РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит професионален празник на юристите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
На днешния Велик християнски празник се обръщам към Вас с уважение и чест - като Ваш колега и областен управител на област Габрово! Приемете моите поздравления по повод днешния 16 април - Денят на Българската Конституция и професионален празник на юристите. Обществото ни винаги е имало и ще има нужда от право!Така ние - юристите, ще останем призовани да отстояваме върховенството на закона и да бъдем стожер на правата и законните интереси на гражданите. На фона на напрегнатото време, в което ни е отредено да живеем, и при непрекъснатото лутане между истината и лъжата, хората имат нужда от Вас! Покажете вярната посока и нека бъдем медиатор за истината!
Пожелавам Ви преди всичко здраве, спокойствие и увереност в работата. Бъдете все така гаранти за справедливостта и законността в страната ни, както повелява Конституцията, и защитници на гражданските права на всички хора, които Ви потърсят за помощ. Пожелавам Ви много успехи в професията, спечелени дела и най-важното, уважение и доверие от страна на клиентите!Укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България и в устоите на българската държавност.
С УВАЖЕНИЕ,
АДВОКАТ ИВАНКА БАЕВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

Светъл празник, Великден!

Уважаеми жители на област Габрово,

Великден е най-светлият християнски празник, който очакваме със смирение и надежда – денят на Божията милост към човечеството, възкръсването на надеждата, въздигането на вярата!

През тези светли дни с отворени сърца отново ще влезем в храма, за да запалим своята свещ за здраве, ще си припомним християнските добродетели и ценности, които ни правят по-човечни. На Великден се прекланяме заедно пред мъките на Исус Христос, пожертвал се в името на доброто на цялото човечество. Неговият пример ни учи на съпричастност, благородство, обич към ближния и състрадание, добродетели които всеки от нас трябва да съхрани.

Нека на този празник да простим на ближния неговите грешки, да подадем ръка на нуждаещите се! Да възродим традициите й пpeз cлeдвaщитe 40 дни кaтo нaшитe пpeдци ce пoздpaвявaмe c хилядoлeтният paдocтeн възглac : „ХРИСTОС ВОСКРЕСЕ”.

Светли празници!

Иванка Баева

Областен управител на област Габрово

По-голям интерес към приемната за трудово-граждански въпроси

По-голям интерес към днешната приемна отчете Областният управител Иванка Баева. По нейна инициатива, заедно със Заместник областния управител Ивелина Петрова, беше организиран приемен ден, по повод празника на Конституцията и юристите – 16 април. В услуга на гражданите бяха поканени заместник председателят на Районния съд в Габрово Велимира Димитрова, юрисконсулта на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово Наталия Станева, адвокатите Евгени Попов и Христо Бонев.

Въпроси от трудово-правен характер, проблеми с кметски наместници, благоустрояване, читалища и други бяха поставени пред Областния управител. Всеки един от гражданите беше изслушан и консултиран, до колкото проблема му позволява.

Иванка Баева гарантира на всички заинтересовани граждани, че тези срещи за защита на правата им, ще се провежда всяка година по нейна инициатива.

Иванка Баева посети ветераните от воините на територията на община Габрово

В навечерието на най – светлия християнски празник в православния календар – Великден, Областният управител Иванка Баева посети ветераните от войните на територията на община Габрово. „За мен е изключителна чест да Ви поздравя“ – каза тя по време на срещите си с тях. На всеки един областният управител поднесе козунак с червени яйца и поздравление, в което се казва „Нека светлината на Христовото Възкресение озари живота Ви и запалените свещи във Великденската нощ осветят душите ни! Нека пламъкът на добротата изпълва сърцата ни! Да има мир и надежда, дните да бъдат изпълнени с радости!“

Областният управител на област Габрово Иванка Баева участва в тридесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

Областният управител на Габрово Иванка Баева участва в тридесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), свикано от областния управител на област Разград Манол Кившанов - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, и Силистра, заместник областният управител на област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Института за пазарна икономика, Националния статистически институт и Агенция „Пътна инфраструктура“.

По време на заседанието Петър Ганев – старши икономист в Института за пазарна икономика запозна присъстващите с годишното издание „Регионални профили – показатели за развитие 2016 г.“, като акцентира върху социално-икономическото състояние и развитие на областите в Северен централен район.

В изпълнение на Решение на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район от 7-ми декември 2016 г., беше създадена Специализирана комисия за анализ на демографските проблеми на територията на Северен централен район и планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции към РСР на СЦР. Приети бяха и Вътрешни правила за организацията на дейността на комисията.

Доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов информира присъстващите, относно създаденото през м. февруари 2017 г. „Обединение на ректорите на висшите училища от Северна Българияв полза на регионалното развитие“. Чрез него висшите училища ще обединят усилията си за качествено и конкурентоспособно образование, ще работят за намаляване на икономическите и социалните диспропорции и още по-активно ще се обърнат към младите хора като най-ценен капитал за развитието на регионите и страната.

На заседанието бяха представени законовите изисквания, относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. През 2017 г. предстои да бъдат разработени междинни оценки на Регионалните планове за развитие на шестте района от ниво 2, Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г., за които отговорни са министърът на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общини.

Със свое решение Регионалният съвет за развитие на Северен централен район определи като приоритетен за икономическото и социалното развитие на района и подкрепи реализацията на проект „Комуникационно решение за изграждане на кръстовище на две нива при ГКПП Дунав мост“.

Информация от Областна администрация - Разград

Още статии...