РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе заседание

Население и демографски процеси през 2016 година в област Габрово беше темата на днешното заседание на Областния съвет по тристранно сътрудничество, който се председателства от заместник областния управител Ивелина Петрова. Тя сподели, че тенденциите в това направление са видими за всички, за съжаление, и изрази надежда, че област Габрово няма да бъде обезличена и следващият доклад ще покаже по-добри резултати.

Данни за демографската ситуация в региона представи Георги Цветков, Началник отдел "Статистически изследвания - Габрово". Преди да премине към конкретни цифри, Цветков коментира пред членовете на съвета годишния план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), който систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, оказващи въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват.

По думите му „основните фактори, които влияят върху демографското развитие, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция, но и развитието на качеството на човешките ресурси.“ Той сподели още, че мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства в рамките на утвърдените с държавния бюджет разходи, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Началникът на отдел "Статистически изследвания" очерта и текущата демографска ситуация в област Габрово, която може да бъде описана с няколко характеристики - намаляващо и застаряващо население, дисбаланс в териториалното разпределение на населението; намаляване абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост; увеличаване броят на сключените бракове. Подробно беше направен анализ на броя и структурата на населението, като към 31.12.2016 година населението на област Габрово е 112 334 души, за сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%. Продължава процесът на застаряване на населението в Габровска област. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 27.9% /20,7% за страната/от населението на областта, като най-висок е този дял в общините Трявна – 31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово – 27.5% и Севлиево – 26.8%. В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4%/14,1% за страната/ от общото население, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

„Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват, както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.“ – каза още Георги Цветков.

Работна среща за Шипченските тържества

Представители на организационния комитет, който инициира Международен младежки туристически поход с каяци бяха на работна среща в Областната администрация. Поводът е участието на руска група младежи от похода в Националното честване Шипченска епопея. Областният управител Иванка Баева приветства срещата и сподели, че се радва в програмата на тържествата да бъдат включвани все повече деца и младежи не само от нашата страна. Заедно с тях и представителите на община Габрово бяха обсъдени организационни въпроси по програмата на честванията. Съгласуван беше маршрутът на групата, която от 24 август ще бъде в нашия регион, както и възможността младежи от Габрово да направят лагер-среща с гостите.

Основната цел на Международния младежки туристически поход с каяци е да се възпитават младите хора в историческо познаване, родолюбие и задружност между славянските народи. Да се формира у тях позитивен образ към всяка страна участничка в похода и  към нейните граждани чрез атрактивна, реална и забавна форма на общуване и контакти между децата от страните в чест на 140 – та годишнина от Шипченската епопея.

Честит Ден на храбростта!

Уважаеми жители на област Габрово,

Приемете искрените ми поздравления по повод светлия празник Гергьовден.

Стародавна и осветена от славното минало на нашия народ традиция повелява, в деня на светия великомъченик Георги да се извършва освещаване на знамената на бойната слава на Българската армия. Нека смирено коленичим днес, на Гергьовден, за да почетем паметта на хилядите храбри и доблестни български войни, отдали живота си за свободата, независимостта, обединението и националното самоопределение на България.

Да благодарим на днешните войници и ветерани за благородната им мисия по гарантиране на мира и националната сигурност.

Благодаря на всички онези български мъже и жени в униформа за професионализма и всеотдайността, с които издигат авторитета на Родината по света. Днес е не само ден за почит и преклонение пред славното минало. На този ден сме длъжни да потвърдим, че нашите въоръжени сили и Българската армия изпълняват поставените им задачи въпреки трудностите. Длъжни сме с увереност да кажем, че вековната връзка между народ и армия е здрава и устойчива.

Още веднъж най-сърдечно Ви приветствам с празника! На всички Вас и Вашите семейства пожелавам здраве и нека Св. Георги Ви вдъхва смелост, храброст и увереност във всяко начинание!

Честит Ден на храбростта!

Иванка Баева

Областен управител на област Габрово

Честит празник на Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, Габрово

Ръководството на Областна администрация уважи празника на Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, Габрово. Иванка Баева и Ивелина Петрова поднесоха поздравления на ръководството и учениците. В обръщението си по повод 54 – та годишнина от основаването на гимназията Баева пожела на преподавателския колектив здраве, търпение и всеотдайност в работата, а на учениците – последователи на своя патрон Пенчо Семов – да запазят своя дух и любов към всичко, което правят и с труд и постоянство да успяват да реализират мечтите и целите си. Малко по-късно областният и заместник областният управител се включиха в благотворителен търг, в края на който бе събрана сумата 556,00 лв. Организатори са Ученическа компания ЕКСЕКСПРЕС от проект АФЛАТИЙН, който се занимава с повишаване знанията и компетенциите на учениците по финансова и социална грамотност.

Събраните средства днес ще поставят началото на благотворителен фонд за деца в неравностойно положение.

Габрово домакинства информационна среща за иновативни програми и решения

Представители на Министерството на икономиката проведоха работна среща, по време на която да информират регионални образователни и бизнес общности за напредъка по изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020.

Това са регулярни срещи в цялата страна, на които се представя напредъка по изпълнение на стратегията, насоките за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура и Стратегия за научни изследвания. Областният управител приветства участниците в информационния ден и сподели, че е добре да познаваме новостите за внедряване на иновативни програми и решения, които са от изключително значение за развитието на икономиката по региони и на национално ниво. Баева изрази увереност, че новостите от тази среща ще обогатят познанията на всички присъстващи и ще могат да ги приложат на практика.

По време на срещата бяха представени и резултатите по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, регионални анализи за планиране, резултатите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ и възможностите на програма „Хоризонт 2020“ за регионални власти и бизнес структури.

Още статии...