РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител се запозна с дейността на ОД на МВР и оперативната обстановка на територията на областта

Областният управител се срещна с директора на ОД на МВР Габрово Борислав Бончев. Бончев представи дейността на дирекцията, както и накратко коментира доклада, обхващаш работата й през 2016 –та година. Той сподели пред областния управител, че оперативната обстановка по криминална линия е спокойна. Основните проблеми, които открои по време на разговора са телефонните измами, наркотици сред учениците и недостигът на човешки ресурс - най – вече младши изпълнителен състав. За съжаление все повече хора се поддават на телефонни измами и мерките, които от дирекцията се предприемат не са достатъчно ефективни. Провеждани са срещи, кампании, раздавани са листовки, но ръстът на пострадали по това направление расте. Същата тенденция се наблюдава и при подрастващите, които посягат към наркотиците. Притеснителен освен това е фактът, че от областната дирекция не срещат съдействие от страна на директори на учебни заведения. В тази връзка бяха обсъдени и конкретни възможности за съвместни дейности с цел превенция на младите хора.

Заместник областният управител Ивелина Петрова връчи поздравителен адрес на експерта от РЕКИЦ Таня Георгиева

Заместник областният управител имаше работна среща с Таня Георгиева по повод 1-ви март – денят на любителското и художествено творчество. Ивелина Петрова връчи поздравителен адрес от името на областен управител и благодари за това, че самодейците и хората на изкуството посвещават част от времето си за съхраняване и продължаване на традициите на българското народно творчество.

Заместник областният управител обсъди с експерта от РЕКИЦ състоянието на читалищата на територията на областта и отправи покана за среща с представители от всички читалища на тема „Моето читалище“. Целта на срещата ще бъде представяне на бъдещите проекти и перспективите за развитие на читалищното дело в Област Габрово. Таня Георгиева приветства инициативата.

Областният управител Иванка Баева беше официален гост на тържествена сесия на Общински съвет – Дряново

Областният управител Иванка Баева беше официален гост на тържествена сесия на Общински съвет – Дряново. Поводът за свикването на съветниците е откриване на Стена на председателите на Общински съвет - Дряново и представяне на почетен албум на общинските съветници за всички мандати от 1991 г до настоящия момент. Осем са председателите на Общински съвет - Дряново, които бяха удостоени с почетен медал, връчен от кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов. Всички те развълнувани споделиха свои спомени, изказаха благодарност за уважението към тях, а „за свършеното през тези години – оценки ще дават поколенията“ - каза Георги Цветков - един от отличените председатели. „Винаги сме насреща и днес като граждани“ - казаха други, а трети – пожелаха Дряново да достигне онова време, в което заетата работна ръка е била над 8600 човека.

Областният управител Иванка Баева председателства Общо събрание на Асоциацията по ВиК

Областният управител Иванка Баева председателства Общо събрание на Асоциацията по ВиК. На него присъстваха кметовете на общините Габрово, Дряново и Трявна, финансовият експерт и ВиК - експертът на Асоциацията. На заседанието присъства и зам. областният управител Ивелина Петрова. След установяване наличието на мандати Общото събрание прие отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Габрово. На основание чл. 9, ал. 2, предл. 1 и чл. 23, ал.2 от ПОДАВиК, във връзка с чл.198, ал.4, т.9 от Закона за водите събранието прие и бюджета на Асоциацията и възложи изпълнението му на нейния председател.

След заседанието ръководството на Областната администрация в лицето на нейния областен и заместник областен управител разговаряха с кметовете на общините. Поставени бяха конкретни проблеми като опасни участъци по пътя Дряново – Трявна, лошо състояние на пътната настилка по път Севлиево – Дряново. Коментиран отново беше казусът с Хаджицонев мост. Заместник областният управител засегна проблемите с почистването на речните корита.

Инфраструктурните въпроси бяха отнесени до директора на ОПУ инж. Деян Георгиев, който ще изпрати своето становище до областния управител.

На гости в Дневния център за хора с увреждания за Баба Марта

Ръководството на Областна администрация посети днес Дневния център за възрастни хора с увреждания. Спазвайки българската традиция областният и заместник областният управител закичиха ползвателите на центъра с бяло и червено конче. Заедно с тях изработиха мартенички от вълна под формата на красиви пеперуди. Усмивки и вдъхновение завладяват всеки, който посети дневния център. Той самият е изпълнен с прекрасни предмети, които хората там са изработили. Управителят на центъра споделя, че всеки, който веднъж ги е посетил остава техен приятел.

Снимки от посещението https://www.facebook.com/OblastnaAdministraciaGabrovo/

Още статии...