РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

140 години от основаването на Българската армия

Областният управител Невена Петкова и Заместник областният управител Мария Пенева се включиха в мероприятията, посветени на 140 години от основаването на Българската армия. В Габрово Невена Петкова присъства на лекция-беседа на д-р по Военна история Богдан Андреев на тема: „Развитие на сухопътните войски“. В Дряново на площад Освобождение бяха поднесени венци и цветя пред паметник на падналите през войните дряновци. Слово произнесе зам.-областният управител Мария Пенева, която подчерта че не само големите годишнини са времето, в което трябва да си припомняме за спечелените битки и приноса на българската армия във важни за съдбата не само на България но и ма Европа сражения. “В този ден, когато тук отбелязваме тази годишнина бих приканила смирено да коленичим, за да почетем паметта на хилядите знайни и незнайни войни, отдали живота си за обединението, независимостта и свободата на нашата страна.”- каза още Пенева и допълни, че нашите военни сили неведнъж са показвали на какво са способни и са заслужили уважението към тях и от международни партньори. “Макар и в труден момент те успяват да поддържат българския дух, да издигат авторитета на страната ни, да гарантират националната сигурност и да участват равностойно в международни мисии.”- подчерта в словото си още Мария Пенева и пожелава “да знаем и помним славните български победи от историята ни, но и да си пожелаем свят без войни и насилие.” По-късно тя беше гост и на официалната церемония по откриване на „Алея на Българската войнска слава“, която включва 25 плочи, представящи в резюме най-големите победи на Българската армия в Националноосвободителната война, Първата и Втората Световна война, и Балканските войни.

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата проведе заседание под председателството на заместник областния управител Мария Пенева. Обсъждани бяха общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на Област Габрово за 2018/2019 г; информационни кампании по темата, както и включването на училищата в различни мероприятия. От програмите на четирите общини за 2018/2019 г. става ясно, че за цитирания период се работи за предотвратяване на ПТП в населените места в две направления: от една страна поддържане, рехабилитация и изграждане на нова транспортна инфраструктура, а от друга - информираност на населението, обучителни програми за деца и ученици, свързани с безопасността на движение. Конкретно бяха коментирани и всички дейности, които ще се извършат, както и проектике, които се реализират към момента в това направление.

За периода 2018/2019 г. ОД на МВР – Габрово организира традиционните акции и кампании:„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“; „Безопасно лято“ за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през летните месец; „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ и Ден на превенцията; Национален конкурс „Пътен полицай на годината – 2018“; Кампания, свързана със студентския празник – 8 декември. Реализирани ще бъдат и традиционни акции с партньори и европартньори. Кампаниите на Регионалното управление по образованието – Габрово включват практически занаятия; беседи с учениците; изнасяне на актуални данни на броя на жертвите от ПТП (особено внимание се отделя на децата жертви на ПТП); представяне на учебен филм „Младата Европа”; информационни уроци за учениците – I и II клас – „Моят безопасен път до училище”; конкурси за рисунки и есе; състезание по приложно колоездене; изготвяне на презентации, информационни табла; провеждане не тренинги, беседи и дискусии в часовете по „Безопасност на движението по пътищата”, в които учениците от V, VI и VII клас ще бъдат запознати с правата и задълженията на учениците като пешеходци и участници в движението.

Зам.-областният управител Мария Пенева внесе предложение към сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово, когато има констатирано ПТП и виждат липсваща вертикална или хоризонтална пътна маркировка или избояла растителност, да съобщават своевременно на компетентните органи на територията на област Габрово, както и на Председателя на областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Министър Нанков посети Габрово, където откри обекти по ОП "Региони в растеж“ 2014-2020 г. и инспектира изпълнението на големи инфраструктурни проекти

Областният управител Невена Петкова присъства на церемония по откриване на обекти по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ на обща стойност 11 138 023,59 лв. Проектът за обновяване на градската среда включва кръгово кръстовище на Шиваров мост, нова Източна градска улица и обновен и реконструиран парк на Колелото. Обектите бяха официално открити от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и кмета на община Габрово Таня Христова в присъствието на евродепутата Андрей Новаков, народните представители Иглика Иванова – Събева и Николай Сираков, председателя на Общински съвет – Габрово Лена Георгиева, заместник – кметова, гости от съседни общини и граждани. Ново дръвче – явор, беше засадено в парка на Колелото от кмета и министъра с помощта на деца от ДГ „Явор“- Габрово.

По време на визитата си в Габрово министърът на регионалното развитие, придружено от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов и инж. Дончо Атанасов – член на УС на агенцията, посети обхода на Габрово и се запозна на място с изпълнението на дейностите. Според Нанков проектът е грандиозен не само за Габрово, но и за Северна България. По отношение на тунела под Шипка министърът съобщи, че разработката на идейния проект вече е приета на експертен съвет в МРРБ като се разглеждат различни варианти за финансиране. Направена беше и инспекция на хода на рехабилитацията на пътя Габрово – Севлиево - лот 11 и 12 по ОП „Региони в растеж“, където крайният срок за приключване е лятото на 2019-та година.

Заседание на Областната епизоотична комисия

Болестта Африканска чума по свинете беше обсъждана днес по време на заседание на Областната епизоотична комисия. Тя бе свикана от заместник областния управител Росен Цветков. Членовете на комисията бяха запознати с информация за обстановката към момента от д-р Васил Петров от ОД „Безопасност на храните“. Болестта не е опасна за хората, но причинява огромни икономически щети. Африканската чума не може да бъде спряна, целта е да се предприемат мерки, така че да не се допусне до домашните свине. И в тази връзка д-р Петров обясни, че е изключително важно да се има информация за всички животни, отглеждани в региона, а съдействието на местната власт ще е наложително. До края на месеца ще бъдат посетени легалните ферми за свине в рамките на областта, информираха още от ОД „Безопасност на храните“. С цел предпазване и недопускане възникването и разпространението на болестта в област Габрово бяха приети мерки, изискващи извършването на постоянен ветеринарномедицински контрол по отношение спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните обекти, незабавното информиране на обслужващия и официалния ветеринарни лекари в случай на повишена смъртност при свините, както и незабавното информиране на официалния ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, а също и при промяна на здравния статус, поведение и изменения, открити по вътрешните органи на отстреляните диви свине при първична обработка. Сред мерките, които се предвиждат още, съгласно взетите решения по време на заседанието днес, попадат и собствениците на животновъдни обекти, които трябва да въведат строги мерки за охрана и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Да извършват дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства. Да не се закупуват животни от нерегламентирани търговци, неидентифицирани животни и животни без придружителен документ. Комисията прие и кметовете на общини да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да опишат всички свине отглеждани в рамките на кметствата и да предоставят за това информация на ОД „Безопасност на храните“ – Габрово. Обучени ще бъдат и ловни дружинки по отношение на разпознаване и контрол на болестта.

Работна среща по Механизма по обхващане и включване на деца в образователната система

В Областна администрация – Габрово се състоя работна среща по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата беше свикана от областния управител Невена Петкова по инициатива на началника на РУО – Габрово Георги Маринов. Участниците, представители на общините от региона, на РД „Социално подпомагане“ и МВР, коментираха работата по това направление през изминалата година и постигнатите резултати. Начертан е график на дейностите, както и бяха обсъдени предложения за подобряване на работния процес.

Още статии...