РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Заместник областният управител покани представител на Министерство на културата по повод дългогодишните проблеми на читалищата от Област Габрово

Началникът на отдел „Регионални дейности“ към Министерство на културата доц. Венцислав Велев проведе работна среща с представители на читалищата от региона. Срещата се състоя по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, която преди по -малко от месец пое ангажимент да изпрати до Министерство на културата въпросите, които вълнуват читалищата и да организира, при възможност, среща с негов представител. По този повод тя изрази своята благодарност към доц. Велев за отзивчивостта и готовността да се обсъдят въпроси, които от години чакат да получат отговор. Срещата премина в отворен формат, а целта бе да се постигне конструктивен диалог. Доц. Велев отговори на всички въпроси от общ характер, както и бяха разисквани конкретни казуси. Темите, които най-много вълнуваха представителите на читалищата, бяха свързани с дейността на РЕКИЦ, начина на разпределение на субсидиите, възможностите за ремонт на сградния фонд на читалищата, ролята на общината и други. Неколкократно представителят на министерството обърна внимание върху новите информационни карти, които вече са публични и съдържат цялата информация за дейността на всяко читалище от региона. Той сподели, че почти всички въпроси могат да намерят своите отговори в тези карти. По отношение на предложенията за законодателни промени той уточни, че като държавна институция министерството е длъжно да спазва действащото законодателство, но правят постъпки за промени, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни в най-голяма степен. Обяснено бе, че от следващата година предстои въвеждане на нов вид регистрация на читалищата, която ще се извършва от Агенцията по вписванията. Срещата завърши с удовлетворение на участниците, а така също и уверението на началника на отдел „Регионални дейност“, че е открит за диалог и ще продължи да отговаря на последващи запитвания.

Развитието на дуалното обучение е приоритет за Областна администрация

Бизнес, образование и представители на институции обсъждаха въпроси, свързани с професионалното образование и дуалното обучение в Област Габрово. Срещата се проведе по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, чиито ресори са образование, култура, младежки и социални дейности. Пред участниците в срещата тя сподели, че по отношение на образованието съвместно с Областния управител са започнали различни инициативи, имащи за цел не просто обсъждане на проблемите в тази област, а практически мерки за разрешаването им. „Поради тази причина смятам, че трябва да обсъдим обстойно състоянието на професионалното образование и дуалното обучение на територията на Област Габрово и да излезем с единно становище относно това какво е направено и какво предстои.“ – каза още Ивелина Петрова и допълни, че днес една от най- тежките задачи на образованието е да даде професия на младежите, както и възможност те да намерят своето място на пазара на труда и след години. „Затова, акцентирайки върху дуалното обучение, трябва да си дадем ясна сметка, че заедно с професията е необходимо да сме подготвени да дадем и другите важни елементи на възпитанието към професията.“ - завърши изложението си Заместник областният управител.

На срещата участие взеха Заместник Ректорът на Технически университет Габрово - доц. Л. Русанова, Началникът на РУО Габрово - Г. Маринов, Изпълнителният Директор на ГТПП Г.Михнева, както и други национално представени работодателски организации, Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево и Директорът на ПГИ "Рачо Стоянов" в Дряново, представители на фирмите "Габинвест" ЕООД, "Импулс" АД, "ВСК Кентавър", "Идеал Стандарт", "Цератицит", „Иновативни технологии 29“, „СИМ – 99“ ООД, Център за кариерно ориентиране Област Габрово, Общинско училищно настоятелство - Габрово, "Веда консулт".

Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево презентираха добри практики, свързани с професионалното образование и напредъка по дуалното обучение на техните ученици. Основен акцент поставиха върху изграденото добро сътрудничество с партниращите им фирми, представители на част от които участваха в срещата. Всички те изразиха мнение, че чрез дуалното обучение намират начин да привлекат млади хора във фирмите в региона. „Трябва да се продължи напред без да се правят големи паузи“, казаха още представителите на бизнеса. Една от най- големите слабости, отчетена от всички по време на срещата, е липсата на ранно кариерно ориентиране. Това може да се преодолее с организирането на много повече „отворени врати“ във фирмите за родителите. В края на срещата бяха направени конкретни предложения, като всички поставиха на първо място имено достъпа до повече информация за предлаганите професии и условия на труд в предприятията от региона; обучение на наставниците на учениците; повече преподаватели – специалисти; по-гъвкави форми на обучение; стимули, както за фирмите, които предоставят дуално обучение, така и за наставниците и за учениците, и не на последно място – законодателни промени, които да създадат институционална среда за развитие на професионалното образование. Предстои Заместник областният управител Ивелина Петрова да изготви становище и да го изпрати по компетентност до Министъра на образованието. В него ще бъдат представени всички направени предложения след като бъдат обобщени.

Честит празник лекари, медицински сестри, санитари и административни служители от здравните заведения и институции от област Габрово

По повод Международния ден на здравето – 7 април, поздравявам всички Вас – лекари, медицински сестри, санитари и административни служители от здравните заведения и институции от област Габрово. Предизвикателствата на времето и очакванията на хората за модерно здравеопазване и по-висок жизнен стандарт са факт и аз вярвам, че заедно с Вас и подкрепата на обществото – ще можем да отговорим на това. Здравето е главната предпоставка за добър живот и радости, за просперитета на хората от общините от нашата област и страната ни. Затова, изказвам благодарност и признание за всеотдайните грижи и неуморен труд, който полагате всеки ден, за предаността и професионализма, с който вършите своята работа, за да има повече богати хора, защото „Доброто здраве е най-голямото богатство!“.

С чувство на уважение и респект се обръщам към Вас и пожелавам здраве, лично щастие и много усмивки на благодарност от своите пациенти.

Честит празник!

Иванка Баева, Областен управител

Щастието е най-добрият "наркотик"

Поредна среща от кампанията за превенция употребата на наркотици се състоя вчера, този път с ученици от Националната гимназия за приложни изкуства – Трявна. Голяма беше изненадата и на учители, и на гимназистите, когато разбраха, че срещата няма да е лекция с брошури, в които пише „не правете това“ или „наркотиците са забранени и вредни“. Изключително емоционални реакции предизвика свободния разговор със Светла Иванова, жената, която сподели пред тях „умирах няколко пъти, днес обаче се чувствам преродена“. „Изборът за среща имено в тази гимназия не е случаен“, сподели от своя страна областния управител Иванка Баева. За съжаление в пространството се носят слухове, които категорично не са верни, отбеляза и една от преподавателките, която благодари за инициативата и разговора. Всякакви въпроси бяха задавани от страна на учениците, включително и как да разпознаят хората, които употребяват наркотични вещества и как да се помогне. В края на разговора едно момиче възкликна „Значи щастието е най-добрият наркотик“. В това, оказа се, са убедени всички ученици, които присъстваха на срещата, че споделените радости, откритото общуване, удовлетворението от това, което правиш е най-добрата превенция.

Асоциацията по В и К съгласува План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Габрово (2017 – 2021)

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово прие решение за съгласуване на План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Габрово (2017 – 2021). Решението беше взето по време наизвънредно заседание днес под председателството на областния управител Иванка Баева. Планът за опазване на околната среда е разработен в съответствие с Общинските програми по чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и обхваща 5 годишен период 2017 – 2021 г. Основното му предназначение е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в обслужваната от “ВиК” ООД гр. Габрово (Оператора) територия и да се запази доброто състояние на околната среда.

След изчерпване на дневния ред беше обсъден проблемът с водоснабдяването на община Севлиево. Кметът д-р Иван Иванов обясни, че към момента ще се изпълняват два проекта, с реализирането на които частично общината ще се справи с безводието. От друга страна и община Габрово ще допринесе за справяне със ситуацията като предвижда ремонт на водопровода, захранващ голяма част от габровските села в посока Севлиево. След реконструкцията му ще бъде осигурена възможност за тяхното водоснабдяване от габровския язовир „Христо Смирненски“.

Още статии...