РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит Ден на любителското художествено творчество

Честит празник на всички самодейци, хората на изкуството и на духа от самодейните читалищни състави. Те са тези, които в забързания делник, след работния ден всеки в своето професионално поприще, отделят време за културна самодейност.

В нашата област работят много и различни състави. В това своеобразно поле на духовността творят заедно стари и млади, ръка за ръка на хорото в танцовите състави и в певческите формации застават лекари и учители, инженери и икономисти, съдии – хора от различни професионални гилдии, но всички обединени от своята любов към творчеството и красотата, към българския фолклор и изкуството. Плодовете на техния труд, както и на труда на читалищните работници ние всички, виждаме на всеки празник, на всяка светла дата от националния календар.

С почит и респект към тяхната всеотдайност и голяма любов към изкуството и към „всичко българско и родно“ ги поздравяваме в днешния празничен ден и им пожелаваме здраве и много вдъхновение, за да продължават да пеят, танцуват и играят на театралните сцени, а ние да им се радваме и да се зареждаме с онзи особен дух, който само изкуството може да дари на човека.

Среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане

Социална инфраструктура на територията на областта беше темата на разговор по време на среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане. Г-жа Нела Баракова представи дейността на дирекцията и акцентира върху различните социални услуги в региона. Пред областния и заместник областния управител Баракова сподели, че приемната грижа в региона е много добре развита и допълни, че ако до сега основен е бил процесът по деинституционализация, то за в бъдеще акцент ще бъдат възрастните хора. В тази връзка бяха дискутирани предизвикателствата пред домовете за възрастни хора, услугите, предоставяни от Центровете за настаняване от семеен тип, както и областната стратегия за интеграция на ромите.

Обсъдена беше идеята на областния управител за среща с приемни майки от областта.

Областният и заместник областният управител се срещнаха с членове на Районна избирателна комисия-Габрово

Областният и заместник областният управител се срещнаха с членове на Районна избирателна комисия-Габрово. Адв. Иванка Баева представи пред тях нейна инициатива за провеждане на среща на тема: ,,Провеждане на прозрачни и честни демократични избори 2017 г.“

Поканени ще бъдат представителите на РИК-Габрово, заместник председателят на Българско сдружение за честни избори и граждански права г-н Пройчо Караиванов и медии. Целта на срещата е гарантиране на прозрачни избори, чрез активното взаимодействие на изборната администрация, регионална и местна власт, институциите с контролни функции и активното участие на медиите. Предстои да се уточни времето и мястото за провеждане на срещата.

Среща на ръководството на Областна администрация с директора на ОПУ - Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева проведе работна среща с директора на ОПУ – Габрово инж. Деян Георгиев, експерти от Областната администрация и от общински съвет за сигурност. На срещата присъства и заместник областният управител Ивелина Петрова. Поводът е във връзка с постъпила жалба относно забраната за преминаване на товарни автомобили над 3,5 т по Хаджицонев мост. Стана ясно, че въведените ограничения са с оглед предотвратяване на нов инцидент, който би оставил хората без транспортен достъп. Всички участници в срещата изразиха мнение, че компромиси не бива да се позволяват. Вероятно ще се търси вариант и с обходни маршрути.

Областният управител и заместник областният управител проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева и заместник областният управител Ивелина Петрова проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово Георги Маринов. По време на срещата бяха обсъдени няколко предложения за инициативи с ученици, представени от заместник областният управител, в чийто ресор е образованието. Началникът на РУО – Габрово подробно представи образователната структура и система на територията на областта. Особен акцент той постави върху областната стратегия за личностно развитие, която в момента се разработва. Коментиран беше одобреният вече държавен план - прием, както и проект на Наредба от Общински съвет – Габрово за приемане на ученици в първи клас. По време на разговора беше обсъден напредъкът по дуалното образование в двете технически гимназии – в Габрово и Севлиево. Адвокат Баева и Ивелина Петрова обсъдиха с Георги Маринов и въпроси, свързани с оздравителното училище в Трявна и възпитателното училище – интернат в с. Керека.

Още статии...