РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Церемония по приемственост се състоя днес в Областната администрация

„Властта, която трябва да предам не е просто понятие, а уникална възможност да помагаш на повече хора да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи! “ – каза Николай Сираков по време на церемония по приемственост между двамата областни управители – бивш и настоящ, която се състоя днес пред екипа на Областната администрация. Предавайки бронзовия лъв - символа на държавността, Сираков допълни още, че оставя един изпълнен с мотивация и ентусиазъм за работа екип. От своя страна областният управител Иванка Баева, избрана с Решение №123 на Министерски съвет от 15 февруари 2017 година, заяви, че ще продължава да работи спазвайки нормативните документи, както и до сега. „Ще работим в диалог, няма да допускам политически пристрастия и ще се стараем да постигаме заложените към моемнта цели“ – това каза пред екипа на Областна администрация Иванка Баева.

Церемонията завърши с пожелания за успешна работа и обща снимка на екипа с Николай Сираков и адвокат Баева.

Членове на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията обсъдиха плана за работа през годината

Членове на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Габрово обсъдиха своя план за работа през годината. „Планът обхваща шест направления и след утвърждаването му ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация“ – каза заместник областният управител и председател на съвета Иглика Иванова – Събева.

Част от мерките описани в плана са: Стимулиране на ефективно сътрудничество на училищата с държавните институции и неправителствени организации, във връзка с повишаване знанията и отношението на учениците за функциите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт; Организиране на: „Дни на отворени врати” в държавни институции, посещения в Областна администрация; Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти; Създаване на добри практики за организиране и провеждане на беседи с антикорупционна насоченост с ученици от училищата в област Габрово (или попълване на анкета от учениците с до 5 въпроса, свързани с корупцията).

Мерките за изпълнение на плана за дейността на ООСППК – Габрово за 2017 г. могат да се допълват съобразно настъпилите актуални задачи и промени в законодателството към момента на всяко заседание. – обясниха от Областният обществен съвет.

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува предложението за държавния план-прием за учебната 2017/2018 година

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, проведе днес заседание председателствано от областния управител Николай Сираков. В дневния ред бе включена една единстване точка за обсъждане и съгласуване проекта за държавния план-прием за учебната 2017/2018 година. Проектът бе представен пред членовете на комисията от началника на РУО – Габрово Георги Маринов, който акцентира и върху новостите в образователния закон. Съгласуването на план-приема и тази година не премина без дискусии за състоянието на образователната система и структура. „Отново имаме пъстра палитра от специалности, с оглед училищата да станат привлекателни за децата. Но така се губи облика на традиционните специалности в региона“ – коментираха членове на комисията. Критериите върху, които се формира становището на Габровска област са необходимостта от изпълнителски кадри за регионалната икономика по предлаганите професии; реализация на държавния план-прием през предходна учебна година; наличие на материално-техническа база, подходяща за обучение по дадена професия/специалност; наличие на квалифициран педагогически персонал по професионална и профилираща подготовка;създадените интеграционни връзки между училищата и фирмите в областта за осъществяване на практическо обучение в реални условия и не на последно място реализацията на завършващите ученици, броя на завършващите ученици от VІІ и VІІІ клас и тенденциите за привличане на ученици от други региони.

Предложението беше подкрепено и съгласувано от всички членове на комисията. Така за следващата учебна година в държавния план-прием се предлагат 39 паралелки, от които три нови специалности – „Интериорен дизайн“ в СОУ „Отец Паисий“, „Архитектурна реставрация“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ и „Мебелно производсво“ в СУ „Ангел Кънчев“.

Честването на Шипченската епопея през август - под патронажа на Президента на Република България

Президентът на Република България прие Национално честване Шипченска епопея да продължава да се провежда под патронажа на институцията. Това стана ясно след като по-рано този месец областният управител Николай Сираков изпрати официално запитване до Президента Румен Радев. „Боевете при Шипка са една от ярките страници в българската история, те са пример за героизъм, родолюбие и саможертва. Ето защо за държавния глава ще бъде чест да продължи установената добра традиция и да поеме патронажа на това важно събитие от националния ни календар.“ – се казва в писмо от Началника на кабинета на Президента.

Предстои следващата седмица да се проведе заседание с членовете на Инициативния комитет за честванията, по време на което да бъдат обсъдени вижданията на участниците в срещата за организирането на 140 годишнината от Шипченската епопея.

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе днес заседание

До 28 февруари трябва да е готов мониторинговия доклад за 2016г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. Това стана ясно днес по време на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, ръководено от областния управител на област Габрово Николай Сираков. Докладът ще обхваща 6 приоритета – образование, здравеопазване, заетост, жилищна политика, върховенство на закона и култура и медии.

Старши експертът в Областна администрация – Габрово Михаела Стоянова коментриа с участниците в заседанието основните акценти от мониторинговия доклад. Представен беше проект „Т.Е.А.М – Заедно постигаме повече“ и актуална информация по реализацията на проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Още статии...