РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Областният управител на област Габрово адв. Иванка Баева с обръщение към всички жители на Габровска област по повод Сирни Заговезни - „Прошка искам и прошка Ви давам!“

Уважаеми дами и господа, в нашата православна вяра Сирни Заговезни е отреден като ден на прошка. Спазвайки традицията, се обръщам към всички Вас: прощавай! Искам прошка от тези, чиито очаквания няма да оправдая, от тези, чиито проблеми по една или друга причина няма да реша, от тези, които в моята работа няма да открият заслужена подкрепа за своите дейности, от тези, които ще разочаровам по една или друга причина или неволно ще нараня.

Уверявам Ви, че през целия си период на работа, ще продължа да работя и изпълнявам задълженията си с цялата отговорност на поста, който заемам спазвайки законите на РБългария и всички нормативни документи! Ще продължа да работя и с познанията и компетентностите, които имам, да бъда полезна на Вас - жителите на Габровска област.

„Бъдете милосърдни, прощавайте и простени ще бъдете” е казал Исус Христос. Нека получената прошка не бъде успокоение, за да грешим отново, а ангажимента да бъдем по-добри и по-отговорни. Простено да е!

Адв. Иванка Баева - Областен управител на област Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева посети на място Хаджицонев мост

Областният управител адв. Иванка Баева посети на място Хаджицонев мост по направление Габрово -м. Узана. Веднага, след като е получила информация от оперативния дежурен при Областния съвет за сигурност, адв. Баева е разговаряла с директора на Областна пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев за аварийното състояние на моста. Към момента движението по път III – 5006 Габрово – Стомонеците се осъществява в едната лента. Пътят е сигнализиран с пътни знаци. Въведена е забрана за движението на превозни средства с маса над 3.5 тона по републикански път 3-506 при километър 4+375 ( Хаджицонев мост ) по направление Габрово -м. Узана за периода от 23.02.2017 г. до 31.12.2017 г.

Изтича срокът за пререгистрацията на земеделските стопани

До 28 февруари 2017 година, включително, е крайният срок за пререгистрация на земеделските стопани. Всеки, който иска да кандидатства за финансово подпомагане по схемите на директните плащания за кампания 2017-та, трябва да се пререгистрира или да се регистрира като земеделски стопанин.

Регистрацията се извършва в областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или по адрес на управление за юридическите лица. За целта земеделските стопани или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Заверените в общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.

Важно е да се знае, че когато кандидатът за директни плащания се регистрира за първи път като земеделски стопанин, той няма конкретен срок, но при подаване на заявление регистрацията следва да е налична. Фермерът лично трябва да заяви данните за дейността си в земеделската служба.

Стопанин, който е прекъснал поне за една година регистрацията си, може да я поднови като нова регистрация без краен срок.

Бенефициентите, кандидатстващи по площните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2016-2017 г. до 28 февруари 2017 г.

След 28 февруари представянето на заверени в ОСЗ документи за заверка в ОДЗ може да стане само по служебен път.

Образци на документите могат да се открият и на официалната интернет страница на Министерство на земеделието и храните - http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross_compliance/Identifikacia/Dokumenti.aspx

Инициативният комитет за организацията на националните чествания „Шипченска епопея“ проведе заседание

Инициативният комитет за организацията на националните чествания „Шипченска епопея“ проведе заседание под председателството на областния управител на област Габрово адв. Иванка Баева. Участие в срещата взе съветникът по духовност и култура към Администрацията на Президента на Република България Ирина Гъркова, заместник – началникът на Национална гвардейска част полк. Иванов, началникът на отдел „Военни паметници“ към Министерство на отбраната Иво Антонов, началникът на РУО – Габрово Георги Маринов, представители на общините Габрово и Казанлък, на Областна администрация - Стара Загора, културни институции и неправителствени организации. Обсъдени бяха основните мероприятия, предложени бяха различни инициативи, които предстоят да бъдат систематизирани. 25 и 26 август 2017 г са дните, които бяха предложени пред членовете на комитета за тазгодишните чествания. Всяка институция може до края на м. март да изпрати своите предложения за мероприятия, които да бъдат включени в програмата за националните чествания през м. август. Акцентът е 140-годишнината от Шипченската епопея и приобщаването на младите хора към културно – историческото ни наследство. Всички предложения ще бъдат обобщени и представени по време на следващата среща на Инициативния комитет през м. април.

Адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово подп. Кристиан Гранджан. Адв. Баева се запозна с дейността на окръжието. Представена пред нея беше идеята за изграждане на военен музей в сградата, където се помещава окръжието. Подполковник Гранджан обърна особено внимание върху началното военно обучение на учениците от 9 и 10 клас и заяви своето желание да реализира провеждане на лагери или демонстрации по военна подготовка, съвместно с курсанти от НВУ „Васил Левски“ Велико Търново. Предстои тази идея да бъде представена и пред началника на РУО – Габрово Георги Маринов.

Още статии...