РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

„Имайте ясна цел в живота, вярвайте в нея, действайте и имайте търпението, за да се случи тя“ – пожела областният управител на ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ по време на откриването на клуб „Кариера“

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ официално отвори врати клуб „Кариера“. На откриването и представянето на проекта присъства и областният управител на Габрово Николай Сираков, който приветства всичко, което е направено в училището до момента по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. „Техническата гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ са определени като пилотни училища по проекта от общо 42 за страната и в тях се апробира система за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище“ – обясни директорът на гимназията Васил Христов и допълни, че резултатите на този модел за кариерно ориентиране ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

Представени бяха дейностите и целите на проекта, както и целевата група - учениците от 8 клас „Компютърна техника и технологии“, 9 клас – пилотната паралелка „Мехатроника“, 10 клас „Компютърна техника и технологии“, 11 клас „Системно програмиране“ и 12 клас „Мехатроника“. Един от екипите по проекта представи техника за явяване на интервю за работа. Участници споделиха впечатленията си от дейностите до момента. „Опознавайки своя вътрешен ресурс, разбираме с какво искаме да се занимаваме и накъде да се ориентиране“ – каза една от ученичките.

Да откирят Елемента в себе си, онова което е пресечната точка между страстта и уменията, им пожела и областният управител Николай Сираков. „Имайте ясна цел в живота, вярвайте в нея, действайте и имайте търпението, за да се случи тя“ – допълни още той.

След представянето на проекта, беше официално открит и кабинетът, където ще се помещава клуб „Кариери“. Областният управител направи предложение участниците по проекта да посетят Областната администрация, където да бъде „разиграно“ кандидатстване за работа пред определена комисия, а той самият да проведе интервю за работа с всеки желаещ.

Клубът е изграден по проект на Министерството на образованието и науката „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клубовете „Кариера“ са формирани като пространство, в което специално обучен по проекта екип от училището ще извършва дейности по обучение, информиране и консултиране на учениците и техните родители.

Областният съвет по условия на труд проведе заседание

Заместник областният управител на Габрово Иглика Иванова – Събева проведе заседание на Областния съвет по условия на труд.

В дневния ред на срещата бяха включени информация за дейността на Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Габрово във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2016 г.; отчет за дейността на ОСУТ за 2016 г.; план за работата на ОСУТ за 2017 г.

Извършените проверки от Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” през 2016г. са 1505 – информира Катя Колева, Директор на Дирекцията и допълни, че проверените предприятия са 1335, от които 293 – за първи път, а констатираните нарушения са общо 6705.

Проверките за изпълнение на дадени от Дирекция „Инспекция по труда” предписания са 472. „При тези проверки са установени едва 7 неизпълнени предписания, което показва, че работодателите изпълняват дадените им предписания за отстраняване на допуснати нарушения.“ – сподели Катя Колева и обясни още, че проверките за спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са един от приоритетите на инспекторите при осъществяване на контролната дейност. „Смятаме, че по-засиления контрол за спазване на изискванията за безопасност при работа ще повлияе за понижаване на травматизма на работното място. С тази идея планирахме през 2016г. областна мярка  в годишния ни план - „Спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности”. Планирани бяха 259 проверки по посочената мярка, като отчитаме извършването на 289 проверки по нея. Мярката „Спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности” е панирана за изпълнение и през 2017г.“ – допълни още Колева.

Статистиката сочи още, че през 2016г. от установените 4207 броя нарушения, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-голям процент са нарушенията по вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 2396 нарушения. Констатираните нарушения по безопасност на труда са 970 броя ( 23% от установените по здравословни и безопасни условия на труд нарушения). По хигиена на труда са констатирани 841 нарушения (20% от нарушенията по ЗБУТ).

Отчетът за дейността на Областният съвет по условия на труд за 2016 г.включва проведени четири редовни заседания, на които са обсъдени информации за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово по отношение спазването на нормативните актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд ; програма, кампании и приоритети за 2016 г.; заболеваемостта на територията на Габровска за 2015 г.;трудови злополуки и професионални заболявания през 2015 г.

Заместник областния управител и председател на Областния съвет Иглика Събева сподели пред членовете на съвета, че през 2015 г. Областният съвет по условия на труд е приел критерии и механизъм за награждаване на работодатели, служители и лица с принос към създаването на здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с това през 2016 г. два пъти е обявяван прием на заявления за участие в конкурс „Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”. „Въпреки, че конкурсът бе добре популяризиран, изпратени бяха и покани до работодатели от региона ни, заявления за участие не бяха подадени. Остава сами да си отговорим на въпроса – подценяване, страх или незаинтересованост са причините работодателите да не споделят добрите практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които убедени сме, в региона има.“ – допълни още Събева.

