РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъдиха мерки, предприети от общините за подобряване на безопасността на движение

Общините в област Габрово ежегодно работят за подобряване безопасното движение по улиците в населените места и общинските пътища, което включва комплекс от мероприятия, въздействащи пряко или косвено върху участниците в движението. За постигане на по-голям ефект, се анализират възникналите ПТП, автомобилните и пешеходни потоци на движение и набелязват конкретни мерки за постигане на по-добри резултати. Това отчете Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В дневния ред на заседанието беше включено обсъждане на общинските програми за 2019/2020 г. за подобряване безопасността на движение, предложения за отбелязване на 21 септември - Световния ден на мира и Европейски ден без загинали на пътя. Разглеждани бяха и постъпили жалби от граждани. За предотвратяване на ПТП в населените места през 2019 и 2020 г. общините работят по направления – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна за всички участници в движението транспортна инфраструктура; изпълнения в градски условия на проектни решения за успокояване на движението като поставяне на изкуствени неравности преди пешеходни пътеки, кръгови кръстовища, нови светофарни уредби. И четирите общини от областта са заложили в мерките си информираност на населението и обучителни програми за деца и ученици, което съвпада и с мерките, изпълнявани от РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ – Габрово. Заместник областния управител Мария Пенева, която е и председател на Комисията, направи предложение към представителите на общините да бъдат изградени в парковите пространства интерактивни площадки за безопасност на движението. „Такива вече има в някои от детските градини и училища, но те все пак са от затворен тип, а на подобно публично място ще могат да бъдат много по- достъпни за всички деца и техните родители“ – счита Мария Пенева. Изграждане на навици и нагласи у децата е основното и тук членовете на комисията откроиха и ролята на семейството. За приобщаване родителите към работата на комисиите по Безопасност на движение по пътищата се предлага провеждане на различни форми на взаимодействие по разглеждани проблеми във всички класове – тренинги, открити уроци, конкурси за рисунки и макети и др. активности. През 2019/2020 г ще продължи и създадената много добра практика, откроена и на национално ниво, на взаимодействието между РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово и регулярните беседи с ученици. От МВР продължават превантивните кампании за намаляване на пътния травматизъм в няколко направления - Акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП; Акции и кампании съвместно с традиционни партньори; Акции и кампании съвместно с европейски партньори.

Мария Пенева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

Заместник областният управител Мария Пенева участва днес в заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на Северен централен район (СЦР). То се свика и откри от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР г-н Галин Григоров на основание чл. 52, ал. 2, т.1 и във връзка с чл. 53, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

По време на заседанието секретарят на РСР на СЦР и началник на отдел „Северен централен район“, ГД „СППРР“, МРРБ г-жа Тамара Кулева представи Годишния доклад за напредъка по изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 – 2020) за 2018 г., като след гласуване той беше одобрен. Съгласно отчетеното изпълнение на РПР на СЦР (2014-2020 г.) за 2018, общият напредък се характеризира с растеж, но с бавни темпове, със задълбочаващи се демографски проблеми и вътрешнорегионални и междурегионални различия.

Представителите на Управляващите органи по Оперативните програми запознаха присъстващите с актуална информация относно напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.

В края на заседанието областният управител на област Разград г-н Гюнай Хюсмен пое председателството на РСР на СЦР от областния управител на област Русе г-н Галин Григоров. Мандатът на новия председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район е от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г., като за негов заместник беше избран кметът на Община Разград д-р Валентин Василев.

В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Предлагат мерки за намаляване на жертвите по пътищата

Мерки за намаляване на жертвите по пътищата обсъдиха на работна среща заместник областния управител Мария Пенева, началникът на сектор Пътна полиция“ Пенчо Пенчев и Деян Дойнов - представител на РУО – Габрово.

