РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Честит професионален празник на пожарникарите!

Областният управител Невена Петкова поздрави директора и служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ по повод професионалния им празник.

„На днешния светъл празник - Кръстовден, изказвам признание към всички огнеборци за всеотдайността, предаността и професионализма, с които вършат своята работа. Благодаря Ви за самоотвержеността в критични ситуации и за усилията, които полагате, за да усещат спокойствие и сигурност жителите на област Габрово.“ – се казва в поздравителния адрес до комисар Георги Русинов и неговия екип.

С чувство на уважение и респект Невена Птекова пожелава на огнеборците здраве, лично щастие и повече пожари от положителни емоции!

"Играем чисто" на 16 септември, за да покажем, че сме един отбор

Областна администрация – Габрово за поредна година застава зад най-голямата доброволческа кампания в България „Да изчистим България заедно!“. Първата есенна национална акция за почистване е на 16.09.2017г. Екипът на областния управител Невена Петкова заедно със Северно централно горско предприятие ще обедини своите усилия и ще почисти главната алея в парк „Баждар", в т.ч. района около детската площадка със слончето. Областният управител отправя апел към всички, които не искат да останат равнодушни към натрупаните отпадъци около мястото, където живеем или където играят нашите деца, около пътя, които иначе води до забележителностите в региона ни – да обединим усилия, да проявим самосъзнание, и да премахнем нерегламентирано изхвърлените отпадъци, за да живеем в по-чиста градска среда.

Общини от региона заявиха своята подкрепа към кампанията на bTV „Да изчистим България заедно“, което показва отново, че всички ние сме един отбор, каквото е и мотото на кампанията тази година. Направена е необходимата организация за сметоизвозване на събраните отпадъци.

Общинските администрации вече получиха разпределените им материали – ръкавици и чували, които да бъдат раздавани на желаещите да станат част от кампанията и да бъдат носители на добрия пример към природата.

В Габрово, гражданите, желаещи да се включат в почистването, могат да получат чували и ръкавици от стая 701 в административната сграда на Общината до 15 септември, включително.

В Севлиево чували и ръкавици могат да бъдат получени отново на 15 септември 2017 г. (петък) от 8.30 до 16.30 часа, в сградата на общината в звено „Общински инспекторат” – стая 118

Чували, ръкавици и инструменти във връзка с почистването ще бъдат раздавани в сградата на Община Трявна по предварително изготвен график на 15 септември.

Желаещите да се включат от община Дряново в инициативата, в срок до 15.09.2017 г. трябва да посочат места, които ще почистят и заявят в Общинска администрация необходимите им за почистването материали.

Областният управител отправи приветствие на форум за учене през целия живот

Областният управител Невена Петкова откри работна среща на тема „Придобиване на умения за анализиране и програмиране на областната политика за учене на възрастни“. Двудневният семинар е за членове на Областната координационна група за учене през целия живот и се провежда в Габрово - като пилотна област.

„За мен като Областен управител е важно да съдействам за осигуряване на условия за разработване и прилагане на политиката за учене на възрастни на областно ниво, а лично като гражданин на Габрово – инициативата е важна за популяризирането на възможностите, които всеки би могъл да ползва, за да развие собствените си умения и знания и да получи по-добра реализация.“ – каза в приветствието си към участниците в семинара Невена Петкова и изрази увереност, че съвместните усилия на институциите ще да доведат до прилагане на ефективна система за координиране на всички заинтересовани страни за осигуряване на съгласуваност и ефективност на политиката за учене на възрастни на национално, областно и местно ниво.

„Ученето през целия живот не случайно е сред европейските приоритети. Живеем в динамично време, в което миграцията и урбанизацията са често срещани процеси. В същото време, демографската ситуация чертае все по-лоши прогнози - това неминуемо налага хората на по-зряла възраст да бъдат все по-адаптивни и да се включват активно в различни сфери на дейност. Квалификацията, преквалификацията, допълнителните знания и умения са ключови за развитието на нашата икономика.“ – каза още в изказването си областният управител.

По време на семинара представители на Министерството на образованието и науката ще презентират какво е състоянието на сектора за учене на възрастни в България и в отделните области, кои са основните показатели за измерване на напредъка в сектора, каква е същността и структурата на областната програма за развитие.

Три публични събития ще бъдат проведени в област Габрово по повод Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Три публични събития ще бъдат проведени в област Габрово по повод десетата годишнина от членството на България в ЕС и приоритетите на Българското председателство в Съвета на ЕС. Това стана ясно по време на обучение на представители на Областните администрации, в което участие взе областният управител Невена Петкова. Събитията, които трябва да бъдат организирани извън областният център, ще са от два панела – в първия ще бъдат представени мултимедийни презентации, а вторият ще е част от съпътстваща програма – фотоконкурс, изложба и други .

По време на обучението, във връзка с изпълнението на дейностите по провеждане на комуникационните инициативи от Националния план за Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г., министър Лиляна Павлова представи ключовите послания на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. В срещата участваха още заместник-министърът на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Моника Панайотова и началникът на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова.

Постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово

Заместник областният управител Росен Цветков председателства заседание на Областната епизоотична комисия в изпълнение на Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на тема “Изисквания към регламентираните пазари за животни; хуманно отношение към животните на пазарите; организация на проверки на всички регламентирани и нерегламентирани пазари съвместно с общините и представители на МВР”. Основание за провеждане на заседанието е постъпилият трети доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманно отношение към животните на пазарите за животни в България по наблюдения, извършени от организация за защита на животните „Анималс Ейнджълс“.

След обсъждане членовете на комисията решиха: Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Габрово да разпореди със заповед извършване на постоянен контрол на пазари и изложби на животни на територията на област Габрово; Кметовете на общини да забранят със заповед и да не допускат нерегламентирана търговия на животни, както и да забранят достъпа на живи животни на общинските пазари; Търговия с живи животни на територията на областта да се извършва единствено в обекти отговарящи на наредба №44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни и регистрирани по реда на чл.137 от ЗВД; Изложбите на животни и състезанията с животни се извършват, след писмено уведомление минимум 1 седмица предварително до Директора на ОДБХ Габрово, съгласно чл.134 от ЗВД; При установяване на търговия с животни извън регистрираните пазари, органите на МВР незабавно да уведомяват общината на територията, на която е констатирано нарушението, както и официалния ветеринарен лекар на общината.

Още статии...