РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Среща на ръководството на Областна администрация с директора на ОПУ - Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева проведе работна среща с директора на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев, експерти от Областната администрация и от общински съвет за сигурност. На срещата присъства и заместник областният управител Ивелина Петрова. Поводът е във връзка с постъпила жалба относно забраната за преминаване на товарни автомобили над 3,5 т по Хаджицонев мост. Стана ясно, че въведените ограничения са с оглед предотвратяване на нов инцидент, който би оставил хората без транспортен достъп. Всички участници в срещата изразиха мнение, че компромиси не бива да се позволяват. Вероятно ще се търси вариант и с обходни маршрути.

Областният управител и заместник областният управител проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева и заместник областният управител Ивелина Петрова проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово Георги Маринов. По време на срещата бяха обсъдени няколко предложения за инициативи с ученици, представени от заместник областният управител, в чийто ресор е образованието. Началникът на РУО – Габрово подробно представи образователната структура и система на територията на областта. Особен акцент той постави върху областната стратегия за личностно развитие, която в момента се разработва. Коментиран беше одобреният вече държавен план - прием, както и проект на Наредба от Общински съвет – Габрово за приемане на ученици в първи клас. По време на разговора беше обсъден напредъкът по дуалното образование в двете технически гимназии – в Габрово и Севлиево. Адвокат Баева и Ивелина Петрова обсъдиха с Георги Маринов и въпроси, свързани с оздравителното училище в Трявна и възпитателното училище – интернат в с. Керека.

Областният управител на област Габрово адв. Иванка Баева с обръщение към всички жители на Габровска област по повод Сирни Заговезни - „Прошка искам и прошка Ви давам!“

Уважаеми дами и господа, в нашата православна вяра Сирни Заговезни е отреден като ден на прошка. Спазвайки традицията, се обръщам към всички Вас: прощавай! Искам прошка от тези, чиито очаквания няма да оправдая, от тези, чиито проблеми по една или друга причина няма да реша, от тези, които в моята работа няма да открият заслужена подкрепа за своите дейности, от тези, които ще разочаровам по една или друга причина или неволно ще нараня.

Уверявам Ви, че през целия си период на работа, ще продължа да работя и изпълнявам задълженията си с цялата отговорност на поста, който заемам спазвайки законите на РБългария и всички нормативни документи! Ще продължа да работя и с познанията и компетентностите, които имам, да бъда полезна на Вас - жителите на Габровска област.

„Бъдете милосърдни, прощавайте и простени ще бъдете” е казал Исус Христос. Нека получената прошка не бъде успокоение, за да грешим отново, а ангажимента да бъдем по-добри и по-отговорни. Простено да е!

Адв. Иванка Баева - Областен управител на област Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева посети на място Хаджицонев мост

Областният управител адв. Иванка Баева посети на място Хаджицонев мост по направление Габрово -м. Узана. Веднага, след като е получила информация от оперативния дежурен при Областния съвет за сигурност, адв. Баева е разговаряла с директора на Областна пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев за аварийното състояние на моста. Към момента движението по път III – 5006 Габрово – Стомонеците се осъществява в едната лента. Пътят е сигнализиран с пътни знаци. Въведена е забрана за движението на превозни средства с маса над 3.5 тона по републикански път 3-506 при километър 4+375 ( Хаджицонев мост ) по направление Габрово -м. Узана за периода от 23.02.2017 г. до 31.12.2017 г.

Изтича срокът за пререгистрацията на земеделските стопани

До 28 февруари 2017 година, включително, е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани. Всеки, който иска да кандидатства за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017-та, трябва да се пререгистрира или да се регистрира като земеделски стопанин.

Регистрацията се извършва в областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Важно е да се знае, че когато кандидатът за директни плащания се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той няма конкретен срок, но при подаване на заявление регистрацията следва да е налична. Фермерът лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Стопанин, който е прекъснал поне за една година регистрацията си, може да я поднови като нова регистрация без краен срок.

Бенефициентите, кандидатстващи по площните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г.

След 28 февруари представянето на заверени в ОСЗ документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.

Образци на документите могат да се открият и на официалната интернет страница на Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Identifikacia/Dokumenti.aspx

Още статии...