на постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово; Кметовете на общини да забранят със заповед и да не допускат нерегламентирана търговия на животни, както и да забранят достъпа на живи животни на общинските пазари; Търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти отговарящи на наредба №44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на чл.137 от ЗВД; Изложбите на животни и състезанията с животни се извършват, след писмено уведомление минимум 1 седмица предварително до Директора на ОДБХ Габрово, съгласно чл.134 от ЗВД; При установяване на търговия с животни извън регистрираните пазари, органите на МВР незабавно да уведомяват общината на територията, на която е констатирано нарушението, както и официалния ветеринарен лекар на общината.

Областният управител се срещна с кметския наместник на с. Скалско

Подписка в подкрепа на искане за ремонт на пътя в района на Кариерата за инертни материали „Чериковец“ и асфалтова база на фирма „Димас“, сигнализация на опасните участъци и проверка за обхвата и правилата на работа на собствениците на кариерата беше предадена днес на областния управител Невена Петкова от кметския наместник на с. Скалско Стефан Иванов. Мотивите за това са напълно разрушената и на места липсваща асфалтова настилка, ограничаващите видимостта храсти и дървета, липсата на пътни обозначения и сигнализация и постоянно преминаващи тежкотоварни камиони на фирмата. Хората са притеснени, че районът, който е част от НАТУРА 2000 и е активен туристически маршрут представлява вече сериозна опасност за преминаващите. Областният управител се ангажира със случая и обясни, че още предходната седмица заместник областният управител Мария Пенева заедно с директора на ОПУ– Габрово инж. Деян Георгиев са направили оглед на място. Обсъдена е възможността за подобряване на участъка, който е част от републиканската пътна мрежа. Мария Пенева, която присъства на срещата каза още, че тази подписка ще бъде приложена към искането за отпускане на средства от Агенция“ Пътна инфраструктура“ и очаква през октомври да се реализират дейностите, с които да се подобри състоянието на посочения участък.

Мониторинг на социалните услуги в Габрово

Заместник областният управител Мария Пенева заедно с членове на звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги посетиха четири услуги в община Габрово. Целта на срещите бе да се направи инспекция и да се събере актуална информация за действащите социални услуги.

Посетени бяха Дома за възрастни хора с физически увреждания, Дневния център за деца с увреждания, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и ЦНСТ за деца с увреждания в кв. Трендафил. Не са констатирани нарушения. Базите на услугите са в много добро състояние. Капацитетите на Дома за възрастни хора и дневния център са запълнени. В ЦНСТ за деца с постоянни медицински грижи има едно незаето място, а в ЦНСТ в кв. Трендафил – две свободни места. Голяма част от децата с увреждания, настанени в ЦНСТ-ата в Габрово, са от други градове. Директорите посочиха като проблем привличането на млади хора към персонала, особено квалифицирани медици. Липсата на интерес за работа в социалните услуги е продиктувана от ниското заплащане.

Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги предвижда и мониторингова обиколка на социални услуги в Севлиево.

Още статии...