РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Единодушно решение за присъединяване на община Севлиево към АВиК се гласува днес

Областният управител Николай Сираков свика извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К” ООД – гр. Габрово. „Решението, което ще се вземе днес е изключително важно, за да се продължат процедурите, които следват с изработване на прединвестиционни проучвания.” – коментира областният управител с кметовете на общините. В дневния ред на заседанието бе включена единствена точка за присъединяването на община Севлиево към Асоциацията. Единодушно се прие решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Габрово, чрез присъединяване на община Севлиево. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето В и К услуги на потребителите на община Севлиево от „В и К“ ООД гр. Габрово, същите ще продължат да се извършват от действащия В и К оператор – „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево.

Националите ни по бойно самбо се поклониха пред Дан Колов

Националите ни по бойно самбо вчера бяха в севлиевското село Сенник, за да отдадат почит на своя кумир Дан Колов. Събитието се превърна в истински празник за сенничани и беше уважено от заместник областния управител Добромир Валачев и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. Инициатор на мероприятието беше Стоян Саладинов – помощник-треньорът на националния отбор по самбо, който направи голямо дарение за къщата – музей Дан Колов. След като бяха поднесени цветя на паметника на бореца и гроба му, на националите ни беше отслужен водосвет, за да са здрави и да имат много победи и занапред. Сред момчетата се открояваше и златната  медалистка  от Световното първенство в София миналия месец Мария Обрешкова и петкретния световен шампион Марко Косев, когото Саладинов призна, че нарича „явлението”, а в телефона си вместо името му е написал „Шампионът”. Наследниците на Дан Колов се срещнаха и с неговата внучка – баба Яна, която разказа мили спомени за своя дядо.

Снимки от събитието може да разгледате тук

Мениджър за един ден в Областната администрация

За поредна година Областната администрация – Габрово се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България за насърчаване на младите хора - "Мениджър за един ден". „Получи се много вдъхновяваща среща” – коментираха учениците от ПГИ „Рачо Стоянов” и МГТ „Пенчо Семов” след срещата си с областния управител Николай Сираков. Преди да даде задача на новите си колеги той разговаря с тях за това какви са предизвикателствата и перспективите пред региона ни. „Ние искаме да работим с младите хора, да дадем шанс да участват активно във всеки един процес” – сподели Сираков. И тъй като в инициативата „Мениджър за един ден” учениците са на ход те получиха предизвикателството да планират мероприятията по повод 140 години от Шипченската епопея, която годишнина предстои да отбележим през 2017 година. „Мислете нестандартно, извън границите и нека идеите ви идват от сърцето!” посъветва ги областният управител, който малко по-късно получи пълен списък с предложения за Националното честване Шипченска епопея. Предложенията бяха обсъдени и най-добрите от тях ще бъдат реализирани през август следващата година.

В края на работния си ден „Мениджърите за един ден” получиха сертификати за активното си участие в инициативата.

Читалищата от областта търсят новата си роля в следващите 160 години

Под мотото „Следващите 160“, читалищата от Габровска област ще се срещнат в петък, на 18 ноември в Габрово, за да споделят опит и проблеми относно новата роля на българските читалища за устойчивото развитие на местните общности.

Срещата ще се проведе под патронажа на Областния управител на област Габрово Николай Сираков по инициатива на три читалища от Община Габрово, които са организатори на базара „Забравени традиции, живи вкусове“ - Селски мол.

Тя е посветена на 160-тата годишнина на организираното читалищно дело в България, която се отбелязва тази година. Началото й е от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предварително са потвърдили участието си повече от 40 читалища в областта. Те ще споделят примери за дейности и форми, които разнообразяват работата им в посока развиване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, създаване на подкрепяща среда за увеличаване на местните инвестиции на базата на местните традиции с цел устойчиво развитие и формиране на културна среда в тях.

Темите и презентациите по време на дискусиите са предложени от самите читалища. Те ще бъдат в няколко направления - съхраняване на културното наследство и осмислянето му в условията на нова технологична среда, развитие на творческия потенциал на общността на базата на подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство и развитието на нови образователни и културни дейности за всички възрасти и прилагането на алтернативни форми на читалищна дейност за активен живот на възрастните и хората с увреждания и пренасяне на опит между поколенията. Ще се разисква също и подобряването на екологичната култура, активната социална среда и гражданското общество в населените места.

Целта на срещата е да бъдат провокирани идеи за нови форми в отговор на новите потребности на хората. И най-вече да бъде създадена активна творческа връзка между тях, която предполага работа в мрежа, споделяне, интегриране, обединяване на ресурси. Не на последно място срещата е повод тези, които дават най-много от себе си като доброволци и активисти, да се почувстват като на празник заедно, в годината на 160-годишнината от организираното читалищно дело. След деловата среща е предвидено време за неформални разговори.

Поканени са представители на общините и културните институции в областта.

Готовността за работа при зимни условия обсъдиха по време на заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово

Областният управител Николай Сираков изпрати доклад до министъра на вътрешните работи за готовността за работа при зимни условия в област Габрово.

Подготовката на общините, ведомствата и дружествата от Габровска област за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия, е организирана с негова Заповед от октомври 2016г. Докладът на областният управител обхваща четири основни направления

  • Готовност на областния и общинските щабове, както и на териториалните структури за работа при зимни условия
  • Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за зимно поддържане на пътищата
  • Готовност на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили
  • Осигурено финансиране на мероприятията за зимата

По време на проведено заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово стана ясно, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия. Със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие при усложнена зимна обстановка. Създадена е организация за оповестяване на областния и общинските щабове за координиране на НАВР чрез СРПОБ.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. ЦСМП-Габрово е обезпечен кадрово, материално и финасово. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи. Създадена е организация за взаимодействие между ОУ”ПБЗН”-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни. Проблемен момент остава старата и износена топлопреносна мрежа на „Топлофикация – Габрово” ЕАД и възможните пробиви по нея. Въпреки това дружеството има създадена организация за работа през зимния сезон.

Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия е едно от заключенията в доклада на областния управител.

За Община Габрово в момента тече процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа”. До окончателното и приключване и сключване на договор, общината ще възлага дейностите на досегашните изпълнители. За останалите общини от региона има сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през зимния сезон 2016-2017 г.

Извършена е проверка на техниката в две общини и предстои това да се извърши и в община Севлиево и Габрово. Фирмите –изпълнители имат готовност за изпълнение на договорените задължения. С цел да не се дублира техниката, особено внимание ще се обърне на МПС-тата в тези общини, защото в дружеството спечелило в Севлиево и това, което е класирано на първо място в Габрово и се очаква да подпише договор, участник е една и съща фирма!

Основен проблем е намирането на площадки за принудително спиране на МПС – с цел поставяне на вериги, за изчакване при забрана на движението с цел почистване и др. Повечето площадки са аварийни – с малка площ и нямат необходимия капацитет да поемат повече МПС-та.

Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове.

Общините разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.

В доклада на областния управител се посочва още, че остава тревожно състоянието на три пътни участъка: път III-4404 „Габрово-Дебел дял” от разклона за почивна станция Люляците – до началото на с.Дебел дял, който е затворен за движение на ППС; път III-4404 „Габрово-Дебел дял“, от км.4+220 до км.4+265, където има пропадане на пътното платно с ширина 3,5 м. и движението се извършва в едната пътна лента; пропаднал участък от „банкета“ на път III-506 “Габрово-Стоманеци – Зелено дърво – Узана“ при км.7+060 – пътя е проходим и е положена необходимата сигнализация.

Още статии...