РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Частно практикуващите ветеринарни лекари при съмнение за заболяване да не провеждат лечение, а своевременно да уведомят общинския ветеринарен лекар

Членовете на Областната Епизоотична комисия проведоха заседание в дневния ред, на което беше включено запознаване със Заповеди на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и писмо до всички областни управители и директори на ОДБХ относно болестта Африканска чума по свинете.

Директорът на Областната дирекция „Безопасност на храните“ - Габрово д-р Светослав Спасов запозна присъстващите с епизоотична обстановка в страната. Най-важното според него е да има достатъчно информираност на собствениците на животни особено от типа „заден двор”. Болестта се следи, но вирусът се разпространява лесно и е устойчив. Важно е при съмнение за заразено животно частно практикуващите лекари да не лекуват, а да информират общинския ветеринарен лекар, който да вземе проби.

Хубавото е, че в габровска област няма много стопани от тип „Заден двор”, в сравнение с други региони на страната. В нашата област има една индустриална ферма с 2000 животни. Д-р Спасов запозна накратко как се процедира при откриването на болестта, какви са зоните и какви мерки се предприемат за ограничаване разпространението на болестта. Решенията, които бяха взети от членовете на Комисията и следва да се изпълнят са:

1.Кметовете на общини да разпоредят със своя заповед до кметовете и кметските наместници на населени места, да запознаят собствениците отглеждащи свине в личните дворове с писмо изх. №4986 – КХ от 04.09.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.

2.Органите на МВР своевременно да подават информация до ОДБХ при установяване на нерегламентиран транспорт на живи животни и продукти от животински произход.

3.Частно практикуващите ветеринарни лекари при съмнение за заболяване да не провеждат лечение, а своевременно да уведомят общинския ветеринарен лекар и да предприемат необходимите действия за предотвратяване разпространението на заболяването.

4.Собствениците на животновъдни обекти да засилят мерките биосигурност на обектите си, като обърнат особено внимание на фуражите от къде произхождат и извършват дезинфекция на транспортните средства, които ги доставят.

Правителството отпуска допълнително 36,2 млн. лв. по бюджета на МРРБ за изграждането на „Обход на гр. Габрово“ - Фаза I

С прието от правителството постановление се осигуряват допълнителни средства от централния бюджет в размер до 36,2 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. за финансиране изграждането на „Обход на гр. Габрово“ - Фаза I. Те са част от предвидените в държавния бюджет за изпълнението на проекта
през 2018 г. до 100 млн. лв.

С изграждането на „Обход на гр. Габрово“ - Фаза I значително ще се намали времето за пътуване и извеждане на транзитния трафик извън гр. Габрово, като се облекчава трафикът в национален и международен мащаб и ще се повиши безопасността за пътуващите. Разглеждан в съвкупност с тунел под връх Шипка, проектът, след неговата цялостна реализация, ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор № IX. Съкращаването на времето за пътуване, чрез изграждане на подобни връзки води до намаляване на задръстванията, с което се намалява отделянето на вредни емисии в околната среда и се постига положителен екологичен ефект.

Предвижда се средствата да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ за разплащане на строително-монтажни работи, строителен надзор и проектиране на разширен идеен проект на тунел под връх Шипка.

Ако ние имаме усещането, че от нас зависи да живеем в по-чисто и хубаво място, то нека действаме

Остават четири дни до голямото чистене, кампанията организирана от БТВ, която се провежда за поредна година. Четири дена, в които всеки ще ни призовава да излезем и да почистим нерегламентирано изхвърлените боклуци. Колко от нас могат да кажат мигновено, че правят достатъчно, за да живеят сред чиста околна среда? Възпитаваме ли децата си в грижа за природата като към жив организъм, учим ли ги, когато сме заедно на площадката за игра къде е мястото на отпадъка от лакомството? Много са въпросите, които можем да продължим да си задаваме в този ред. И като че ли отговорът се крие само в нашата нагласа. Ако ние имаме усещането, че от нас зависи да живеем в по-чисто и хубаво място, то нека действаме. Казват, че в природата нищо не се губи, напротив. Затова ако повечето искат да са заобиколени от прекрасна среда, нека направят онова, което зависи от тях. Вярвайте, че това ще привлече повече и повече съмишленици. Всичко зависи от нас и нашите намерения, а що се отнася да институциите – те са създали предпоставки това да се случи, въпроса е само да поискаме. Ние, екипът на Областна администрация ще се включим отново в кампанията, а какво ще изберете вие?

ПОДАРЪК ЗА ГАБРОВСКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРАВИ БИБЛИОТЕКАТА

Регионална библиотека „Априлов –Палаузов“ – Габрово обявява 13 и 14 септември 2018 г. за дни за безплатно издаване на потребителска карта за библиотечни услуги за всички ученици по повод първия учебен ден и началото на новата учебна година, информира директорът Савина Цонева.

Регистрацията ще се извършва в Детски отдел ( за лица до 14 години) и в основната сграда на гише „Регистрация“ (за лица от 14 до 18 години) от 9.00 до 18.15 часа след представяне на документ за самоличност. Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с ученическа карта и документ за самоличност на законния представител (родител, настойник). Децата до 6 години ползват библиотечните документи или услуги посредством законния представител, представил лична карта/паспорт.

От библиотиката напомнят, че всички регистрирани потребители могат да ползват безплатно образователния портал „Уча.се“. Платформата „Уча.се“ е с огромен брой регистрирани ползватели и почти няма нужда от представяне, утвърдена е сред учениците като предпочитан метод за подготовка за училище, благодарение на разбираемото и интересно представяне на уроците.

Българският образователен портал „Уча.се“ е номиниран от МОН и Националната комисия на ЮНЕСКО в България за Световната награда на ЮНЕСКО за ефективно използване на информационните и комуникационни технологии в сферата на образованието.

Със своите над 5 000 видео урока и упражнения сайтът помага на всички ученици от 1-ви до 12-ти клас да повишат успеха си, да се забавляват и да имат повече свободно време. След видеоуроците ученикът може да тества наученото с упражнения и ако някъде отговори неточно, платформата автоматично предлага точния откъс от урока, за да бъде поправен отговорът. Материалите следват напълно официалната училищна програма и са съобразени с държавните образователни изисквания.

Областен координационен център ще следи за координация на дейностите на институциите по обхвата на деца, отпаднали от образователната система

Областният управител Невена Петкова проведе работна среща с ръководители и представители на институции в област Габрово, които изпълняват дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В изпълнение указанията на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев, със заповед на областния управител се създава Областен координационен център за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по функционирането на Механизма. Ръководител на Центъра става областният управител, а в състава му се включват представители на общините от област Габрово, РУО, РЗИ, ОД на МВР и РД „Социално подпомагане“.

Целта на новосъздадения център е да координира дейностите по изпълнение на Механизма, осъществява превенция на отпадането на деца и ученици от област Габрово от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ). По време на срещата стана ясно още, че към момента всички училища, както и кметовете на общините от областта и РУО-Габрово разполагат с устройства, свързани с ИСРМ. До нова година се очаква такива да получат и детските градини. По този начин и областният управител ще има непрекъсната и пълна информация и ще осъществява контрол върху дейността на институциите по Механизма за обхват.

Още статии...