Множество дейност са залегнали в предложенията на РУО – Габрово от инструктажи на ученици и родители до изложби, конкурси, тренинги. „Урегулиране на ясни и точни правила за взаимодействие на МВР с местни и национални медии за своевременно предоставяне и обективно отразяване на пътната обстановка и пътния травматизъм, както на национално така и на местно ниво.“ – предлагат от сектор „Пътна полиция“ и още: „При обучението на кандидатите за водачи на МПС, задължително да се въведе управлението на МПС на полигон, като се включи и в практическата част на изпита за придобиване на съответната правоспособност.“ Оттам предлагат още да се предвиди и възможността на сега разположените стационарно камери на АПИ, също да записват, скорост, време , място посока на движение, конкретно МПС, нарушило скоростните режими, защото имат тази техническа възможност. Наред с това да се предвиди мобилните и преносими камери за контрол на скоростта, да се разполагат в МПС собственост на МВР, които на са маркирани, с цел осъществяване на негласен контрол.

Предложени ще бъдат и промени по отношение на административно наказателната дейност – съкращаване на срокове, фиксиране размери на глоби, връчването на санкционни документи…

Всички мерки, които бяха обсъдени по време на срещата, са обобщени и ще бъдат предложени от заместник областния управител Мария Пенева, която ще вземе участие в международна кръгла маса „Ефективни модели и инструменти за повишаване на безопасността на транспортната система“. Тя ще се проведе в Деня на безопасността на движение по пътищата - 29 юни и се организира от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата“. Събитието ще бъде открито от министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, заедно с министъра на вътрешните работи Младен Маринов, заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов и генералния секретар на Конфедерацията на пътните администрации в Европа Стив Филипс.

Ще плануваш ли един ден на Шипка, за да покориш Върха?

Последният учебен ден е. Може би плануваш вече своята ваканция. Мечтаеш за безгрижие, море и забавления… А какво ще кажеш за малко прохлада? Нещо интересно, нови познанства и усещане за свобода? Нужно е само да си на възраст между 10 и 17 години, да обичаш да предизвикваш себе си с различни неща, да имаш желание и мотивация да се включиш в единственото в страната състезание по изкачване на стълбите към Паметника на свободата.

Замислял ли си се какво можеш да направиш за 281 секунди? Нужни са ти точно толкова, за да изкачиш всичките 890 стъпала. Всъщност това е рекорда на един от участниците в изминалите издания на състезанието.

Как ти звучи? Ще плануваш ли един ден на Шипка, за да покориш Върха?

Очакваме твоята заявка за участие, която може да подадеш във всяко едно Регионално управление по образованието за съответната област в страната или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. до 25 юли 2019 г.


*ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО *

Провежда се в две възрастови категории: 5-8 клас и 9-12 клас, съответно момичета и момчета. Регламентът е, както следва:

· Регистрация на участниците – 9:30 – 10:00 ч. в деня на събитието 23 август 2019 г;

· Представяне на документ за предсъстезателен медицински преглед по образец, съгласно Приложение №5 към чл.7, ал.5 от Наредба № 8/01.04.2005г.;

· Старт – 10:30 ч. – изходна позиция: подножието на стълбите;

· Финал – след изкачване на стълбите от всички участници;

· Награждаване на първите трима класирали се, в съответната възрастова група / според времето за преодоляване на дистанцията/

♻️ #Да Дадем Добрия Пример ♻️

На 14 септември от България даваме старт на чистата вълна на 5 континента, съобщи мениджърът „Социални проекти“ в bTV Media Group Мария Лазарова по време на национална среща на партньорите в кампанията "Да изчистим България заедно".
Събитието се проведе в Университетската ботаническа градина в София и събра организатори и участници в най- голямата доброволческа инициатива у нас. В национален мащаб изминалата кампания отчита 409 000 доброволци. Общата изчистена площ е 1 770 000 кв. м. По данни на МОСВ са събрани 4123 тона отпадъци и 2869 почистени локации.
Областният управител Невена Петкова прие благодарствен плакет за участието на всички, включили се в почистването на област Габрово през 2018 година.
И през 2019-та година екипът на Областна администрация ще се включи в #ДаИзчистимБългарияЗаедно, защото вярваме, че добрият ни пример и намерения ще доведат до повече съмишленици.
Добрите дела ще са в основата и на тазгодишната кампания, когато на 14 септември всички заедно ще можем не просто да почистим замърсените зони, но и да спасим унищожени гори или засадим нови, да ремонтираме туристически табели и заслони, да боядисаме пейки и много други.

Още статии...