РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

В Област Габрово ще се сформират екипи в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни

През месец април т.г. в област Габрово по проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" стартира дейност “Обособяване на екипи за специализирана подкрепа и кризисна интервенция в подкрепа на деинституционализацията на деца и възрастни, включващи широк спектър от специалисти”.

Изготвен е анализ, който ще конкретизира нуждите от специализирана подкрепа и кризисна интервенция на потребителите използващи действащите социални услуги на територията на областта. Информацията необходима за анализа е събирана посредством анкетна карта. След приключване на проучването и въз основа на изготвения областен анализ предстои да се сформира екип за специализирана подкрепа и кризисна интервенция, които ще посрещне конкретните потребности на потребителите от действащите социални услуги в областта – общо 16 социални услуги: Габрово – 4, община Севлиево - 7, община Дряново – 5.

Проектът "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" е изпълняван от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) 2014-2020. Дейностите стартираха в началото на месец февруари т.г., а реализацията му ще продължи до 31 декември 2019 г.

Основни цели на Проекта са да се повиши качеството на социалните услуги, да се подпомогне процеса по деинституционализация на деца и възрастни, да се утвърди модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики, както за самите услуги, така и за моделите за взаимодействие на местно равнище чрез извършване на проучвания и анализи и въвеждане на добри практики. С изпълнението дейностите по проекта ще се създадат предпоставки за по­-ефективно осъществяване на реформата в системата на социално подпомагане с трите й основни компонента – социални помощи, социални услуги и закрила на детето, както се планират дейности, който да обхванат служителите на АСП, общини, други държавни институции и доставчици на социални услуги. При реализиране на проекта ще се подобри професионалната компетентност, знанията и уменията на администрацията.

Министър-председателят назначи със Заповед втори заместник областен управител

Росен Цветков е назначен за заместник областен управител на област Габрово със Заповед на Министър – председателя.

От 01.10.2015 г. до настоящият момент Цветков е бил общински съветник в Общински съвет – Севлиево, учител е и по информатика в ПМТГ “Иван Бъчваров“, Севлиево. От 01.04.2014 г. до 29.04.2017 г. е бил редовен докторат и асистент специалност „КТТ“ в ТУ – Габрово.

Има магистърска степен по „Комуникационна техника и технологии“ от Технически университет – Габрово.

Роден е на 28 май 1987 г.

Новият заместник областен управител ще встъпи в длъжност на 19 юни.

Минути преди да прозвучат сирените за Ботев, откриха паметен монумент на революционера в ОУ "Христо Ботев"

В деня на Ботев откриха в Габрово паметен монумент на революционера. Това стана на официална церемония в ОУ „Христо Ботев“, на която присъства областният управител Невена Петкова, представители на община Габрово и РУО – Габрово, преподавателският колектив на училището, бивши и настоящи възпитаници.

Тържествен рецитал, посветен на делото на Христо Ботев представиха ученици, а възрожденски песни огласиха училищния двор.

Областният управител Невена Петкова отправи приветствие по повод 155 – та годишнина от създаването на училището и сподели, че днес, когато всеки от нас си припомня и се прекланя пред делото на българския национален герой Христо Ботев, се отбелязва и патронния празник на едно от най-старите училища в Габрово. „Благословени сте да сте „наследници“ на революционера, поета и публицист – Христо Ботев.“ – обърна се към учениците Петкова. Тя поздрави преподавателите и им пожела търпение и много енергия в нелеката задача да бъдат просветители и възпитатели на нашите деца. „Научете ги не само на знания, но и да обичат и ценят, да израснат достойни българи и равностойни граждани на света, но и да знаят, че „най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството“.“ – допълни още областният управител. На учениците пожела да помнят заветите на техния патрон, да бъдат достойни негови наследници и да помнят, че „във всеки един от Вас живее неговия дух и само от Вас зависи как ще се прояви той. Откривайте хубавото в себе си и в другите и развивайте скрития потенциал във Вас.“

Малко по-късно цветя обсипаха паметния монумент, който се реализира благодарение на дарителството на фирмите „Димас“ и „Валентин Петров 2004“ ЕООД.

Веднага след церемонията в училищния двор областният управител Невена Петкова се включи и в общоградския ритуал за Деня на Ботев и загиналите за Свобода.

Търговски представител на Руската Федерация в България е на посещение в Габрово

Търговският представител на Руската Федерация в България Игор Илингин е на двудневно посещение в Габрово. В рамките на визитата си той проведе среща с областния управител Невена Петкова, в която участва и Михаела Стоянова, старши експерт „Регионално развитие“ в Областната администрация. Обсъдена беше възможността за организиране на разширена работна среща с представители на бизнеса от региона. В хода на разговора бяха коментирани различни направления за двустранно икономическо сътрудничество, както и производства, които представляват интерес за последващо посещение на бизнес делегация от Русия.

По време на визитата си Игор Илингин ще посети фирмите Янтра, Диомекс, МАК и Мехатроника.

Дирекция „Вероизповедания“ отпуска 48 000 лв за ремонт на 7 църкви от региона, областният управител изпрати мотивирано искане за финансиране и на новостроящия се храм в кв. Младост, Габрово

48 000 лв са отпуснати за финансиране на неотложни ремонтни дейности за църкви от област Габрово. Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет одобри проектите за църквите в селата Гъбене, Царева ливада, Агатово, Горна Росица, Кръвеник, Крушево и Плачковци. Предвидените суми са между 4000 лв и 10 000 лв.

По този повод областният управител Невена Петкова изпрати мотивирано искане за финансиране на новоизграждащия се на територията на Община Габрово храм „Св.св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“, с което категорично заявява своята подкрепа за осигуряване на финансови средства за продължаване на строежа му.

В писмо до дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет Невена Петкова излага хронологията на събитията около строящия се храм – от идеята за неговото издигане до стартиралите строителни дейности през 2016 година, което става възможно благодарение на събрани дарения. Отпускането на финансиране от Дирекция „Вероизповедания“ би осигурило нужното време за събиране на нови дарения от общността, счита областният управител и допълва, че по този начин ще се избегне „замразяването“ на строителните дейности и ще се заяви участието на държавата в процеса по съхраняване духовните устои на българите. „От изключителна важност е да бъде осигурена непрекъснатост на строителния процес, за да не бъде компрометирано вече съграденото. От друга страна, видимите резултати от строежа ще мотивират гражданите да продължат да даряват и оказват подкрепа.“ – категорична е Невена Петкова. Тя изразява увереност, че ще бъде оказана подкрепа за габровския храм при разглеждане на заявленията за финансиране на сесията през м. юни 2017г.

Още статии...