След края на играта и царят и пешката се прибират в една и съща кутия

„Нека се опитаме да погледнем извън матрицата, в която живеем и да пожелаем свобода на ума си, за да имаме пъстър и красив свят. В противен случай животът ни ще е организиран като игра на шах. Ще стъпваме върху бели и черни квадрати, всеки с определен ход и посока, с единствената цел да превземем полето на противника и да „натикаме“ най-силния му играч в ъгъла, а победителя ще наричаме герой и ще му отдаваме почести.“ – това сподели областният управител Николай Сираков пред кметове на общини от региона, председатели на Общински съвети, ръководители на държавни структури и журналисти.

И тази година областният управител не пренебрегна традицията за следновогодишна среща с представители на ведомства, с която заедно да отбележат началото на новата година. Темата този път беше „Илюзия или реалност“, защото истината е, че вселената и природата на нашата действителност са изключително прости. В основата на нашия дуален свят има две изначални неща – плюс и минус, бяло и черно, мъжко и женско, добро и лошо, реалност и илюзия... „Нашият ум и мисли са реалност, те са като чистия бял лист, но онова, което сътворяваме с мислите си е пълна илюзия, защото намерения на всеки от нас докато сътворява са едни, а онова което всеки един от вас ще възприеме е субективно и то зависи от житейския опит и емоционална нагласа.“ – каза Николай Сираков и допълни, че в нашия забързан свят често се случва да се объркваме кое и илюзия и кое реалност, да имаме усещането, че живеем в някаква матрица, все едно сме стъпили върху шахматна дъска от бели и черни квадрати. Ако обаче само за миг си представим, че някой вземе шахматната дъска под краката ни и ни даде свобода, вече няма да има бели и черни кавадрати, но фигурите остават същите със своите различни роли. Тогава светът ще изглежда по различен начин, пъстър и шарен – без черно и бяло, без борби и противоборства.

„Тогава имаме възможността организирайки фигурите да си взаимодействаме помежду си и да създадем един много по-прекрасен свят. Едва тогава изчезва и страха, че някой ще успее да натика в ъгъла вашия цар, защото просто няма ъгли.“ – каза още в словото си Сираков и попита риторично дали е така или офицерът ще си остане на едно място, защото не знае как да се движи навсякъде и отново ще започне да копнее за бялото квадратче и белия диагонал, което му дава сигурността...

Областният управител пожела на своите гости през новата година светът да бъде пъстър, да виждат само силните и красивите страни на хората около тях и да помнят, че когато краят на играта дойде и царят и пешката се прибират в една и съща кутия!

В края на срещата всеки от присъстващите получи вдъхновяващ подарък от областния управител, нещо, макар и малко на пръв поглед, но заредено с много положителна енергия. Нещо, от което всеки от нас има нужда – вътрешна сила и увереност във възможностите, но под формата на...моливи с надписи „Мога!“ и „Направи го!“, защото всеки един „Може да го направи“ стига да има желание и вяра в себе си. Част от илюзията и реалността станаха и магьосникът Йордан Белев и МИМ театър Габрово.

Обстановката в областта - нормална при зимни условия

Обстанвката в област Габрово е нормална при зимни условия по данни на Областния съвет по сигурност. Пътищата са проходими, няма постъпили сигнали за бедстващи хора. Проходът Шипка е отворен за движение, остава забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Пътят към местнотстта Узана е проходим при зимни условия. От община Габрово призовават гражданите, пътуващи в посока Узана, да бъдат снабдени с вериги. Към 14,30 часа в община Габрово няма населени места без електрозахранване. За община Севлиево се работи по отстраняване на аварии в севлиевските села Сенник, Буря, Хирево, Дамяново, а в Дряновско – без електрозахранване все още са селата Скалско, Гостилица, Славейково. Областният управител Николай Сираков поддържа непрекъсната връзка с всички структури от Единната спасителна система.

Комисията по заетост одобри заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. Заседанието се проведе днес под председателството на областния управител Николай Сираков. Преди да гласуват и одобрят подадените заявки членовете на Комисията бяха информирани от директора на ДБТ – Габрово г-жа... Лена Енева за процедурата по схемите.

Комисията одобри всички подадени 27заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора”, която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. По тази схема за област Габрово е определено финансиране на обща стойност 271867,95лева.

За реализацията на схема „Обучения и заетост”, насочена към безработни лица на възраст над 29 години в областта са отпуснати 452 427 лева.

В периода от 28 ноември до 09 декември 2016 г. всеки работодател, който желаеше да наеме безработни лица по тези схеми, можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели.

Още статии...