РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

ДАМТН: 90% от предписанията на язовири за 2017 г. в област Габрово са изпълнени

Около 90% от предписанията, които са дадени от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) при проверките на язовири в област Габрово са изпълнени. Към момента, резултатите от направените инспекции показват, че водоемите са в добро техническо и експлоатационно състояние. Това каза председателят на агенцията Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на Габрово Невена Петкова. На нея присъстваха и и.д. главеният секретар на агенцията и главен директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Мима Чалева, главният директор на главна дирекция „Метрологичен надзор“ Павлина Данаилова, началникът на регионален отдел „Северна Централна България“ на дирекцията Красимир Цанев и председателят на Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях (КОТЕСЯС), намиращи се на територията на област Габрово Николай Петров.

От началото на 2017 г. инспекторите на ДАМТН, съвместно с експертите от КОТЕСЯС, са извършили 132 проверки на язовири, находящи се на територията на габровска област. Всички водоеми, които са общо 72 на брой, имат оператори и нужната техническа документация. Аварийните планове са заверени и актуализирани за 2018 г. При проверките се наблюдава, че язовирите имат достатъчен свободен обем, който може да поеме предстоящите пролетни дъждове. Преобладаващият брой предписания, които комисията е давала през 2017 г., са по техническата документация на водните обекти, а именно - да бъдат актуализирани аварийните планове при евентуални бедствия и аварии. Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

От своя страна областният управител на Габрово заяви, че от стартирането на работата на инспекторите на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в областта.

Основни изводи и препоръки за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2014-2020 бяха обсъдени днес

Областният съвет за развитие проведе заседание, в дневния ред на което беше включена информация за резултатите от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 г. Тя включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението, степента на постигане на съответните цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, както и изводи и препоръки за изпълнението на Стратегията за периода до 2020 г. По време на представянето на оценката акцент беше поставен върху продължаващата положителна промяна на ключовите макроикономически индикатори що се отнася до социалното и икономическото развитие на област Габрово през периода 2014-2017 г. Това определя място на областта сред водещите икономически центрове на страната, а «Габрово-Севлиево» е идентифициран като един от 20 - те икономически центъра на страната. Положителна тенденция се наблюдава по отношение на безработицата. В три от общините нивата й са по-ниски спрямо средното за страната.Остава устойчивата демографска тенденция на намаляване на населението. В междинната оценка се посочва още, че са налице непланирани ефекти от развитието на региона – подобряването на социално-икономическите показатели в община Трявна ограничават възможностите за достъп до финансиране от планираните източници. Друг специфичен извод посочва като недостатък липсата на адекватна инфраструктурна свързаност през Стара планина, което възпрепятства връзките между икономически активните територии от двете страни на планината и на практика ограничава потенциала им за растеж.

По време на заседанието членовете на съвета, които са представители на общините от региона, работодателски и синдикални организации обсъдиха и одобриха още Междинен доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020 г.; Актуализиран документ за изпълнение й; Годишен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

Невена Петкова поздрави участниците в Третата среща на професионалните гимназии „Достойни наследници на Кольо Фичето“

Областният управител Невена Петкова поздрави участниците в Третата среща на професионалните гимназии „Достойни наследници на Кольо Фичето“, която се организира от община Дряново и Камарата на строителите в България (КСБ). На превърналото се вече в традиция събитие присъстваха още изпълнителният директор на Камарата на строителите в България инж. Мирослав Мазнев, заместник областният управител Росен Цветков, Жулиан Гочев от Министерство на образованието и науката, началникът на РУО – Габрово Георги Маринов, председателят на РК на КСБ – Габрово Богомил Петков.

Ученици от Випуск 2018 на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето” – Бургас, ПГСАГ „Ангел Попов” – Велико Търново, Професионална гимназия по строителство – Габрово, ПГСАГ „Никола Фичев” – Плевен, ПГСАГ – Шумен и Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ - Ямбол бяха удостоени с чин „майстор” пред паметника на великия български строител. Те получиха специално изработени кожени престилки и дървено сандъче с инструменти. Областният управител приветства абитуриентите и ги поздравявам за пътя, който са избрали да следват. „Гордейте се с придобитите знания и умения в тази нелека професия, но изключително важна за всички нас. Радвам се, че има такива отдадени на майсторството последователи на Уста Колю Фичето. Бъдете достойни негови наследници, съхранявайте миналото и построете бъдещето, защото това е вашата мисия.“ – каза Невена Петкова и пожела на новите строители, архитекти и геодезисти бъдеще с европейски стандарти, доволни клиенти и достойно заплащане на труда.

Започнаха Дните на дърворезбата в община Трявна

Областният управител Невена Петкова и заместник областният управител Мария Пенева бяха гости на старта на Дните на дърворезбата в община Трявна. Да уважат събитието бяха и заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Валентин Йовев, председателят на Общински съвет – Трявна Силвия Кръстева, гости от побратимения на Трявна град Виница.

По традиция Дните започват с облог между майстори, които веднага се захващат да работят пред погледа на тревненци и гостите на града. Тази година облогът е между петима участници, на различна възраст, които ще работят до Гергьовден, когато ще бъде обявен и победителят.

Богата е програмата, която организаторите от Община Трявна са подготвили в следващите три дена  на три локации. На старинният площад при Часовниковата кула ще има демонстрации на художествена обработка на дърво и камък, иконопис и рисуване върху коприна. ще бъдат открити две изложби. Ще бъдат открити две изложби - секция "Дърворезба" на Съюза на българските художници, творби на тревненските майстори резбари и теракотни (релефни) икони от експонатите на Градския музей във Виница, Република Македония  и на студентски творби, изработени от възпитаниците на Национална художествена академия, както и творби на единствения дърворезбар у нас, който носи званието "Уста майстор" – Дарин Божков. Интересна част от програмата е инициативата „Покажи традицията. Подари празник!“, която се организира от Сдружение „Спектър 21 век“ и Посолството на Кралство Мароко. Тя ще се състои на 5 май, когато се очаква към празника да се присъедини и посланикът на Кралство Мароко Н.Пр.Закия Ел Мидауи. Дните на дърворезбата продължават до 6 май, когато ще има шествие на майстори дърворезбари с иконата на Св. Георги, който освен символ и закрилник на армията е покровител и на резбарите. Дните ще завършат с музикална програма на ученици от НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел и представление на Театрален колектив.

Отбелязаме Световният ден за безопасност и здраве при работа - 28 април

С три инициативи, предложени от Регионалния съвет на КНСБ - Габрово, ще бъде отбелязан Световният ден за безопасност и здраве при работа - 28 април. Това стана ясно днес по време на заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от заместник областния управител Мария Пенева.

На 26 април от 15:30 часа в офиса на КНСБ, който се намира на 10 етаж в НТС, се организира среща – дискусия с младежи от ЦНСТ за деца и младежи без увреждания на тема „Безопасност и здраве при работа. Трудови и осигурителни права“. Срещата има за цел насърчаване на знанията за правата и превенцията на здравето на работното място. На следващия ден отново в офиса на КНСБ ще бъде организирана приемна за безплатни консултации, съвместно с Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово. От 9.00 до 17.00 часа всеки може да посети на място експертите и да подаде сигнал за нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд в предприятия и учреждения от областта. Отново на 26 април се предвижда да се направи обзор на ситуацията в региона по данни на ДИТ – Габрово и НОИ – Габрово.

Кампании за здравословни работни места се провеждат от 2000 г. насам и са един от основните инструменти за повишаване на информираността по въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа, и за насърчаване на идеята, че доброто здраве и безопасност са добри за бизнеса.

Още статии...