РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа

Всяка година Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромски Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 250 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2017-2018 година конкурсът за стипендии бе обявен на 10 април 2017 г. с краен срок за кандидатстване 11 май 2017 г.

Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да подпомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Допълнителна информация може да получите на следната интернет страница: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiva-0

Адрес:

гр. София 1000, ул. Солунска 56

Офис - Институт „Отворено общество"

тел. +359 2 930 66 25

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.romaeducationfund.org

Областният управител инициира среща с народните представители от габровски регион и кметовете от общините – отзоваха се Кирил Добрев и заместник - кмет от община Дряново

Ръководството на Областната администрация разговаря с народния представител Кирил Добрев и заместник кметът от община Дряново Деница Вачкова по проблеми и приоритети на общините от областта. Срещата се състоя по инициатива на областния управител Иванка Баева, и на нея бяха поканени всички народни представители от региона в 44 Народно събрание и кметовете на четирите общини от региона. „Без значение кой депутат от коя политическа сила е, щом е избран от нашия регион, считам че трябва заедно да работим за област Габрово. Местна, регионална и държавна власт трябва да си сътрудничат, за да има реални резултати за хората“ – заяви Баева. По време на срещата бяха коментирани въпроси свързани със завършването на проекта за тунел под връх Шипка, водоснабдяването на община Севлиево, затлачени речни корита, искания към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, туризъм, образование. „Поканата към местната власт беше, за да може самите кметове да изложат пред всички депутати свои проблеми, за които заедно да потърсят решение.“ – обясни още веднъж Баева. Единственият представител от тях беше заместник – кметът на община Дряново, която разговаря с Кирил Добрев за проблеми с инфраструктурата. От своя страна депутатът от „БСП за България“ заяви, че ще работи за хората от региона, обърна внимание върху развитието на туризма, който според него трябва да бъде обща кауза на четирите общини. По този повод Добрев сподели и една своя идея в областния център да бъде изградена платформа с макети на туристическите забележителности от цялата област. Апелира и за слагане на т.нар. легнал полицай на пешеходната пътека пред селището за слепи хора на главен път Габрово – Велико Търново в района на Дряново. По казуса с водоснабдяването на Севлиево изрази увереност, че ще бъде направено необходимото за облекчаване на ситуацията.

23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора" бяха одобрени от Комисията по заетост

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Габрово разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г.

Заседанието се ръководи от заместник областния управител Ивелина Петрова, а преди да се премине към одобряване на подадените заявки, членовете на Комисията бяха информирани от директора на Бюрото по труда Лена Енева за процедурата по схемата.

Комисията одобри 23 заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора", която дава възможност за разкриване на работни места за младежи на възраст до 29 години. За област Габрово е определено финансиране на обща стойност 478244,65 лева.

В периода от 28.02.2017 г. до 15.03.2017 г всеки работодател можеше да подаде в бюрата по труда заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности.

На този етап от изпълнението на схемите, безработните лица одобрени от работодателите имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за придобиване на ключова компетентност. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е десет.

За да се гарантират справедливи условия при кандидатстването, набраните заявки се разглеждат и оценяват от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от Министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели. Именно тя стана обект на сериозна дискусия от страна на членовете на комисията, които решиха в двуседмичен срок да изготвят своите предложения и препоръки и да ги коментират отново в Комисията по заетостта.

Иванка Баева: Младежите са нашите традиции, вяра, наследство!

Днес моето послание за 24 април - Международния ден на младежката солидарност и Световен ден на побратимените градове има за цел да напомни на всички нас, жители на област Габрово, за нашия призив към света. Младежите са част от нас! Младежите са нашето лице пред света! Младежите са нашите традиции, вяра, наследство! Посланието ми е насочено към родителите, семействата, към всички образователни и възпитателни структури, както и към отговорниците в различните сфери на социалния, религиозния, политическия, културния и информационния живот. Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в тях, са не само възможност, а първостепенна задача и дълг на цялото общество, за да се построи бъдеще на солидарност, справедливост и мир.

Чест и дълг е за мен да продължа инициативата подета под моя егида за борба с наркотиците, за агресията, която съществува не само в училище, на улицата, а и в семействата, за да дадем пример и познание на младите, за да отворим вратите на един смирен и по-добър свят!

За всички е ясно, че много от проблемите на младите хора, свързани с устройването им с жилища, създаването на подходящи работни места, предоставянето на удобни и качествени услуги по отглеждането и възпитанието на децата им, създаването на удобна и естетична среда за отдих и развлечения, са от компетенциите на местните власти. Решаването на тези проблеми ще бъде значително по-ефективно, ако младите хора активно участват в този процес. Партньорството между представители на местните и регионални власти и младежката общност трябва да стане гарант за решаването на техните проблеми.

Всичко това са едни от важните приоритети за бъдещето развитие, както на областта ни, така и страната ни, и обуславят необходимостта от дългосрочна младежка политика в региона.

Пълноценното участие в живота на областта е гаранция за ефективна социална интеграция на младите хора. Убедена съм, че ако те, заедно със своите приятели, потърсят начин да повлияят върху вземането на решения по предизвикателствата, пред които се изправят, то ежедневието ще бъде по-интересно, по-красиво и средата, в която живеят ще бъде не враждебна, а прекрасна и полезна.

Чрез обсъждането на проблемите и предприемането на действия съвместно с младите хора, а не просто за тях, всички ние-представителите на местната и държавна власт ще им помогнем да станат пълноценни граждани на своята община, област, страна.

Важно е младото общество да срещне нужното разбиране и внимание във всички слоеве, да поставим едни здрави основи, за да се изгради то сплотено. Необходимо е да приемем каузата, да им покажем, бъдейки съпричастни. А след време и днес ще се убедим сами колко е необходима младежката солидарност, дори само за да задържи в ръцете си бялата лястовица на Йовков. Така нашата малка държава, ще показва едно по-добро, по-солидарно младежко общество!

Книгите са кораби на мисълта, които странстват по вълните на времето и грижливо пренасят своя безценен товар от поколение на поколение – Франсис Бейкън

Международният ден на книгата и авторското право се отбелязва в цял свят. Той е посветен на всички четящи. Затова нека ги поздравим, но нека не забравяме и част от тези, благодарение на които книгите стигат до тях. Едни от най-големи разпространители на книжното дело у нас са библиотеките. Въпреки, че техният персонален празник наближава, ги приветстваме и по случай празника на книгата, тъй като са стожери на духовността и спомагат за развитието на образованието и културата. Колкото повече библиотеки има, толкова повече хората ще имат по-лесен досег до книгите. Читателската карта е карта за образования и ерудиран човек, който иска да опознава с лекота новите хоризонти на живота. Затова, нека на този ден не забравяме, че четенето е безспорен ключ към успеха. Книгите извисяват интелекта и знанието. “Четенето е като частен разговор, но книгите са за споделяне – споделяне на опит, знания и разбирания”.

Още статии...